licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki refundowane

Ta opcja pozwala wyszukać leki dostępne na recepte dostępne w niższej cenie (leki refundowane)  dla uprawnionych do refundacji przez Ministerstwo Zdrowia.

Przy każdym z tych leków podana jest także 100% odpłatność (płana odpłatność) dla osób których refundacja nie obejmuje.

Cena urzędowa leku – ustalana  dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych objętych, na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wykazem leków podstawowych i uzupełniających oraz wykazem leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w związku z chorobami zakaźnymi lub psychicznymi, upośledzeniem umysłowym oraz niektórymi chorobami przewlekłymi, wrodzonymi lub nabytymi.

Lista leków podstawowych – spis wybranych leków ratujących życie oraz niezbędnych dla terapii; określana  zawsze przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia; obowiązuje na nie odpłatność ryczałtowa.

Lista leków uzupełniających - wybrane leki uzupełniające działanie leków podstawowych; określana  zawsze przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia; odpłatność wynosi 30% lub 50% ceny leku.

Lista chorób przewlekłych – wykaz chorób określany i regulowany przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia
 
Leki refundowane oznaczone są w Encyklopedii Leków następującymi symbolami określajacymi sposób oraz rodzaj ich dofinansowania przez budżet państwa:
 
U-R – odpłatność ryczałtowa – Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, aktualna opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł, a za lek podstawowy 3,20 zł.

U-30 – odpłatność 30% - oplata za lek znajdujący się na liście leków uzupełniających, stanowiąca 30% urzędowej ceny danego leku.

U-50 – odpłatność 50% - opłata za lek znajdujący się na liście leków uzupełniających, stanowiąca 50% urzędowej ceny danego leku.

P-0 – lek wydawany bezpłatnie – brak opłaty za lek przepisywany w leczeniu chorób przewlekłych; wykaz takich leków reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie.

P-R – odpłatność ryczałtowa –  opłata ryczałtowa za leki przepisywane w leczeniu chorób przewlekłych; wykaz tych leków reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane za opłatą ryczałtową.

P-30 – odpłatność 30% - opłata za leki przepisywane w leczeniu chorób przewlekłych; wykaz tych leków reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane za częściową odpłatnością, będącą wartością 30% urzędowej ceny leku.

P-50 – odpłatność 50% - opłata za leki przepisywane w leczeniu chorób przewlekłych; wykaz tych leków reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane za częściową odpłatnością, będącą wartością 50% urzędowej ceny leku.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow