licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Oriven


Klasyfikacja terapeutyczna:
N06AX16 - Wenlafaksyna
Lek przeciwdepresyjny; stosowany w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Nazwa Międzynarodowa:
Venlafaxine
Firma:
Orion Corporation
Nr świadectwa rejestracji:
16979, 16980, 16981
Ulotki dla pacjenta
oriven kliknij, aby zobaczyć ulotkę dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Oriven kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 150 mg 28 szt. Rx 32,13
30% (1) 9,64
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Oriven kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 37,5 mg 28 szt. Rx 10,21
30% (1) 3,06
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Oriven kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 37,5 mg 98 szt. Rx 30,84
30% (1) 9,25
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Oriven kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 75 mg 28 szt. Rx 18,99
30% (1) 5,70
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Oriven kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 75 mg 98 szt. Rx 56,65
30% (1) 17,00
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Oriven kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 150 mg 98 szt. Rx 98,07
30% (1) 29,42
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Leczenie epizodów dużej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów dużej depresji. Leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego. Leczenie fobii społecznej. Leczenie zaburzenia lękowego z napadami lęku, z agorafobią lub bez agorafobi.

Dawkowanie: Zalecana dawka w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych włączając fobię społeczną wynosi 75 mg/dobę. Jeżeli wymaga tego stan kliniczny pacjenta, dawkę można zwiększyć do 150 mg po 2 tyg. stosowania leku - dawkę podaje się raz/dobę. W razie potrzeby dawkę można dalej zwiększać do 225 mg/dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo o 75 mg/dobę w odstępach nie krótszych niż 4 dni, optymalnie w odstępach 2 tyg. W przypadku leczenia zaburzenia lękowego z napadami lęku, leczenie powinno rozpocząć się od dawki 37,5 mg/dobę przez pierwsze 4-7 dni, a następnie dawka powinna zostać zwiększona do 75 mg/dobę. Pacjentom, którzy otrzymują wenlafaksynę o krótkim działaniu, można zmienić dotychczas przyjmowany lek na preparat Axyven, dobierając dawkę równoważną (mg/dobę). Podczas zmiany może być konieczne indywidualne określenie dawki dla każdego pacjenta.

Uwagi: Preparat należy przyjmować podczas posiłków. Tabletki należy połykać w całości. Preparat należy przyjmować raz/dobę, mniej więcej o tej samej porze, rano lub wieczorem.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na wenlafaksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Równoczesne stosowanie inhibitorów MAO. Preparatu nie należy przyjmować jednocześnie z inhibitorami MAO lub w ciągu co najmniej 14 dni od przerwania leczenia inhibitorami MAO. Należy odczekać co najmniej 7 dni po odstawieniu wenlafaksyny przed rozpoczęciem przyjmowania inhibitorów MAO.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Nie oceniano stosowania wenlafaksyny u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną chorobą wieńcową. Podczas leczenia może wystąpić rozszerzenie źrenic. Zakłada się dokładne kontrolowanie pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i zwiększonym ryzykiem wystąpienia ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania. Wenlafaksyna może u niewielkiej części pacjentów działać kardiotoksycznie, zmniejszać lub zwiększać ciśnienie tętnicze oraz powodować zmiany w zapisie EKG. Wenlafaksynę należy ostrożnie stosować u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono stany maniakalne, drgawki (leczenie należy przerwać w momencie wystąpienia drgawek), u osób z predyspozycjami do krwawień z błon śluzowych i skóry. U pacjentów z depresją ryzyko występowania myśli i podejmowania prób samobójczych jest zwiększone aż do czasu uzyskania remisji. Pacjenci przyjmujący wenlafaksynę powinni być poddani ścisłej obserwacji czy nie wystąpi kliniczne nasilenie choroby lub próby samobójcze. W trakcie leczenia wenlafaksyną obserwowano przypadki zachowań agresywnych, a także pobudzenie psychoruchowe przypominające akatyzję. U pacjentów z chorobami nerek i wątroby może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek. Podczas leczenia wenlafaksyną mogą wystąpić przypadki hiponatremii związanej z zespołem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego szczególnie u osób w podeszłym wieku. Równoczesne stosowanie wenlafaksyny i leków zmniejszających masę ciała nie jest zalecane. W przypadku terapii długoterminowej należy okresowo dokonać pomiaru stężeń cholesterolu we krwi. Ponadto brak długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży. Po odstawieniu wenlafaksyny mogą wystąpić objawy odstawienie, u niektórych pacjentów mogą mieć ciężki przebieg. Preparat ma niewielki do umiarkowanego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy o tym pamiętać podczas prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności wymagających wzmożonej uwagi.

Ciąża i laktacja: Brak wystarczających danych dotyczących stosowania wenlafaksyny u kobiet w ciąży. Wenlafaksyna jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży i u kobiet, u których podejrzewa się ciążę. Podczas leczenia kobiet w wieku rozrodczym zaleca się stosowanie środków antykoncepcyjnych. Istnieją dane sugerujące, że wenlafaksyna i jej metabolit ODV przenikają do mleka matki. Dlatego w okresie laktacji należy zadecydować o przerwaniu karmienia piersią albo zaniechać stosowania wenlafaksyny.

Działania niepożądane: Często: bezsenność, senność, nerwowość, agresja, dziwne sny, zaburzenia orgazmu i ejakulacji (mężczyźni), zwiększenie stężenia cholesterolu w surowicy (zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia i prawdopodobnie w związku ze stosowaniem dużych dawek), zmniejszenie masy ciała, zawroty głowy, bóle głowy, zwiększenie napięcia mięśniowego, parestezje, uspokojenie, drżenia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń (nagłe zaczerwienienie), wybroczyny, krwawienie z błon śluzowych, ziewanie, zaburzenia apetytu, zaparcia, nudności, wymioty, anoreksja, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nadmierna potliwość, osłabienie/zmęczenie, astenia. Inne działania niepożądane znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Działanie: Wenlafaksyna jest nowym lekiem przeciwdepresyjnym o budowie chemicznej różnej od dotychczas stosowanych leków trójpierścieniowych, czteropierścieniowych i innych dostępnych leków przeciwdepresyjnych.

Skład: 1 kaps. przedłużonym uwalnianiu zawiera 37,5 mg, 75 mg lub 150 mg wenlafaksyny (w postaci chlorowodorku).


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow