licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Panrazol


Klasyfikacja terapeutyczna:
A02BC02 - Pantoprazol
Zmniejsza wydzielanie jonów wodorowych do światła żołądka i zmniejsza kwaśność soku żołądkowego.

Nazwa Międzynarodowa:
Pantoprazole
Firma:
Actavis
Nr świadectwa rejestracji:
15450, 15451
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Panrazol tabl. dojelitowe 20 mg 28 szt. Rx 9,16
50% (1) 5,20
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Panrazol tabl. dojelitowe 20 mg 56 szt. Rx 17,57
50% (1) 9,65
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Panrazol tabl. dojelitowe 40 mg 28 szt. Rx 18,43
50% (1) 10,51
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza. Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Pacjenci dorośli. Zapobieganie występowaniu owrzodzeń przewodu pokarmowego wywołanych stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają stałego leczenia za pomocą NLPZ.

Dawkowanie: Anesteloc 20: Łagodne postacie refluksowego zapalenia przełyku: 1 tabl./dobę. Poprawa kliniczna następuje zwykle po 2-4 tyg. leczenia, a wyleczenie wymaga zazwyczaj 4 tyg. kuracji. Jeśli w tym czasie nie nastąpi wyleczenie, leczenie należy kontynuować przez kolejne 4 tyg. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: dawka podtrzymująca - 1 tabl./dobę; w przypadku nawrotu choroby, można zwiększyć do 40 mg/dobę. Po wyleczeniu nawrotu dawkę można ponownie zmniejszyć do 1 tabl./dobę. Terapia prowadzona powyżej 1 roku wymaga dokładnego rozważenia stosunku korzyści do ryzyka, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku przez tak długi czas. Profilaktyka owrzodzenia żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem NLPZ u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego przyjmowania NLPZ: 1 tabl./dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 1 tabl./dobę. Anesteloc 40: Owrzodzenie dwunastnicy i żołądka oraz umiarkowane lub ciężkie refluksowe zapalenie przełyku: 1 tabl./dobę. W indywidualnych przypadkach można rozważyć podwojenie dawki (2 tabl./dobę) szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie. Długotrwałe leczenie zespołu Zollingera-Ellisona i innych chorób przebiegających ze wzmożonym wydzielaniem soku żołądkowego: 2 tabl./dobę. Następnie, w razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć lub zmniejszyć, w zależności od wyników badań wydzielania kwasu żołądkowego. Dawki dobowe większe niż 80 mg, należy podzielić i podawać dwukrotnie w ciągu doby. Dopuszcza się okresowe zwiększenie dawki pantoprazolu powyżej 160 mg/dobę, ale powinna być ona stosować tylko do czasu uzyskania odpowiedniego hamowania wydzielania kwasu żołądkowego. Czas trwania leczenia zespołu Zollingera-Ellisona i innych chorób przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do objawów klinicznych. Eradykacja Helicobacter pylori: 1 tabl. 2x/dobę. W zależności od rodzaju oporności, zaleca się następujące schematy leczenia skojarzonego: SCHEMAT 1: 1 tabl. 2x/dobę + 1000 mg amoksycyliny 2x/dobę + 500 mg klarytromycyny 2x/dobę. SCHEMAT 2:1tabl. 2x/dobę + 500 mg metronidazolu 2 x/dobę + 500 mg klarytromycyny 2x/dobę. SCHEMAT 3: 1 tabl. 2x/dobę + 1000 mg amoksycyliny 2x/dobę + 500 mg metronidazolu 2x/dobę. W przypadku leczenia skojarzonego, drugą tabletkę Anesteloc należy przyjąć wieczorem, przed kolacją. Leczenie skojarzone prowadzone jest zazwyczaj przez 7 dni i może być przedłużone maksymalnie do 2 tyg. Jeżeli w celu zapewnienia całkowitego wyleczenia owrzodzenia wskazane jest dalsze stosowanie pantoprazolu, należy rozważyć zastosowanie dawek zalecanych w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Z wyjątkiem pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi chorobami przebiegającymi z nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego, leczenie nie powinno być dłuższe niż 8 tyg. Zazwyczaj w ciągu 2 tyg. stosowania leku owrzodzenia dwunastnicy ulegają wyleczeniu. Jeżeli okres ten jest niewystarczający należy go przedłużyć o następne 2 tyg., w celu uzyskania całkowitego wyleczenia. Zazwyczaj w ciągu 4 tyg. stosowania leku owrzodzenia żołądka i zmiany zapalne przełyku ulegają wyleczeniu. Jeżeli okres ten jest niewystarczający należy go przedłużyć o następne 4 tyg., w celu uzyskania całkowitego wyleczenia. U pacjentów w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 40 mg/dobę. Wyjątkiem od tej reguły jest terapia skojarzona w celu eradykacji H. pylori, podczas której pacjenci w podeszłym wieku powinni przyjmować zalecaną dawkę pantoprazolu (1 tabl. 2x/dobę) przez 7 dni. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie należy stosować dawki większej niż 40 mg/dobę. Z tego względu nie zaleca się terapii skojarzonej z zastosowaniem trzech leków w celu eradykacji Helicobacter pylori u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na wzrost AUC oraz zmiany metabolizmu pantoprazolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dawkę leku należy zmniejszyć do 1 tabl., podawanej co drugi dzień. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie zaleca się stosowania terapii skojarzonej w celu eradykacji Helicobacter pylori.

Uwagi: Tabletek nie należy ssać ani rozgryzać - połykać w całości przed posiłkiem, popijając wodą.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania leku, należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia ich aktywności, lek należy odstawić. Podawanie leku w profilaktyce owrzodzenia żołądka i dwunastnicy wywołanych nieselektywnymi NLPZ należy ograniczyć do pacjentów wymagających ciągłego przyjmowania NLPZ oraz znajdujących się w grupie zwiększonego ryzyka zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Zwiększone ryzyko tych powikłań należy oceniać biorąc pod uwagę indywidualne czynniki ryzyka, takie jak podeszły wiek (>65 lat), owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, bądź krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie. Pantoprazol może zmniejszać absorpcję witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na niedobór lub brak kwasu solnego w soku żołądkowym. Przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia należy to uwzględnić u pacjentów z niedoborem witaminy B12 lub z czynnikami ryzyka zmniejszonej absorpcji witaminy B12. Uwaga. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotwór złośliwy przełyku lub żołądka, ponieważ terapia pantoprazolem może maskować objawy choroby nowotworowej i opóźnić właściwą diagnozę. Pacjenci, u których nie obserwuje się poprawy po 4 tyg. leczenia wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań.

Interakcje: Pantoprazol może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie leków, których dostępność biologiczna zależy od pH, np. ketokonazolu. Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przez układ enzymów cytochromu P-450. Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji pomiędzy pantoprazolem a lekami takimi, jak: karbamazepina, kofeina, diazepam, diklofenak, digoksyna, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedypina, fenprokumon, fenytoina, piroksykam, teofilina, warfaryna oraz doustne środki antykoncepcyjne. Nie stwierdzono także interakcji z podawanymi jednocześnie środkami zobojętniającymi kwas. Ponieważ stwierdzono zmiany wartości INR (International normalized ratio, międzynarodowy współczynnik znormalizowany) w pojedynczych przypadkach, u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolę czasu protrombinowego, INR po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Ciąża i laktacja: Pantoprazol można podawać kobietom w ciąży i matkom karmiącym jedynie wówczas, gdy korzyści terapii dla matki przewyższają ewentualne ryzyko działań niepożądanych dla płodu i niemowlęcia.

Działania niepożądane: Zaburzenia żołądkowo-jelitowe - często: ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia, wzdęcia; niezbyt często: nudności; wymioty; rzadko: suchość w jamie ustnej. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania - bardzo rzadko: obrzęki obwodowe. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych - bardzo rzadko: ciężkie uszkodzenie komórek wątroby, prowadzące do żółtaczki z/bez niewydolności wątroby. Zaburzenia układu immunologicznego - bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Badania diagnostyczne - bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia triglicerydów, podwyższenie temperatury ciała. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości - rzadko: bóle stawów, bardzo rzadko: bóle mięśni. Zaburzenia ze strony układu nerwowego - często: bóle głowy; niezbyt często: zawroty głowy, zaburzenia widzenia (nieostre widzenie). Zaburzenia psychiczne - bardzo rzadko: depresja. Zaburzenia nerek i dróg moczowych - bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej - niezbyt często: odczyny alergiczne, takie jak świąd i wysypka skórna; bardzo rzadko: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy, zespół Lyella; reakcje fitotoksyczne.

Przedawkowanie: Postępowanie objawowe i podtrzymujące. Dializa nie jest skuteczna.

Działanie: Pantoprazol jest pochodną benzoimidazolu, hamującą wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez specyficzny wpływ na komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka.

Skład: 1 tabl. dojelitowa zawiera 20 mg i 40 mg pantoprazolu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow