licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Polecamy

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Esmeron®


Klasyfikacja terapeutyczna:
M03AC09 - Rokuronium
Lek zwiotczający mięśnie poprzecznie prążkowane; stosowany przed intubacją tchawicy, w celu zapewnienia zwiotczenia mięśni podczas znieczulenia ogólnego. Intubacja - zabieg leczniczy polegający na wprowadzeniu przez usta lub nos do krtani rurki umożliwiającej oddychanie.

Nazwa Międzynarodowa:
Rocuronium bromide
Firma:
Schering Plough
Nr świadectwa rejestracji:
7845
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Esmeron® inj. [roztw.] 10 mg/10 ml 10 amp. 10 ml Lz 505,87
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Jako środek zwiotczający mięśnie poprzecznie prążkowane do intubacji i podczas znieczulenia ogólnego.

Dawkowanie: Dawki powinny być dobierane indywidualnie w zależności od stanu chorego, metody znieczulenia, przewidywanego czasu operacji i stosowanych innych leków - optymalnie pod kontrolą zwiotczenia stymulatorem nerwów obwodowych. Zazwyczaj stosuje się u dorosłych i dzieci powyżej 1 mż.: do intubacji 0,6 mg/kg mc. w szybkim wstrzyknięciu i.v.; dawki podtrzymujące 0,15 mg/kg mc.; przy długotrwałym znieczuleniu lotnymi anestetykami dawki podtrzymujące zmniejsza się do 0,075-0,1 mg/kg mc. Przy stosowaniu metodą ciągłego wlewu i.v.: dawka nasycająca wynosi 0,3-0,6 mg/kg mc., dawka podtrzymująca 5-10 µg/kg mc./min., tak aby stopień reakcji skurczowej na bodziec ze stymulatora wynosił 1% wartości kontrolnej. Przy stosowaniu preparatu u dzieci obserwuje się wcześniejsze wystąpienie i krótszy czas trwania bloku nerwowo-mięśniowego. Dawki: u pacjentów w wieku podeszłym, ze schorzeniami wątroby, dróg żółciowych, niewydolnością nerek - do intubacji 0,6 mg/kg mc., podtrzymująca 0,075-0,1 mg/kg/mc., przy metodzie ciągłego wlewu i.v. - 5-6 µg/kg mc./min.; u chorych otyłych dawki powinny być odnoszone do masy mięśni. Brak danych o stosowaniu preparatu u noworodków. Bromek rokuronium można łączyć z 0,9% NaCl, 5% glukozą, wodą do iniekcji, roztworem Ringera buforowanym mleczanami, dekstranem 40, haemacelem, osoczem.

Uwagi: Przygotowany roztwór leku musi być użyty w czasie do 24 h.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na lek lub jon bromkowy. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami wątroby, dróg żółciowych, niewydolnością nerek, chorobami nerwowo-mięśniowymi (miastenia, zespoły miasteniczne, po poliomielitis).

Interakcje: Środki znieczulenia ogólnego (eter, halotan, enfluran, izofluran, metoksyfluran, cyklopropan, tiopental, metoheksital, etomidat, propofol), inne niedepolaryzujące środki zwiotczające, sukcynylocholina, antybiotyki makrolidowe i polipeptydowe, karboksypenicyliny, duże dawki metronidazolu, leki moczopędne, leki a- i b-adrenolityczne, tiamina, inhibitory MAO, chinidyna, protamina, sole Mg - nasilają działanie, a neostygmina, edrofonium, pirydostygmina, pochodne amidopirydyny, długotrwałe stosowanie kortykosteroidów, fenytoiny, karbamazepiny, noradrenalina, azotiopiryna, teofilina, chlorek wapnia - osłabiają działanie bromku rokuronium. Występuje niezgodność farmaceutyczna przy dodawaniu preparatu do: amfoterycyny, azatiopiryny, diazepamu, enoksimonu, erytromycyny, famotydyny, furosemidu, gallaminy, bursztynianu sodowego hydrokortyzonu, insuliny, metotreksatu, tiopentalu, trimetoprimu, wankomycyny, intralipidu.

Ciąża i laktacja: Kategoria C - brak danych doświadczalnych i klinicznych o stosowaniu bromku rokuronium w ciąży, wpływie na płód i przechodzeniu do mleka matki. Może być stosowany w znieczuleniu do cięcia cesarskiego; w niewielkim stopniu przenika przez łożysko.

Działania niepożądane: Może powodować reakcje anafilaktyczne (szczególnie u pacjentów, u których wystąpiły reakcje anafilaktyczne po innych lekach zwiotczających - alergia krzyżowa), uwolnienie histaminy z reakcją miejscową lub uogólnioną. W badaniach doświadczalnych nie wykazano, aby bromek rokuronium był czynnikiem wywołującym hipertermię złośliwą.

Działanie: Niedepolaryzujący środek zwiotczający mięśnie poprzecznie prążkowane. Działa konkurencyjnie z acetylocholiną na poziomie receptora nikotynowego w złączu nerwowo-mięśniowym. Charakteryzuje się szybkim początkiem działania (około 60 sek po podaniu i.v. występuje zwiotczenie umożliwiające intubację, po około 2 min. - pełne zwiotczenie mięśni) i średnio długim czasem działania (wskaźnik ustąpienie działania 14 min., kliniczny czas działania około 30-40 min.). W niewielkim stopniu wpływa na układ krążenia: przyspiesza akcję serca o około 9% i zwiększa ciśnienie tętnicze o około 16%. Po podaniu i.v. profil stężenia bromku rokuronium we krwi wykazuje trzyfazową charakterystykę z okresem półtrwania i dystrybucji 2÷16 min. i T0,5 97 min.; objętość dystrybucji wynosi 0,23 l/kg; klirens osoczowy 3,9 ml/kg/min. Przy stosowaniu dawek podtrzymujących nie stwierdza się kumulacji leku ani wydłużenia czasu działania. Wydalany jest z żółcią w postaci nie zmienionej i z moczem, w osoczu i moczu nie wykryto metabolitów bromku rokuronium. U chorych w wieku podeszłym, ze schorzeniami wątroby lub niewydolnością nerek klirens osoczowy bromku rokuronium jest obniżony; przy schorzeniach wątroby T0,5 wydłuża się do 225 min.

Skład: 1 ml produktu leczniczego zawiera 10 mg bromku rokuronium.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow