licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma posta─ç nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis lek├│w baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dost─Öpne na recept─Ö, w tym:
   leki pe┼énop┼éatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dost─Öpne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwo┼Ťci
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Azemdol


Klasyfikacja terapeutyczna:
N02AX52 - Tramadol w po┼é─ůczeniach
Tramadol - syntetyczny lek przeciwbólowy; ma również działanie przeciwkaszlowe; stosowany w ostrych i przewlekłych bólach pourazowych, pooperacyjnych i w chorobach nowotworowych; także w położnictwie, w bólu wieńcowym.

Nazwa Mi─Ödzynarodowa:
Tramadol + Paracetamol
Firma:
Labopharm Europe
Nr ┼Ťwiadectwa rejestracji:
18353
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotk─ÖNazwa handlowa Posta─ç Dawka Opak. Status Cena
Azemdol tabl. o przedł. uwalnianiu 75/650 mg 30 szt. Rx X
Zam├│w przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Produkt leczniczy jest wskazany do objawowego leczenia umiarkowanego i ciężkiego bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Stosowanie produktu leczniczego powinno być ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany lub silny ból wymaga skojarzonego zastosowania tramadolu i paracetamolu.

Dawkowanie: Dorosli i młodzie (w wieku 12 lat i powyej) Stosowanie produktu leczniczego Azemdol powinno byc ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany lub silny ból wymaga skojarzonego zastosowania tramadolu i paracetamolu. Dawke naley dostosowac indywidualnie w zalenosci od nasilenia bólu i reakcji pacjenta. Zalecana dawka poczatkowa produktu leczniczego Azemdol to jedna lub dwie tabletki (odpowiadajace 75 mg lub 150 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg lub 1300 mg paracetamolu). W razie potrzeby mona zastosowac dodatkowe dawki, jednak nie wiecej ni 4 tabletki (odpowiadajace 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobe. Odstep pomiedzy dawkami nie powinien byc krótszy ni 12 godzin. 2 Produktu leczniczego Azemdol nie naley pod adnym pozorem stosowac dłuej ni to jest bezwzglednie konieczne (patrz punkt 4.4). Jesli wymagane jest wielokrotne lub długotrwałe podawanie produktu leczniczego Azemdol ze wzgledu na charakter i nasilenie choroby, naley wówczas prowadzic staranne i regularne monitorowanie pacjenta (wraz z przerwami w leczeniu, jesli bedzie to moliwe), aby ocenic koniecznosc kontynuowania terapii. Dzieci (w wieku poniej 12 lat) Nie ustalono skutecznosci i bezpieczenstwa stosowania produktu leczniczego Azemdol u dzieci w wieku poniej 12 lat. Z tego wzgledu nie zaleca sie jego stosowania w tej grupie wiekowej. Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku (do 75 lat) bez jawnej klinicznie niewydolnosci watroby lub nerek mona stosowac zwykle zalecane dawki. U pacjentów w podeszłym wieku (powyej 75 lat) eliminacja leku moe byc przedłuona. Z tego wzgledu, w razie potrzeby, naley wydłuyc przerwe pomiedzy kolejnymi dawkami stosowanie do potrzeb danego pacjenta. W tej populacji naley monitorowac dawkowanie. Niewydolnosc nerek Ze wzgledu na zawartosc tramadolu, nie zaleca sie stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjentów z cieka (klirens kreatyniny <10 ml/min) lub umiarkowana (klirens kreatyniny 10-30 ml/min) niewydolnoscia nerek. W przypadku umiarkowanej niewydolnosci nerek, jesli moliwe korzysci przewaaja nad ryzykiem, mona ostronie rozwayc wydłuenie okresu pomiedzy kolejnymi dawkami. Zaleca sie scisłe monitorowanie stanu pacjenta. Tramadol jest usuwany z organizmu podczas hemodializy lub hemofiltracji bardzo wolno, dlatego zwykle nie ma potrzeby jego podawania po dializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego. Niewydolnosc watroby Nie prowadzono badan dotyczacych stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynnosci watroby. U pacjentów z ciekim zaburzeniem czynnosci watroby stosowanie produktu leczniczego Azemdol jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Nie zaleca sie stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynnosci watroby. Jesli w tej grupie pacjentów potencjalne korzysci przewyszaja moliwe ryzyko, naley ostronie rozwayc wydłuenie okresu pomiedzy kolejnymi dawkami. Naley prowadzic regularna kontrole stanu tych pacjentów w celu oceny, czy własciwe jest kontynuowanie leczenia

Uwagi: Podanie doustne. Tabletki naley połykac w całosci, popijajac wystarczajaca iloscia płynu. Nie wolno ich łamac ani rozgryzac.

Przeciwwskazania: Nadwraliwosc na tramadol, paracetamol lub na którakolwiek substancje pomocnicza (patrz punkt 6.1). - Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, analgetykami o działaniu osrodkowym, opioidami lub lekami psychotropowymi. - Produktu leczniczego Azemdol nie wolno podawac pacjentom stosujacym inhibitory monoaminooksydazy ani przed upływem dwóch tygodni po ich odstawieniu (patrz punkt 4.5). - Cieka niewydolnosc watroby. - Padaczka niedostatecznie kontrolowana lekami

Ostrze┼╝enia specjalne / ┼Ürodki ostro┼╝no┼Ťci: Nie naley przekraczac maksymalnej dawki 4 tabletek produktu leczniczego Azemdol u os├│b doros┼éych. Aby uniknac przypadkowego przedawkowania, naley polecic pacjentom, aby nie 3 przekraczali zalecanej dawki i nie stosowali jednoczesnie innego produktu zawierajacego paracetamol (w tym dostepnego bez recepty) ani tramadolu chlorowodorku bez zalecenia lekarza. - Nie zaleca sie stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjent├│w z umiarkowana lub cieka niewydolnoscia nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). - U pacjent├│w z cieka niewydolnoscia watroby stosowanie produktu leczniczego Azemdol jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Nie zaleca sie stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjent├│w z umiarkowana niewydolnoscia watroby. Jesli w tej grupie pacjent├│w potencjalne korzysci przewyszaja moliwe ryzyko, naley ostronie rozwayc wyd┼éuenie okresu pomiedzy kolejnymi dawkami. Naley prowadzic regularna kontrole stanu tych pacjent├│w w celu oceny, czy w┼éasciwe jest kontynuowanie leczenia. Niebezpieczenstwa wynikajace z przedawkowania paracetamolu sa wieksze u pacjent├│w z poalkoholowa choroba watroby bez marskosci. - Produkt leczniczy Azemdol nie jest zalecany w przypadku ciekiej niewydolnosci oddechowej. - Tramadol nie jest odpowiednim substytutem u pacjent├│w uzalenionych od opoiod├│w. Pomimo, e tramadol jest antagonista receptor├│w opioidowych, nie ┼éagodzi on objaw├│w wynikajacych z odstawienia morfiny. - U pacjent├│w ze sk┼éonnoscia do drgawek przyjmujacych tramadol lub u pacjent├│w przyjmujacych jednoczesnie inne leki obniajace pr├│g drgawkowy, zw┼éaszcza selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, tr├│jpierscieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, analgetyki o dzia┼éaniu osrodkowym lub srodki miejscowo znieczulajace, obserwowano wystepowanie drgawek. Pacjenci z padaczka kontrolowana lekami lub pacjenci ze sk┼éonnoscia do drgawek powinni stosowac produkt leczniczy Azemdol wy┼éacznie wtedy, jesli istnieja uzasadnione ku temu okolicznosci. U pacjent├│w stosujacych tramadol w zalecanych dawkach zaobserwowano wystepowanie drgawek. Ryzyko to moe byc zwiekszone, gdy przyjmowane dawki tramadolu beda przekraczac g├│rna granice zalecanej dawki. - Nie zaleca sie skojarzonego stosowania agonist├│w-antagonist├│w receptor├│w opioidowych (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) (patrz punkt 4.5). Srodki ostronosci dotyczace stosowania: Produkt leczniczy Azemdol naley stosowac ze szczeg├│lna ostronoscia u pacjent├│w uzalenionych od opioid├│w, pacjent├│w z urazem czaszkowym, pacjent├│w ze sk┼éonnoscia do drgawek, z zaburzeniami dr├│g ├│┼éciowych, we wstrzasie, w stanie pobudzenia o niewyjasnionej etiologii, z zaburzeniami osrodka oddechowego lub czynnosci oddechowej lub zwiekszonym cisnieniem wewnatrzczaszkowym. Przedawkowanie paracetamolu moe u niekt├│rych pacjent├│w powodowac toksyczne uszkodzenie watroby. Przy stosowaniu dawek terapeutycznych tramadol moe wywo┼éywac objawy odstawienne. Odnotowano rzadkie przypadki uzalenienia i naduywania (patrz punkt 4.8). Moga pojawic sie objawy reakcji odstawienne podobne do objaw├│w wystepujacych po odstawieniu opiat├│w (patrz punkt 4.8). W jednym badaniu stosowanie tramadolu w trakcie znieczulenia og├│lnego enfluranem i tlenkiem azotu powodowa┼éo nasilenie wspomnien sr├│doperacyjnych. Do czasu wyjasnienia powyszego dzia┼éania naley unikac stosowania tramadolu podczas p┼éytkiej narkozy. Produkt leczniczy Azemdol zawiera barwnik ├│┼écien pomaranczowa (E110), kt├│ra moe wywo┼éywac reakcje alergiczne. Tramadol moe powodowac sennosc lub zawroty g┼éowy, kt├│re moga ulec nasileniu po spoyciu alkoholu lub innych lek├│w dzia┼éajacych depresyjnie na OUN. Jesli do tego dojdzie, pacjent nie powinien prowadzic pojazd├│w i obs┼éugiwac maszyn.

Interakcje: Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania: ÔÇó Nieselektywne inhibitory MAO Ryzyko wystapienia zespo┼éu serotoninergicznego: biegunka, tachykardia, potliwosc, drenie, splatanie a nawet spiaczka. ÔÇó Selektywne inhibitory MAO typu A 4 Ekstrapolacja z nieselektywnych inhibitor├│w MAO. Ryzyko wystapienia zespo┼éu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwosc, drenie, splatanie a nawet spiaczka. ÔÇó Selektywne inhibitory MAO typu B Osrodkowe objawy pobudzenia sugerujace wystapienie zesp├│┼éu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwosc, drenie, splatanie, nawet spiaczka. W razie wczesniejszego przyjmowania inhibitor├│w MAO, konieczna jest dwutygodniowa przerwa przed rozpoczeciem leczenia tramadolem. Nie zaleca sie jednoczesnego stosowania: ÔÇó Alkoholu Alkohol zwieksza dzia┼éanie sedatywne analgetyk├│w opioidowych. Wp┼éyw na szybkosc reakcji moe stanowic zagroenie podczas prowadzenia pojazd├│w i obs┼éugi maszyn. Naley unikac spoywania napoj├│w alkoholowych i produkt├│w leczniczych zawierajacych alkohol. ÔÇó Karbamazepiny i innych aktywator├│w enzymatycznych Moliwosc os┼éabienia si┼éy i czasu dzia┼éania tramadolu ze wzgledu na zmniejszenie jego steenia w osoczu. ÔÇó Opioid├│w o dzia┼éaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) Zmniejszenie dzia┼éania przeciwb├│lowego poprzez kompetycyjne blokowanie wp┼éywu na receptory, z ryzykiem wystapienia zespo┼éu odstawiennego. Naley zachowac ostronosc podczas jednoczesnego stosowania: ÔÇó W izolowanych przypadkach zg┼éaszano wystepowanie zespo┼éu serotoninowego w zwiazku czasowym ze stosowaniem tramadolu w skojarzeniu z innymi lekami serotoninergicznymi, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRIs) i tryptany. Do objaw├│w zespo┼éu serotoninowego moga naleec np. splatanie, pobudzenie, goraczka, potliwosc, ataksja, hiperrefleksja, drgawki kloniczne miesni i biegunka. ÔÇó Innych pochodnych opioid├│w (w tym lek├│w przeciwkaszlowych i stosowanych w leczeniu uzalenienia), benzodiazepin i barbituran├│w ze wzgledu na zwiekszone ryzyko wystapienia depresji oddechowej, kt├│ra w przypadku przedawkowania moe prowadzic do zgonu. ÔÇó Innych lek├│w o dzia┼éaniu depresyjnym na osrodkowy uk┼éad nerwowy, takich jak inne pochodne opioidowe (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzalenienia), barbiturany, benzodiazepiny, inne leki anksjolityczne, leki hipotonizujace, przeciwdepresyjne leki uspokajajace, antyhistaminowe leki uspokajajace, neuroleptyki, leki przeciwnadcisnieniowe o dzia┼éaniu osrodkowym, talidomid i baklofen. Leki te moga powodowac nadmierne hamowanie czynnosci osrodkowego uk┼éadu nerwowego. Wp┼éyw na szybkosc reakcji moe stwarzac zagroenie podczas prowadzenia pojazd├│w i obs┼éugi maszyn. ÔÇó Ze wzgled├│w medycznych, naley okresowo oznaczac czas protrombinowy podczas podawania produktu leczniczego Azemdol jednoczesnie z lekami z grupy warfaryny ze wzgledu na doniesienia o zwiekszaniu wartosci wskaznika INR. ÔÇó Innych lek├│w o znanym dzia┼éaniu hamujacym CYP3A4, takich jak ketokonazol i erytromycyna, kt├│re moga hamowac metabolizm tramadolu (N-demetylacje) i prawdopodobnie r├│wnie metabolizm jego aktywnego O-demetylowanego metabolitu. Znaczenie kliniczne tej interakcji nie by┼éo badane. 5 ÔÇó Produkt├│w leczniczych obniajacych pr├│g drgawkowy, takich jak bupropion, leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitor├│w wychwytu zwrotnego serotoniny, tr├│jpierscieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki. R├│wnoczesne stosowanie tramadolu z tymi lekami moe zwiekszac ryzyko wystapienia drgawek. Szybkosc wch┼éaniania paracetamolu moe byc zwiekszana przez metoklopramid lub domperidon a zmniejszana przez cholestyramine. ÔÇó W ograniczonej liczbie badan dotyczacych przedoperacyjnego i pooperacyjnego zastosowania przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3 - ondansetronu, wykazano zwiekszone zapotrzebowanie na tramadol u pacjent├│w z b├│lem pooperacyjnym.

Ci─ů┼╝a i laktacja: Poniewa produkt leczniczy Azemdol jest produktem zawierajacym sta┼ée dawkidw├│ch substancji czynnych w tym tramadol, jego stosowanie w okresie ciay jest przeciwwskazane. ÔÇó Dane dotyczace paracetamolu Badania epidemiologiczne u ciearnych kobiet nie wykaza┼éy szkodliwego wp┼éywu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach. ÔÇó Dane dotyczace tramadolu Nie naley stosowac tramadolu w trakcie ciay ze wzgledu na brak wystarczajacych danych dotyczacych bezpieczenstwa jego stosowania w tym okresie. Tramadol podawany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wp┼éywa┼é na kurczliwosc macicy. U noworodk├│w lek moe powodowac zmiany w czestosci oddech├│w, kt├│re sa zwykle klinicznie nieistotne. D┼éugotrwa┼ée stosowanie w trakcie ciay moe prowadzic do wystapienia zespo┼éu odstawiennego u noworodka po porodzie wynikajacego z uzalenienia. Laktacja Poniewa produkt leczniczy Azemdol jest produktem zawierajacym sta┼ée dawki dw├│ch substancji czynnych w tym tramadol, jego stosowanie w okresie laktacji jest przeciwwskazane. ÔÇó Dane dotyczace paracetamolu Paracetamol wydzielany jest z mlekiem kobiet, ale w nieistotnych klinicznie ilosciach. Zgodnie z dostepnymi danymi, karmienie piersia nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujacych leki jednosk┼éadnikowe, zawierajace wy┼éacznie paracetamol. ÔÇó Dane dotyczace tramadolu Tramadol i jego metabolity przenikaja w ma┼éych ilosciach do mleka kobiet. Niemowle moe spoyc oko┼éo 0,1% dawki przyjetej przez matke. Nie naley stosowac tramadolu podczas karmienia piersia.

Dzia┼éania niepo┼╝─ůdane: Do najczesciej zg┼éaszanych dzia┼éan niepoadanych w trakcie badan klinicznych, w kt├│rych w skojarzeniu stosowano paracetamol z tramadolem, nalea nudnosci, zawroty g┼éowy i sennosc, kt├│re obserwowano u ponad 10 % pacjent├│w. Zaburzenia psychiczne: ÔÇó Czesto: splatanie, zmiany nastroju (lek, nerwowosc, euforia), zaburzenia snu ÔÇó Niezbyt czesto: depresja, halucynacje, koszmary senne, amnezja ÔÇó Rzadko: uzalenienie od leku Monitoring po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu: ÔÇó Bardzo rzadko: naduywanie Zaburzenia uk┼éadu nerwowego: ÔÇó Bardzo czesto: zawroty g┼éowy, sennosc ÔÇó Czesto: b├│l g┼éowy, drenie ÔÇó Niezbyt czesto: mimowolne skurcze miesni, parestezje, szumy uszne ÔÇó Rzadko: ataksja, drgawki Zaburzenia oka: ÔÇó Rzadko: nieostre widzenie Zaburzenia serca: ÔÇó Niezbyt czesto: ko┼éatania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca Zaburzenia naczyniowe: ÔÇó Niezbyt czesto: nadcisnienie tetnicze Zaburzenia uk┼éadu oddechowego, klatki piersiowej i sr├│dpiersia: ÔÇó Niezbyt czesto: dusznosc Zaburzenia o┼éadka i jelit: ÔÇó Bardzo czesto: nudnosci ÔÇó Czesto: wymioty, zaparcie, suchosc w jamie ustnej, biegunka, b├│l brzucha, niestrawnosc, wzdecie ÔÇó Niezbyt czesto: dysfagia, smoliste stolce Zaburzenia watroby i dr├│g ├│┼éciowych: ÔÇó Niezbyt czesto: zwiekszenie aktywnosci aminotransferaz Zaburzenia sk├│ry i tkanki podsk├│rnej: ÔÇó Czesto: pocenie sie, swiad ÔÇó Niezbyt czesto: reakcje sk├│rne (np. wysypka, pokrzywka) Zaburzenia nerek i dr├│g moczowych: ÔÇó Niezbyt czesto: albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zast├│j moczu) Zaburzenia og├│lne i stany w miejscu podania: ÔÇó Niezbyt czesto: dreszcze, uderzenia goraca, b├│l w klatce piersiowej Nie mona wykluczyc wystepowania wymienionych poniej dzia┼éan niepoadanych zwiazanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, chocia nie zaobserwowano ich w badaniach klinicznych: Tramadol ÔÇó Hipotonia ortostatyczna, bradykardia, zapasc. ÔÇó Obserwacje dokonane po wprowadzeniu do obrotu tramadolu wykaza┼éy rzadkie przypadki jego wp┼éywu na dzia┼éanie warfaryny, w tym na wyd┼éuenie czasu protrombinowego. ÔÇó Rzadkie przypadki: reakcje alergiczne z objawami ze strony uk┼éadu oddechowego (np. dusznosc, skurcz oskrzeli, swisty, obrzek naczynioruchowy) i anafilaksja. ÔÇó Rzadkie przypadki: zmiany apetytu, os┼éabienie miesniowe i depresja oddechowa. ÔÇó Po podaniu tramadolu moga pojawic sie zaburzenia psychiczne, kt├│re r├│nia sie nasileniem i rodzajem u poszczeg├│lnych os├│b (w zalenosci od osobowosci i czasu trwania leczenia). Obejmuja one zmiany nastroju (zazwyczaj euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywnosci (zwykle zmniejszenie, sporadycznie nasilenie) i zmiany zdolnosci poznawczych i sensorycznych (np. trudnosci w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania). ÔÇó Obserwowano nasilenie astmy oskrzelowej, chocia nie ustalono zwiazku przyczynowego. ÔÇó Moga pojawic sie nastepujace objawy zespo┼éu odstawiennego, podobne do objaw├│w wystepujacych po odstawieniu opioid├│w: pobudzenie, lek, nerwowosc, bezsennosc, nadmierna ruchliwosc, drenia i objawy z przewodu pokarmowego. Inne objawy, kt├│re wystepowa┼éy bardzo rzadko po nag┼éym odstawieniu tramadolu chlorowodorku obejmuja: ataki paniki, nasilony lek, halucynacje, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony osrodkowego uk┼éadu nerwowego. Paracetamol ÔÇó Paracetamol rzadko wywo┼éuje dzia┼éania niepoadane; moe jednak wystapic nadwraliwosc z wysypka sk├│rna. Istnieja doniesienia o powik┼éaniach hematologicznych , w tym trombocytopenii i agranulocytozie, ale nie musia┼éy one byc powiazane przyczynowo ze stosowaniem paracetamolu. ÔÇó Dostepnych jest kilka doniesien sugerujacych, e paracetamol podawany ┼éacznie z lekami z grupy warfaryny moe powodowac hipoprotrombinemie. W innych badaniach nie obserwowano zmiany czasu protrombinowego.

Przedawkowanie: Produkt leczniczy Azemdol jest produktem złoonym z dwóch substancji czynnych. W przypadku przedawkowania moga wystapic objawy przedmiotowe i podmiotowe zwiazane z toksycznoscia tramadolu, paracetamolu lub obu tych substancji czynnych jednoczesnie. Objawy przedawkowania tramadolu: Zasadniczo przy zatruciu tramadolem oczekuje sie wystapienia objawów podobnych do tych obserwowanych w przypadku innych analgetyków o działaniu osrodkowym (opioidy). Obejmuja one w szczególnosci zweenie zrenic, wymioty, zapasc sercowo-naczyniowa, zaburzenia swiadomosci prowadzace nawet do spiaczki, drgawki oraz depresje oddechowa mogaca prowadzic do zatrzymania oddechu. Objawy przedawkowania paracetamolu: Przedawkowanie ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci. Objawy przedawkowania paracetamolu w ciagu pierwszych 24 godzin to bladosc, nudnosci, wymioty, jadłowstret i ból brzucha. Uszkodzenie watroby moe ujawnic sie od 12 do 48 godzin po przyjeciu leku. Moga wystapic zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. W razie ciekiego zatrucia moe dojsc do niewydolnosci watroby, prowadzac do encefalopatii, spiaczki i zgonu. Ostra niewydolnosc nerek z ostra martwica cewek nerkowych moe rozwinac sie nawet przy braku wykładników ciekiego uszkodzenia watroby. Obserwowano zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki. Uszkodzenie watroby moe wystapic u osób dorosłych po przyjeciu paracetamolu w dawce 7,5-10 g lub wiecej. Uwaa sie, e nadmierne ilosci toksycznego metabolitu (zwykle dostatecznie wiazanego przez glutation po przyjeciu terapeutycznych dawek paracetamolu) nieodwracalnie wiaa sie z tkankami watroby. Pomoc dorazna po przedawkowaniu: - Przetransportowac pacjenta natychmiast do specjalistycznego oddziału. - Utrzymywac czynnosc układu kraenia i oddechowego. - Przed rozpoczeciem leczenia moliwie jak najszybciej po przedawkowaniu naley pobrac próbke krwi w celu oznaczenia osoczowego steenia paracetamolu i tramadolu oraz wykonania testów watrobowych. 8 - Próby watrobowe naley wykonac wyjsciowo (przy stwierdzeniu przedawkowania) i nastepnie powtarzac co 24 godziny. Zwykle obserwuje sie zwiekszenie aktywnosci enzymów watrobowych (AspAT, AlAT), które normalizuje sie po jednym lub dwóch tygodniach. - Oprónic oładek, prowokujac u pacjenta wymioty (jesli jest przytomny) poprzez dranienie gardła lub wykonujac płukanie oładka. - Naley wdroyc srodki podtrzymujace, takie jak utrzymywanie dronosci dróg oddechowych i czynnosci układu kraenia; naley podac nalokson w celu odwrócenia depresji oddechowej; drgawki mona opanowac podajac diazepam. - Tramadol w znikomym stopniu jest eliminowany z surowicy na drodze hemodializy lub hemofiltracji. Z tego wzgledu leczenie ostrego zatrucia produktem leczniczym Azemdol za pomoca samej hemodializy lub hemofilatracji nie jest odpowiednia metoda detoksykacji. W leczeniu przedawkowania paracetamolu kluczowe znaczenie ma natychmiastowe wdroenie leczenia. Pomimo braku istotnych wczesnych objawów, pacjentów naley skierowac pilnie do szpitala celem objecia ich natychmiastowa opieka medyczna. Kada osobe dorosła lub nastoletnia, która przyjeła paracetamol w dawce około 7,5 g lub wiecej w ciagu ostatnich 4 godzin lub dziecko, które przyjeło 150 mg/kg mc. paracetamolu w ciagu ostatnich 4 godzin naley poddac płukaniu oładka. Steenia paracetamolu we krwi naley oznaczyc po upływie co najmniej 4 godzin odprzedawkowania, aby moliwe było dokonanie oceny ryzyka wystapienia uszkodzenia watroby (napodstawie nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne moe byc doustne podanie metioniny lub doylne podanie N-acetylocysteiny (NAC), które moga miec korzystny wpływ w okresie do 48 godzin po przedawkowaniu. Doylne podanie NAC przynosi najlepsze efekty, gdy zostanie rozpoczete w ciagu 8 godzin od przedawkowania. N-acetylocysteine naley nadal podawac, jesli czas od przedawkowania do wystapienia objawów przekracza 8 godzin i kontynuowac przez cały okres leczenia. Leczenie NAC naley rozpoczac natychmiast, gdy podejrzewa sie znaczne przedawkowanie. Dostepne musza byc ogólne srodki podtrzymujace. Niezalenie od zgłaszanej ilosci przyjetego paracetamolu, odtrutke dla paracetamolu w postaci NAC, naley podawac doustnie lub doylnie najszybciej jak to moliwe, najlepiej w ciagu 8 godzin po przedawkowaniu.

Dzia┼éanie: ANALGETYKI Tramadol jest analgetykiem opioidowym, ktory dzia.a na osrodkowy uk.ad nerwowy. Tramadol jest czystym, nieselektywnym agonista receptorow opioidowych ─ś,  i  ze szczegolnym powinowactwem do receptorow ─ś. Inne mechanizmy, ktore przyczyniaja sie do dzia.ania przeciwbolowego, to hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny w neuronach i nasilenie uwalniania serotoniny. Tramadol wykazuje dzia.anie przeciwkaszlowe. W przeciwienstwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie dawek nie powoduje depresji oddechowej. Nie zaburza rownie motoryki przewodu pokarmowego. Dzia.anie na uk.ad kraenia jest zasadniczo niewielkie. Si.a dzia.ania tramadolu rowna jest jednej dziesiatej do jednej szostej si.y dzia.ania morfiny.

Skład: Jedna tabletka o przedłuonym uwalnianiu zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu.


Przed u┼╝yciem leku zapoznaj si─Ö z oryginaln─ů ulotk─ů do┼é─ůczon─ů do opakowania, kt├│ra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz─ůce dzia┼éa┼ä niepo┼╝─ůdanych i dawkowanie oraz informacje dotycz─ůce stosowania produktu leczniczego, b─ůd┼║ skonsultuj si─Ö z lekarzem lub farmaceut─ů. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie maj─ů charakteru konsultacyjnego i w ┼╝aden spos├│b nie mog─ů zast─Öpowa─ç lub ogranicza─ç kontakt├│w pomi─Ödzy pacjentem a lekarzem.

Opisy lek├│w maj─ů charakter informacyjny. Nie oznaczaj─ů, ┼╝e stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i w┼éa┼Ťciwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mog─ů zast─Öpowa─ç fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj si─Ö z lekarzem lub farmaceut─ů. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci, niezrozumienia tekstu zwr├│─ç si─Ö o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Pole─ç znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma posta─ç nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis lek├│w baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow