licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Angiox™


Klasyfikacja terapeutyczna:
B01AE06 - Biwalirudyna
Brak

Nazwa Międzynarodowa:
Bivalirudin
Firma:
Ebewe Pharma GmbH
Nr świadectwa rejestracji:
EU/1/04/289/001, EU/1/04/289/002
Ulotki dla pacjenta
angiox kliknij, aby zobaczyć ulotkę dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Angiox™ inf./inj. [prosz. do przyg. konc.] 250 mg 2 fiol. Lz -
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Angiox™ inf./inj. [prosz. do przyg. konc.] 250 mg 10 fiol. Lz -
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 fiolka zawiera 250 mg proszku do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1 ml roztworu zawiera 50 mg biwalirudyny.

Wskazania do stosowania: Jest lekiem przeciwzakrzepowym. Leki przeciwzakrzepowe zapobiegają tworzeniu się skrzepów krwi (zakrzepicy).
Preparat stosuje się w leczeniu pacjentów:
- z bólem w klatce piersiowej spowodowanym chorobą serca (Ostry zespół wieńcowy - ACS),
- u których będzie wykonywane chirurgiczne leczenie zatkanych naczyń krwionośnych (angioplastyka, czyli przezskórna interwencja wieńcowa - ang. Percutaneous Coronary Intervention - PCI).

Przeciwwskazania: Nie stosować preparatu:
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na biwalirudynę lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu (patrz punkt 6, w którym są wymienione),
- jeśli u pacjenta występuje lub ostatnio występowało krwawienie z żołądka, jelit, pęcherza lub innych narządów wewnętrznych, na przykład jeśli dostrzeżono krew w stolcu lub moczu (nie dotyczy menstruacji),
- jeśli u pacjenta występowały zaburzenia krzepnięcia krwi (mała liczba płytek krwi),
- jeśli u pacjenta występuje bądź występowało duże ciśnienie tętnicze,
- jeśli u pacjenta występuje lub występowało zakażenie tkanki serca,
- w przypadkach ciężkich chorób nerek lub u pacjentów dializowanych.

Należy zachować szczególną ostrożność: W przypadku wątpliwości należy skonsultować to z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią: Należy koniecznie poinformować lekarza jeśli:
o pacjentka jest w ciąży lub myśli, że jest w ciąży,
o pacjentka planuje zajść w ciążę,
o pacjentka karmi piersią.
Stosowanie preparatu w czasie ciąży jest zalecane tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Lekarz prowadzący zadecyduje, czy jest to konieczne.
W okresie karmienia piersią lekarz zadecyduje, czy preparat powinien być stosowany.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Badania nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie były prowadzone, ale działania tego leku są znane i są krótkotrwałe. Preparat jest stosowany tylko wtedy, gdy pacjent jest w szpitalu. Dlatego też jest mało prawdopodobne, aby lek miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie innych leków: Należy poinformować lekarza
o jeśli są stosowane są lub były ostatnio stosowane inne leki, również te, które wydawane są bez recepty,
o jeśli są stosowane leki rozrzedzające krew (leków przeciwzakrzepowe) lub leki zapobiegające tworzeniu się skrzepów,
o jeśli były stosowane wcześniej leki podobne do preparatu (np. lepirudyna).
Wymienione leki podane jednocześnie z preparatem mogą zwiększać ryzyko krwawienia.

Sposób stosowania: Leczenie preparatem odbywa się pod nadzorem lekarza. Lekarz decyduje jak duże dawki leku należy stosować i przygotowuje lek.
Preparat podaje się we wstrzyknięciach dożylnych, po których podaje się lek w postaci wlewu (kroplówka) do żyły (nigdy domięśniowo). Lek jest podawany pod kontrolą lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów z chorobami serca.
o W czasie leczenia lekarz sprawdza czy wystąpiły objawy krwawienia. Jeśli wystąpi krwawienie leczenie preparatem będzie przerwane.
o Przed rozpoczęciem wstrzyknięcia lub wlewu lekarz poinformuje o objawach uczulenia (reakcji alergicznej). Takie reakcje są rzadkie (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000 leczonych pacjentów).
o Szczególne środki będą podjęte w przypadku leczenia promieniowaniem w naczyniach, które dostarczają krew do serca (leczenie zwane beta lub gamma brachyterapią)
o Dawka leku jest zależna od masy ciała i rodzaju leczenia.
Dawkowanie
Dla pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (ACS) zalecana dawka początkowa to:
o 0,1 mg/kg masy ciała we wstrzyknięciu dożylnym, a następnie we wlewie (kroplówka) 0,25 mg/kg masy ciała na godzinę (0,1 mg/kg masy ciała oznacza jedną dziesiątą miligrama leku na każdy kilogram masy ciała, 0,25 mg/kg masy ciała na godzinę oznacza jedną czwartą miligrama na każdy kg masy ciała na godzinę).
Jeżeli w dalszym ciągu będzie konieczne przeprowadzenie przezskórnej interwencji wieńcowej, dawkowanie powinno być zwiększone do:
o 0,5 mg/kg masy ciała we wstrzyknięciu, a następnie podane we wlewie (kroplówka) 1,75mg/kg masy ciała na godzinę,
o w przypadku gdy leczenie jest zakończone, wlew można kontynuować wracając do dawki 0,25 mg/kg masy ciała, na godzinę.
Dla pacjentów zaczynających leczenie przezskórną interwencją wieńcową (PCI) zalecane dawkowanie jest następujące:
o 0,75 mg/kg masy ciała we wstrzyknięciu dożylnym, a następnie natychmiastowe podanie we wlewie dożylnym (kroplówka) 1,75 mg/kg masy ciała na godzinę (wlew można kontynuować przez następne 4 godziny).
Jeżeli występują łagodne problemy z nerkami, dawka preparatu może zostać zmniejszona.
Lekarz musi zdecydować o długości leczenia.

Ponieważ leczenie preparatem jest prowadzone pod stałym nadzorem lekarza, sytuacja taka jest mało prawdopodobna.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

Przedawkowanie: Dawkowanie jest uważnie sprawdzane przez lekarza, więc przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne.

Możliwe działania niepożądane: Preparat może powodować działania niepożądane, jednakże nie u wszystkich one wystąpią.
Jeśli wystąpią działania niepożądane, mogą wymagać leczenia.

Najczęstszym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem lekami przecizakrzepowymi, w tym preparatem jest krwawienie. Może stać się groźne, a w bardzo rzadkich przypadkach śmiertelne (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych potencjalnie groźnych działań niepożądanych:
- w trakcie pobytu w szpitalu: należy natychmiast zgłosić je lekarzowi lub pielęgniarce;
- po opuszczeniu szpitala: należy natychmiast udać się do najbliższego szpitala na izbę przyjęć.
o Krwawienie - częste działanie niepożądane (występuje u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów). Może doprowadzić do powikłań, takich jak niedokrwistość (mała liczba czerwonych krwinek) lub krwiak (siniak).
o Reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, świąd całego ciała, ucisk w klatce piersiowej. Są to reakcje niezbyt częste (występują rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów).
o Zakrzepica (skrzepy krwi) która może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak atak serca.
Jest to działanie niezbyt częste (występuje rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów).
o Ból, krwawienie i siniak w miejscu wstrzyknięcia (po leczeniu PCI). Te działania niepożądane są rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych potencjalnie mniej groźnych działań niepożądanych: o w trakcie pobytu w szpitalu należy natychmiast zgłosić je lekarzowi lub pielęgniarce;
- po opuszczeniu szpitala: należy natychmiast udać się do najbliższego szpitala na izbę przyjęć.
Rozległy siniak (który może być wywołany zmniejszoną liczbą płytek krwi) Może to zapobiegać tworzeniu się skrzepów we krwi tak jak powinno.
- Bóle głowy
- Zmiany ciśnienia tętniczego krwi
- Zmiany częstości bicia serca
- Nudności i/lub wymioty
- Bóle pleców
- Bóle w klatce piersiowej
- Skrócenie oddechu
- Wysypka.
Działania te są niezbyt częste (występują rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów).
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow