licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Fraxiparine®


Klasyfikacja terapeutyczna:
B01AB06 - Nadroparyna
Heparyna drobnocząsteczkowa; powoduje silny i długotrwały efekt przeciwzakrzepowy.

Nazwa Międzynarodowa:
Nadroparin calcium
Firma:
GSK Pharmaceuticals SA
Nr świadectwa rejestracji:
7168, 7169, R/0554, R/0555, R/0756, R/0757, R/0758
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Fraxiparine® inj. doż./podsk. [roztw.] 2850 j.m. aXa/0,3 ml 2 amp.-strzyk. 0,3 ml Rx 13,22
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Fraxiparine® inj. doż./podsk. [roztw.] 2850 j.m. aXa/0,3 ml 10 amp.-strzyk. 0,3 ml Rx 59,61
R (1) 10,17
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Fraxiparine® inj. doż./podsk. [roztw.] 3800 j.m. aXa/0,4 ml 10 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx 78,43
R (1) 11,44
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Fraxiparine® inj. doż./podsk. [roztw.] 5700 j.m. aXa/0,6 ml 2 amp.-strzyk. 0,6 ml Rx 26,45
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Fraxiparine® inj. doż./podsk. [roztw.] 5700 j.m. aXa/0,6 ml 10 amp.-strzyk. 0,6 ml Rx 121,88
R (1) 19,79
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Fraxiparine® inj. doż./podsk. [roztw.] 7600 j.m. aXa/0,8 ml 2 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx 33,09
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Fraxiparine® inj. doż./podsk. [roztw.] 7600 j.m. aXa/0,8 ml 10 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx 149,23
R (1) 12,05
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Fraxiparine® inj. doż./podsk. [roztw.] 9500 j.m. aXa/1 ml 2 amp.-strzyk. 1 ml Rx 41,36
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Fraxiparine® inj. doż./podsk. [roztw.] 9500 j.m. aXa/1 ml 10 amp.-strzyk. 1 ml Rx 184,98
R (1) 13,06
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 ampułkostrzykawka zawiera 0,3 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml 1 ml, roztworu do wstrzykiwań,1 ml roztworu zawiera 9 500 j.m. anty Xa (Nadroparinum calcicum).

Wskazania do stosowania: - profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie w chirurgii ogólnej i ortopedycznej,
- leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
- leczenie niestabilnej dławicy piersiowej i ostrej fazy zawału mięśnia sercowego bez załamka Q w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym,
- zapobieganie powikłaniom zakrzepowym w czasie hemodializy.
Nadroparyna jest glikozoaminoglikanem /GAG/ o średniej masie cząsteczkowej 4 300 daltonów. Jest ona lekiem przeciwzakrzepowym o działaniu natychmiastowym i przedłużonym w porównaniu do heparyny standardowej (niefrakcjonowanej). Działanie przeciwzakrzepowe utrzymuje się przez 24 godziny, co pozwala na podawanie 1 dawki w ciągu doby w profilaktyce. Dostępność biologiczna wynosi 98%.

Przeciwwskazania: - małopłytkowość zależna od nadroparyny lub innej heparyny w wywiadzie,
- krwawienie lub ryzyko wystąpienia krwawienia z wyjątkiem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego nie wywołanego przez heparynę,
- czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy albo inne stany zagrażające krwawieniem,
- ostre bakteryjne zapalenie wsierdzia (z wyjątkiem spowodowanego mechanicznie przez wszczep),
- udar krwotoczny mózgu,
- nadwrażliwość na nadroparynę.

Należy zachować szczególną ostrożność: Podawanie leku należy przerwać w przypadku:
- wystąpienia małopłytkowości lub istotnego ilościowo spadku liczby płytek krwi: rzędu 30-50% wartości początkowej. Donoszono o ciężkiej małopłytkowości przebiegającej z zakrzepicą tętniczą lub żylną narastania zakrzepicy mimo podawania leku, wystąpienia zakrzepicy w trakcie podawania leku, rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.
Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z nadroparyną może podwyższać ryzyko wystąpienia krwawień. W leczeniu niestabilnej dławicy piersiowej i zawału serca bez załamka Q, preparat stosuje się w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w dawce od 160 mg do 325 mg/dobę. Również jednoczesne stosowanie salicylanów, NLPZ oraz leków przeciwpłytkowych jest zasadniczo przeciwwskazane w czasie leczenia nadroparyną. Przy znieczuleniu nadoponowym należy rozważyć pominięcie podania dawki poprzedzającej zabieg, ze względu na niewielkie ryzyko wystąpienia krwiaka śródrdzeniowego.
- Nie wstrzykiwać domięśniowo.
- Ostrożnie należy stosować w przypadkach niewydolności wątroby lub nerek, w nadciśnieniu tętniczym, w przypadkach zaburzeń naczyniowych siatkówki i naczyniówki, w przypadku choroby wrzodowej w wywiadzie lub innego schorzenia zagrażającego krwawieniem, oraz w okresie po operacji mózgu i rdzenia kręgowego.
W przypadku ciężkiej niewydolności nerek gdy klirens kreatyniny wynosi poniżej 30 ml/min., dawka nadroparyny powinna być uzależniona od pomiaru aktywności anty-Xa we krwi pacjenta.
- Ze względu na możliwość wystąpienia małopłytkowości (zdarza się rzadko) w czasie stosowania preparatu należy kontrolować liczbę płytek krwi.
Stosowanie heparyny może prowadzić do hiperkaliemii, zaleca się monitorowanie stężenia potasu w surowicy, zwłaszcza u chorych leczonych przewlekle.

Ciąża i karmienie piersią: Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego na płód. Jednakże ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży, nie zaleca się jego stosowania u kobiet ciężarnych, chyba że spodziewane korzyści terapeutyczne przeważają możliwe ryzyko.
Nie ma wystarczających informacji na temat przenikania leku do mleka kobiecego, jednak nie zaleca się podawania preparatu kobietom karmiącym piersią.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Nie dotyczy.

Stosowanie innych leków: Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych albo niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu ogólnoustrojowym lub tiklopidyny zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia poprzez działanie przeciwpłytkowe lub uszkodzenie śluzówki żołądka i jelita.
W przypadku konieczności stosowania skojarzonego leczenia, pacjenta należy starannie obserwować.
W leczeniu niestabilnej dławicy piersiowej i zawału serca bez załamka Q w obrazie EKG, preparat stosuje się w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w dawce do 325 mg/dobę (patrz Dawkowanie). Ostrożnie należy stosować u pacjentów otrzymujących doustne środki przeciwzakrzepowe, kortykosteroidy lub dekstran (podawany parenteralnie).

Sposób stosowania: Należy zwracać uwagę na wielkość podawanych dawek.
Należy ściśle przestrzegać dołączonych do opakowania instrukcji dotyczących dawkowania leku, ponieważ dawki heparyn drobnocząsteczkowych podawane są dla różnych preparatów w różnych oznaczeniach (mg, jednostki lub objętość), a ponadto różne preparaty mają zróżnicowaną aktywność biologiczną.
Preparat przeznaczony jest do wstrzykiwań podskórnych, ale bywa stosowany także do linii tętniczej układu hemodializacyjnego oraz w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) przy rozpoczynaniu leczenia u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową i zawałem serca bez załamka Q.
Preparat nie powinien być stosowany domięśniowo ze względu na ryzyko powstawania dużych krwiaków śródmięśniowych.
Technika wstrzykiwania podskórnego:
Ampułko-strzykawkę należy trzymać pionowo, z igłą skierowaną ku górze, zdjąć osłonę igły i doprowadzić tłoczek do kreski odpowiadającej podawanej dawce.
Preparat należy wstrzykiwać w tkankę podskórną przednio-bocznej powierzchni brzucha z prawej lub lewej strony. Uchwycić kciukiem i palcem wskazującym fałd skóry. Igłę wprowadzić prostopadle w fałd skóry, który należy trzymać palcami przez cały okres wstrzykiwania.
Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:
Zalecane dawkowanie stosuje się w przypadku zabiegów chirurgicznych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym. Częstość podawania leku -jeden raz na dobę.
Zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne z wyjątkiem chirurgii stawu biodrowego i kolanowego:
Stosuje się jeden raz na dobę dawkę 2850 j.m. (0,3 ml) nadroparyny. Pierwsze wstrzyknięcie należy wykonać na około 2 godziny przed zabiegiem.
Chirurgia stawu biodrowego i kolanowego:
Dawkę nadroparyny należy dostosować do masy ciała pacjenta; stosuje się:
· 38 j.m./kg mc. na dobę.
- przed zabiegiem chirurgicznym, tzn. na 12 godzin przed zabiegiem;
- po zabiegu chirurgicznym, tzn. 12 godzin po zabiegu; - w następne dni, do 3-ciej doby włącznie po zabiegu.
· 57 j.m./kg mc. od 4-tej doby po zabiegu.
Tabela
Inne przypadki: w przypadku występowania dużego zagrożenia powikłaniami zakrzepowymi, związanego z rodzajem przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego (np. w onkologii) oraz/lub indywidualnymi cechami pacjenta (np. występowanie w wywiadzie choroby zakrzepowo-zatorowej) powinno się stosować nadroparynę w dawce 2850 j.m. (0,3 ml).
Czas leczenia przeciwzakrzepowego należy określić na podstawie występującego zagrożenia powikłaniami zakrzepowymi; we wszystkich przypadkach leczenie to, uzupełnione postępowaniem standardowym (nałożenie pończoch uciskowych) należy prowadzić do momentu, aż pacjent będzie całkowicie zdolny do chodzenia.
W chirurgii ogólnej średni czas stosowania heparyny wynosi zazwyczaj od 7 do 10 dni.
Jeśli przedłużona profilaktyka przeciwzakrzepowa jest konieczna, w przypadku wysokiego ryzyka (chirurgia stawu biodrowego lub kolanowego), należy kontynuować leczenie stosując heparynę lub zastosować doustne leki przeciwzakrzepowe.
Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:
Każde podejrzenie o utworzeniu się zakrzepu żył głębokich należy niezwłocznie potwierdzić za pomocą stosownych testów.
Częstotliwość podawania leku - 2 razy na dobę, co 12 godzin.
Wielkość stosowanej dawki: 85j.m./kg mc.
Dawka stosowana w zależności od masy ciała pacjenta wynosi 0,1 ml/10 kg co 12 godzin, jak przedstawiono w tabeli.
Tabela
W przypadkach pacjentów ważących > 100 kg lub < 40 kg oraz u pacjentów u których lek wydaje się nieskuteczny lub powoduje krwawienia, należy stosować monitorowanie kliniczne zamiast ustalania dawki w zależności od masy ciała pacjenta.
Celem wstrzyknięcia określonej dawki należy tłoczek strzykawki ustawionej pionowo doprowadzić do poziomu danej objętości.
Czas trwania leczenia
Leczenie heparyną drobnocząsteczkową nie powinno trwać dłużej niż 10 dni, włącznie z okresem podawania antywitaminy K.
Leczenie niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego bez załamka Q.
Nadroparynę należy podawać 2 razy na dobę podskórnie (co 12 godzin) w dawce 86 j.m. anty Xa/kg mc, zawsze w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (zalecana dawka: 75 do 325 mg doustnie, po dawce nasycającej 160 do 325 mg).
Dawkę początkową należy wstrzyknąć jako bolus dożylny i podskórnie 86 j.m. anty Xa/kg mc. Czas trwania leczenia wynosi zazwyczaj około 6 dni, do ustabilizowania się stanu klinicznego pacjenta; dawkę należy dostosować do masy ciała pacjenta jak przedstawiono w tabeli:
Tabela
Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących jednoczesnego stosowania nadroparyny z lekami trombolitycznymi, jeśli leczenie trombolityczne jest konieczne, zaleca się odstawienie nadroparyny.
W czasie stosowania preparatu należy kontrolować liczbę płytek krwi. Oznaczanie aktywności anty-Xa ma na celu określenie indywidualnej wrażliwości pacjenta, szczególnie w przypadkach braku skuteczności klinicznej, krwotoku lub niewydolności nerek. Krew powinna być pobrana w drugim dniu podawania w 3 do 4 godzin po wstrzyknięciu. Wartość oznaczona powinna wahać się w zakresie 0,5 do 1 j.m. antyXa.
Profilaktyka powikłań zakrzepowych w czasie hemodializy:
Preparat podaje się w jednorazowym wstrzyknięciu do linii tętniczej zestawu hemodializacyjnego w dawce około 65 j.m. /kg mc, na początku zabiegu trwającego 4 godziny lub krócej, zgodnie z poniższą tabelką:
Tabela
W przypadku pacjentów dializowanych, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia, dawkę zmniejszyć o połowę. W przypadku zabiegów trwających ponad 4 godziny w trakcie zabiegu można podać dodatkową mniejszą dawkę nadroparyny. Dawki preparatu podawane przed kolejnymi zabiegami hemodializy można zmieniać zależnie od efektu uzyskanego po jego podaniu w czasie poprzedniego zabiegu.

Przedawkowanie: Klinicznym objawem przedawkowania preparatu są krwawienia. Należy oznaczyć liczbę płytek krwi i ocenić parametry układu krzepnięcia. W razie pojawienia się niewielkich krwawień wystarcza zmniejszyć dawkę preparatu lub opóźnić jego następne wstrzyknięcie. W razie pojawienia się powikłań krwotocznych należy rozważyć zastosowanie siarczanu protaminy, który neutralizuje antykoagulacyjne działanie preparatu, pozostawiając jednak w osoczu niewielką aktywność anty-Xa; 0,6 ml roztworu siarczanu protaminy neutralizuje około 0,1 ml preparatu.

Możliwe działania niepożądane: Preparat ten może niekiedy wywołać:
- krwawienia o różnej lokalizacji, częstsze u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka;
- rzadko trombocytopenia, czasem z współistniejącą zakrzepicą;
- bardzo rzadko martwica skóry występująca w miejscu wstrzyknięcia, poprzedza ją rumień lub naciekowe albo rumieniowe wykwity (plamy) z współistniejącymi (lub nie) objawami ogólnymi; w tym przypadku należy natychmiast odstawić lek;
- mały krwiak w miejscu wstrzyknięcia; rzadko mogą pojawić się twarde grudki zanikające po kilku dniach, nie wymagające przerwania leczenia;
- odczyny alergiczne - skórne oraz obrzęk naczynioruchowy;
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi (eozynofilia) ustępujące po odstawieniu leku;
- bardzo rzadko: priapizm, przemijająca hiperkaliemia (heparyna może hamować czynność wydzielniczą nadnerczy);
- tak jak w przypadku heparyny standardowej może wystąpić ryzyko osteoporozy w następstwie wielomiesięcznego podawania heparyn drobnocząsteczkowych.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow