licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Gasprid®


Klasyfikacja terapeutyczna:
A03FA02 - Cisaprid
W przełyku - pobudza perystaltykę, zmniejsza zaleganie pokarmu, zwiększa napięcie dolnego zwieracza przełyku, zapobiega refluksowi żołądkowo-przełykowemu; w żołądku - zwiększa napięcie błony mięśniowej, poprawia koordynację odźwiernikowo-dwunastniczą, zmniejsza zaleganie, zapobiega zarzucaniu treści dwunastniczej do żołądka; zwiększa kurczliwość żołądka i dwunastnicy i przyspiesza ich opróżnianie; w jelicie cienkim i grubym - pobudza perystaltykę, przyspiesza pasaż zawartości.

Nazwa Międzynarodowa:
Cisapride
Firma:
Teva Pharmaceuticals Polska
Nr świadectwa rejestracji:
7324, 8768
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Gasprid® tabl. 5 mg 30 szt. Rx 14,83
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Gasprid® tabl. 10 mg 30 szt. Rx 21,36
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg, 10 mg cisapridu.

Wskazania do stosowania: - poważne zaburzenia motoryki żołądkowo-jelitowej;
- ciężka postać choroby refluksowej (dzieci).
W obu wskazaniach lek może być zapisywany przez lekarza tylko w przypadkach niepowodzenia innych metod leczniczych.
Substancja czynna preparatu Gasprid poprzez pobudzenie receptorów serotoninowych nasila uwalnianie acetylocholiny ze splotów śródściennych, wskutek czego pobudza motorykę przewodu pokarmowego. Zwiększa napięcie dolnego zwieracza przełyku, ułatwia opróżnianie żołądka i dwunastnicy, hamuje zarzucanie treści żołądkowej do przełyku.
Po podaniu doustnym cisaprid jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie leku w surowicy występuje po 1-3 godzinach. Z białkami osocza wiąże się w 98%.
Jest metabolizowany głównie w wątrobie i wydalany głównie w postaci metabolitów, w równych ilościach z moczem i kałem.

Przeciwwskazania: - nadwrażliwość na substancję czynną lub inne składniki preparatu;
- krwawienie z przewodu pokarmowego;
- mechaniczna niedrożność lub perforacja przewodu pokarmowego;
- pacjenci z odstępem QT > 450 msek;
- pacjenci ze stanami chorobowymi predysponującymi do wystąpienia arytmii: wydłużeniem odstępu QT albo z tym zaburzeniem występującym w rodzinie (wrodzony wydłużony odstęp QT, idiopatyczny wydłużony odstęp QT, wydłużony odstęp QT u pacjentów z cukrzycą, ze stwierdzonym niedoborem potasu i magnezu, klinicznie istotną bradykardią) arytmie komorowe (częstoskurcz komorowy, migotanie komór, torsades de pointes);
- nie należy podawać cisapridu pacjentom, którzy stosują leki wydłużające odstęp QT w EKG lub zwiększające stężenie cisapridu w surowicy poprzez zahamowanie cytochromu P450 (CYP3A4) - metabolizującego cisaprid.
Nie należy stosować leku u wcześniaków do 3 miesięcy po urodzeniu.

Należy zachować szczególną ostrożność: Lek należy podawać pod kontrolą lekarza. Należy unikać stosowania cisapridu u pacjentów z czynnikami ryzyka arytmii: choroba niedokrwienna serca, nieprawidłowości anatomiczne w budowie serca, zastoinowa niewydolność serca, zaburzenia czynności węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność nerek (zwłaszcza u pacjentów poddanych przewlekłej dializoterapii), niewydolność oddechowa, zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipomagnezemia) będące wynikiem wymiotów, ostrej biegunki, niedożywienia, stosowania leków moczopędnych lub insuliny w ostrych stanach. W razie konieczności zastosowania cisapridu u pacjentów z wymienionymi wyżej czynnikami ryzyka lub ich podejrzeniem należy przeprowadzić badania: EKG, stężenie elektrolitów (potas i magnez), stężenie kreatyniny w surowicy. Należy rozważyć korzyści terapeutyczne związane z leczeniem cisapridem w stosunku do ryzyka. W przypadku wystąpienia: omdlenia, zaburzeń miarowości i częstości rytmu serca należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
U pacjentów z niewydolnością wątroby i/lub nerek należy zmniejszyć dobową dawkę cisapridu o połowę.
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Ciąża i karmienie piersią: Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Badania na zwierzętach wskazują na istnienie zagrożenia dla płodu. Odpowiednich badań u człowieka nie wykonano.
Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowana leku.

Stosowanie innych leków: Nie wolno stosować z cisapridem następujących leków:
- azolowe leki przeciwgrzybicze: ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, mikonazol,
- antybiotyki makrolidowe - erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna,
- inhibitory proteazy HIV: indinawir, ritonawir,
- nefazodon.
Leki te hamują metabolizm cisapridu i zwiększają jego stężenie w osoczu, co może zwiększyć ryzyko wydłużenia odstępu QT i zaburzeń rytmu serca.
Przeciwwskazane jest stosowanie leków, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, np.: niektóre leki przeciwpsychotyczne (prochlorperazyna, prometazyna, pimozyd, sertindol), leki przeciwdepresyjne: maprotylina, fluwoksamina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, protryptylina), leki przeciwarytmiczne z grupy IA (chinidyna, prokainamid) oraz III (sotalol), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, terfenadyna) oraz sparfloksacyna, grepafloksacyna, bepridil i terodilina.
Gasprid może nasilać hamujące działanie benzodiazepin i etanolu na ośrodkowy układ nerwowy.
Działanie cisapridu na motorykę przewodu pokarmowego zmniejsza się, jeśli równocześnie z cisapridem podawane są leki antycholinergiczne (np. atropina).
Przyspieszenie przez cisaprid opróżniania żołądka może wpływać na wchłanianie innych leków: wchłanianie z żołądka może być zmniejszone, podczas gdy wchłanianie z jelit może być przyspieszone. U pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe może pod wpływem cisapridu dojść do nasilenia ich działania. Zaleca się, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania, kontrolowanie czasu protrombinowego i ewentualną zmianę dawkowania leku przeciwzakrzepowego. Cimetydyna zwiększa wchłanianie cisapridu, działania takiego nie wywiera ranitydyna. Nie należy jednocześnie podawać cisapridu i soku grejpfrutowego, gdyż sok grejpfrutowy zwiększa stężenie cisapridu w surowicy krwi.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Lek nie upośledza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale może nasilać uspokajające działanie benzodiazepin i alkoholu podczas równoczesnego stosowania, co może ograniczyć możliwość bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Sposób stosowania: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
U osób dorosłych zwykle stosuje się od 5 do 10 mg cisapridu od 3 do 4 razy na dobę. Lek należy przyjmować co najmniej 15 minut przed posiłkiem oraz przed spoczynkiem nocnym.
U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy zmniejszyć dawkę dobową cisapridu o połowę.
Dzieci do 12 lat
Dzieci o masie ciała do 25 kg - 0,2 mg/kg mc. 3 do 4 razy na dobę (maksymalnie 0,8 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych).
Dzieci o masie ciała powyżej 25 kg - 5 mg 3 do 4 razy na dobę (maksymalnie 20 mg na dobę w dawkach podzielonych).
Konieczność kontynuowania leczenia powinna być oceniana co najmniej raz na trzy miesiące.

Przedawkowanie: Objawem przedawkowania są wymioty, kurcze brzuszne, wzdęcia, częste oddawanie kału i moczu. W razie przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Postępowanie po przedawkowaniu obejmuje płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego (u osób nieprzytomnych po uprzedniej intubacji), ścisłą obserwację i leczenie objawowe zależne od stanu pacjenta.

Możliwe działania niepożądane: Do najczęstszych działań niepożądanych cisapridu należą zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: bolesne skurcze jelit, wzdęcia, biegunki lub zaparcia. Są one w większości przemijające i nie wymagają odstawienia leku. Rzadziej pojawiają się bóle i zawroty głowy, zapalenie błony śluzowej nosa, senność, bóle mięśni.
W rzadkich przypadkach donoszono o: drgawkach, zaburzeniach w oddawaniu moczu, zmianach w obrazie krwi obwodowej (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych krwinek, granulocytów, wszystkich krwinek, niedokrwistość aplastyczna). Rzadko mogą wystąpić objawy nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, skurcz oskrzeli), w wyjątkowych przypadkach zaburzenia czynności wątroby z/lub bez żółtaczki.
Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz komorowy, migotanie komór, torsade de pointes, wydłużenie odstępu QT), zwłaszcza u pacjentów, którzy przyjmowali równocześnie inne leki oraz z chorobą układu krążenia i z ryzykiem arytmii.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow