licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Haloperidol WZF; -0,2%


Klasyfikacja terapeutyczna:
N05AD01 - Haloperidol
Lek o silnym działaniu uspokajającym i słabym antyautystycznym; działa silnie przeciwpsychotyczni; zmniejsza niepokój, pobudzenie psychoruchowe; działa silnie na objawy wytwórcze schizofreni; zmniejsza napęd psychoruchowy; wykazuje także działanie przeciwwymiotne, silnie hamuje nudności i czkawkę.

Nazwa Międzynarodowa:
Haloperidol
Firma:
Polfa Warszawa
Nr świadectwa rejestracji:
7226, 9693, R/1040
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Haloperidol WZF tabl. 1 mg 40 szt. Rx 4,84
30% (1) 3,70
B (2) 3,21
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Haloperidol WZF tabl. 5 mg 30 szt. Rx 6,12
30% (1) 1,84
B (2) bezpł.
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Haloperidol WZF 0,2% krople doustne 2 mg/ml 1 but. 10 ml Rx 5,49
30% (1) 3,15
B (2) 2,15
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Dorośli. Schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotowi; inne psychozy, zwłaszcza paranoidalne; mania i hipomania; zaburzenia zachowania - agresja, nadmierna ruchliwość i samouszkodzenie u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu; wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego i ciężkiego pobudzenia psychoruchowego, zachowania gwałtownego i impulsywnego; oporna na leczenie czkawka; niepokój i pobudzenie u osób w podeszłym wieku; zespół Gillesa de la Tourette'a i tiki istotnie zaburzające funkcjonowanie. Dzieci. Zaburzenia zachowania - zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość; zespół Gillesa de la Tourette'a; schizofrenia dziecięca.

Dawkowanie: Indywidualnie, zależnie od wieku pacjenta i ciężkości choroby. Dorośli. W schizofrenii, psychozach, manii i hipomanii, zaburzeniach zachowania, pobudzeniu psychoruchowym, zachowaniach impulsywnych, organicznych uszkodzeniach mózgu. Dawka początkowa (przy objawach umiarkowanych) wynosi 1-3 mg 2-3x/dobę. W przypadku objawów nasilonych (lub u pacjentów nie reagujących na lek) dawka początkowa wynosi 3-5 mg 2-3x/dobę. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększyć do 30 mg/dobę (dawka optymalna wynosi 10-20 mg na dobę). W psychozach: 2,5-10 mg/24 h w 2-3 podzielonych dawkach. Dawka maks. wynosi 30 mg/24 h. W starszym wieku, przy organicznym uszkodzeniu OUN dawki należy zmniejszyć o połowę. Niepokój i pobudzenie u osób w podeszłym wieku: dawka początkowa 1,5-3 mg 2-3x/dobę, dawka podtrzymująca 1,5-5 mg/dobę. Zespół Gillesa de la Tourette'a, tiki, oporna na leczenie czkawka: dawka początkowa 1,5 mg 3x/dobę, dawka podtrzymująca w zespole Gillesa de la Tourette'a 10 mg/dobę. W psychiatrii dziecięcej (zaburzenia zachowania, schizofrenia dziecięca) 0,025-0,05 mg/kg mc. (połowę tej dawki należy podać rano, a drugą wieczorem. W zaburzeniach tikowych 0,02-0,075 mg/kg mc./dobę. Możliwe jest stopniowe zwiększanie dawki nie więcej niż o 0,5 mg co 5-7 dni; do dawki maks. 10 mg/dobę.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na haloperidol lub pozostałe składniki preparatu. Choroba Addisona, leukopenia, trombocytopenia, uszkodzenie wątroby, nerek; niewydolność krążenia, okres bezpośrednio po zawale serca. Stany śpiączkowe, zahamowanie czynności o.u.n., choroba Parkinsona, zatrucia alkoholem, barbituranami, przebyty złośliwy zespół neuroleptyczny. Nie stosować u dzieci do ukończenia 3 rż.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia, ciężkimi chorobami układu oddechowego, z zaburzeniami czynności wątroby lub niewydolnością nerek, zaburzeniami układu krwiotwórczego, zaburzeniami czynności tarczycy, cukrzycą, guzem chromochłonnym nadnerczy, po urazie mózgu lub z padaczką oraz u osób w podeszłym wieku. Podczas leczenia haloperidolem nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, spożywać alkoholu.

Interakcje: Haloperidol nasila działanie leków cholinolitycznych i środków działających hamująco na o.u.n. (alkohol, barbiturany, benzodiazepiny, opioidy, leki nasenne, uspokajające, przeciwlękowe). Fluoksetyna i buspiron zwiększają stężenie haloperidolu. Ze względu na obniżanie progu drgawkowego przez haloperidol, należy wziąć pod uwagę konieczność zwiększenia dawek stosowanych jednocześnie leków przeciwpadaczkowych. Hamuje eliminację trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Fenobarbital i ryfampicyna zmniejszają stężenie haloperidolu. b-adrenolityki mogą hamować metabolizm haloperidolu. Działanie adrenaliny i innych leków sympatykomimetycznych ulega zmniejszeniu wskutek jednoczesnego stosowania haloperidolu. Haloperidol może zmniejszać działanie klonidyny i lewodopy. Haloperidol może nasilać działanie neurotoksyczne węglanu litu. Preparat może nasilać lub zmniejszać działanie leków przeciwzakrzepowych. Nasila hipotensyjne działanie azotanów. Podczas terapii skojarzonej z parenteralnie podawanym magnezem może wystąpić depresja oddechowa i spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Ciąża i laktacja: Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Haloperidolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane: W trakcie leczenia przy długotrwałym stosowaniu może wystąpić nadmierna sedacja, senność albo bezsenność, bóle i zawroty głowy, dezorientacja, wzrost apetytu, biegunki i wymioty, suchość w ustach albo nadmierne wydzielanie śliny. Lek wywiera wpływ na układ pozapiramidowy. Do częstych objawów niepożądanych należy akatyzja, zespół Parkinsona. Na początku leczenia mogą wystąpić ostre dyskinezy, przy przewlekłym stosowaniu dyskinezy późne, katatonia, napady padaczkowe, sporadycznie złośliwy zespół neuroleptyczny. Ze strony układu krążenia - obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, hipotonia ortostatyczna, tachykardia i inne zaburzenia rytmu serca, omdlenia. Inne objawy niepożądane to zaburzenia cyklu krwawień miesięcznych, osłabienie libido, depresja polekowa, mlekotok, obrzmienie i ból piersi, zaburzenia cyklu miesiączkowego hipo- lub hiperglikemia. Ponadto wysypka skórna, obrzęki, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, zaburzenia widzenia, zatrzymanie moczu, skurcz głośni lub oskrzeli. Nagłe odstawienie preparatu może spowodować wystąpienie takich objawów, jak nudności, wymioty, bezsenność.

Przedawkowanie: Objawami przedawkowania (zatrucia) haloperidolem mogą być: pobudzenie psychoruchowe, senność lub śpiączka, nasilone objawy pozapiramidowe i cholinolityczne, drgawki, hipotermia, wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie lub zwolnienie pracy serca, zaburzenia rytmu, wymioty, zawroty głowy i ataksja, zaburzenia ostrości widzenia. Należy natychmiast zaprzestać podawania leku, rozważyć leczenie w warunkach szpitalnych. Nie istnieją swoiste odtrutki. Metody przyspieszonej eliminacji (hemodializa, hemoperfuzja, plazmafereza) są bezskuteczne.

Działanie: Neuroleptyk z grupy pochodnych butyrofenonu o silnym działaniu przeciwpsychotycznym i uspokajającym. Działa dopaminolitycznie, zwiększa obrót metaboliczny dopaminy w OUN. Jego mechanizm działania nie jest do końca wyjaśniony. Zmniejsza agresywność, niepokój, pobudzenie psychoruchowe. Umiarkowanie hamuje objawy wytwórcze zarówno w psychozach schizofrenicznych, jak i w przebiegu chorób afektywnych (manie) oraz stanach majaczenia alkoholowego. Wykazuje także działanie przeciwwymiotne, silnie hamuje czkawkę, nudności i wymioty. Blokuje postsynaptyczne receptory dopaminergiczne (zwłaszcza D2) w OUN. Zwiększa wydzielanie prolaktyny i hamuje owulację. Jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego (w ok. 70%). Maks. stężenie we krwi występuje po ok. 2-6 h od doustnego przyjęcia leku. Lek wiąże się z białkami osocza w ok. 90%. Wydalany jest powoli z kałem i w niewielkiej ilości z moczem.

Skład: 1 tabl. zawiera odpowiednio 1 mg lub 5 mg haloperidolu. 1 ml roztworu zawiera 2 mg haloperidolu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow