licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Kalipoz® prolongatum


Klasyfikacja terapeutyczna:
A12BA01 - Chlorek potasu
Brak

Nazwa Międzynarodowa:
Potassium chloride
Firma:
GSK Commercial
Nr świadectwa rejestracji:
R/2575
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Kalipoz® prolongatum tabl. o przedł. uwalnianiu 391 mg K 30 szt. Rx 5,09
R (1) 3,33
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Kalipoz® prolongatum tabl. o przedł. uwalnianiu 391 mg K 60 szt. Rx 9,92
R (1) 3,20
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabletka zawiera: Chlorek potasu - 750 mg, co jest równoważne 391 mg jonów potasu Substancje pomocnicze (koloidalny dwutlenek krzemu, laktoza, eudragit RS PO, talk, stearynian magnezu, eudragit RL PO, dwutlenek tytanu, lak purpurowy koszenilowy, polietylenoglikol 6000) do 900 mg

Działanie: Jon potasu jest najważniejszym kationem wewnątrzkomórkowym biorącym udział w wielu procesach fizjologicznych, warunkuje prawidłową kurczliwość mięśni, odgrywa ważną rolę w przewodnictwie nerwowym i przemianie węglowodanowej. Prawidłowe stężenie potasu w surowicy krwi waha się od 3,7 do 5,3 mEq/l. Stężenie potasu poniżej 3,7 mEq/l określa się jako hipokaliemię. Kalipoz® prolongatum jest preparatem zawierającym chlorek potasu w formie o przedłużonym działaniu. Substancja czynna (chlorek potasu) uwalnia się z preparatu Kalipoz® prolongatum powoli, stopniowo wchłaniając się i nie wywołując nadmiernych stężeń potasu w przewodzie pokarmowym. Dzięki temu unika się wystąpienia działań niepożądanych będących następstwem drażniącego działania miejscowego chlorku potasu na błonę śluzową przewodu pokarmowego oraz nagłego znacznego wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi

Zastosowanie: Hipokaliemia z alkalozą metaboliczną lub bez w: o długotrwałych biegunkach, o marskość wątroby z wodobrzuszem, o niektórych chorobach nerek, o cukrzycy, o niedoborach potasu w diecie, o chorobach układu krążenia, Uzupełnienie potasu w trakcie stosowania leków: o moczopędnych, o glikozydów nasercowych, o glikokortykosteroidów

Zanim zastosuje się lek: Nie należy stosować leku w następujących przypadkach: Hiperkaliemia, zaburzenia metabolizmu (kwasica towarzysząca śpiączce cukrzycowej), hipowolemia z hiponatremią, krwawienie z przewodu pokarmowego, niewydolności kory nadnerczy, podawanie łączne z preparatami moczopędnymi oszczędzającymi potas oraz ciężka niewydolność nerek z białkomoczem i oligurią. Nie należy stosować doustnych preparatów potasu w ostrej postaci choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy

Należy zachować szczególną ostrożność: Szczególnej ostrożności wymaga równoczesne podawanie chlorku potasu z glikozydami nasercowymi, solami wapnia podawanymi parenteralnie, glikokortykosteroidami, heparyną, innymi preparatami zawierającymi potas (patrz "Stosowanie innych leków"). Przy równoczesnym podawaniu leków wchodzących w interakcje z preparatem należy okresowo kontrolować stężenie potasu. W przypadku pojawienia się silnych bólów brzucha, fusowatych wymiotów, czarnych stolców należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Ciąża: Ciąża nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do leczenia preparatem Kalipoz® prolongatum. Brak danych na temat zagrożenia płodu u ludzi i zwierząt z powodu nie przeprowadzonych odpowiednio kontrolowanych badań. Lek może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

Karmienie piersią:

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: W czasie leczenia można prowadzić pojazdy mechaniczne i obsługiwać maszyny.

Stosowanie innych leków: Wzrost stężenia potasu we krwi może wystąpić przy równoczesnym stosowaniu preparatu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę, indpmetacynę, glikokortykosteroidami, heparyną i innymi preparatami zawierającymi potas oraz z glikozydami nasercowymi i ?-adrenolitykami. Dieta o dużej zawartości chlorku sodu zwiększa wydalanie potasu. Podanie soli wapnia parenteralnie może wywołać arytmię serca.

Jak stosować: Preparaty zawierające chlorek potasu powinny być przyjmowane: o podczas posiłku lub po posiłku o popijane dużą ilością wody. Tabletki Kalipoz® prolongatum należy połykać w całości. Pozwala to na równomierne i stopniowe uwalnianie leku ze szkieletu tabletki, który jest wydalany z kałem. O ile lekarz nie zaleci inaczej, przeciętnie stosuje się: o nieznaczna hipokaliemia, np.: dieta uboga w potas: 2 tabletki (20 mEq)/ dobę o znaczna hipokaliemia, w zależności-od stopnia niedoboru potasu: 2 do 6 tabletek (20 do 60 mEq)/dobę Przedawkowanie: Hiperkaliemia może być spowodowana masywnym przedawkowaniem preparatów zawierających potas albo też równoczesnym podaniem leków oszczędzających potas lub inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę. Nasilenie objawów zależy od podwyższonego stężenia potasu we krwi. W lżejszych przypadkach występuje osłabienie siły mięśniowej i zaburzenia czucia, w cięższych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca głównie pod postacią bloków przedsionkowo-komorowych. W bardzo ciężkich zatruciach (stężenie potasu w surowicy powyżej 9 mEq/l) może dojść do zatrzymania czynności serca. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem

Możliwe działania niepożądane: Mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, pieczenie w żołądku i przełyku, bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, biegunki) oraz wysypka skórna. Termin ważności leku upływa wraz z datą podaną na opakowaniu. Nie stosować po terminie ważności.

Uwagi: Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Szczegółowych informacji dotyczących leku udziela: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań Telefon (0-61) 8601-200, Fax (0-61) 8675-71


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow