licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Układ nerwowy - Choroby i objawy chorobowe

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Amizepin®


Klasyfikacja terapeutyczna:
N03AF01 - Karbamazepina
Lek przeciwdrgawkowy (częściowe i uogólnione napady drgawkowe); stosowany w leczeniu padaczki, także w przebiegu stwardnienia rozsianego, zespołu abstynencji alkoholowej, psychozach, schizofrenii.

Nazwa Międzynarodowa:
Carbamazepine
Firma:
Polpharma
Nr świadectwa rejestracji:
439
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Amizepin® tabl. 200 mg 50 szt. Rx 14,33
R (1) 7,18
B (2) 3,98
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabl. zawiera:
· karbamazepina 200 mg.

Wskazania do stosowania: Preparat zawiera substancję czynną karbamazepinę, która działa przeciwdrgawkowo oraz przeciwbólowo w neuralgii nerwu trójdzielnego. Karbamazepina wchłania się powoli z przewodu pokarmowego. Działanie lecznicze występuje po 2-4 dniach leczenia. Maksymalne stężenie leku w surowicy, po zastosowaniu jednorazowej dawki, występuje w czasie około 5 godzin.

Wskazania terapeutyczne do stosowania
· Padaczka;
Preparat wskazany jest w następujących rodzajach napadów drgawkowych:
1) napady częściowe złożone (psychoruchowe, skroniowe);
2) napady uogólnione toniczno - kloniczne (grand mal);
3) napady mieszane (włącznie z wymienionymi powyżej lub inne napady częściowe lub uogólnione).

· Neuralgia nerwu trójdzielnego;
Karbamazepina wskazana jest w leczeniu bólu związanego z typową neuralgią nerwu trójdzielnego. Jest również skuteczna w neuralgii nerwu językowo-gardłowego. Preparatu nie stosować do zwalczania innych rodzajów bólu. Profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów nie reagujących na leczenie preparatami litu.

Przeciwwskazania: Karbamazepiny nie powinni stosować pacjenci:
· z zaburzeniami czynności szpiku kostnego;
· nadwrażliwi na karbamazepinę lub którykolwiek składnik preparatu oraz na trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, jak: amitryptylina, desimipramina, protryptylina i inne;
· leczeni inhibitorami MAO, np. fenelzyną, selegiliną, tranylcyprominą (zastosowanie karbamazepiny jest możliwe po upływie min. 14 dni od chwili odstawienia inhibitorów MAO);
· z ciężkimi chorobami serca;
· z zaburzeniami syntezy porfiryn (porfiria ostra przerywana).

Należy zachować szczególną ostrożność: Z uwagi na możliwość wystąpienia objawów niepożądanych ze strony układu krwiotwórczego, układu krążenia, wątroby i nerek zaleca się następujące środki ostrożności:
· w razie wystąpienia gorączki, bólu gardła, wybroczyn na skórze, plamicy krwotocznej, owrzodzeń w jamie ustnej, które są wczesnymi objawami niepożądanymi, wskazującymi na toksyczne działanie karbamazepiny na układ krwiotwórczy, należy zgłosić się natychmiast do lekarza.
· Lek należy stosować ostrożnie w chorobach układu krążenia, wątroby i nerek, a także przy podwyższonym ciśnieniu śródgałkowym (jaskra).
· Należy poinformować lekarza przed zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym o stosowaniu preparatu.

W czasie leczenia konieczne jest wykonywanie następujących badań laboratoryjnych: krwi, włączając płytki krwi, retikulocyty, poziom żelaza, wskaźników czynności wątroby (pogorszenie się czynności wątroby jest wskazaniem do odstawienia leku), moczu i azotu mocznika we krwi, ponieważ obserwowano po karbamazepinie zaburzenia czynności nerek. Zaleca się kontrolę narządu wzroku, ponieważ mogą wystąpić po karbamazepinie zmiany w obrębie tego narządu.

Ciąża i karmienie piersią: Karbamazepina może być stosowana przez kobiety w ciąży lub kobiety planujące ciążę tylko wtedy, jeśli zdaniem lekarza potencjalne korzyści przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu.

Karbamazepina przenika do mleka kobiecego. Ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u karmionych niemowląt, nie należy karmić piersią w czasie przyjmowania leku.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Ze względu na występowanie po karbamazepinie działań niepożądanych takich jak: zawroty głowy lub senność, istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych i obsługą maszyn.

Stosowanie innych leków: · Cimetydyna, danazol, makrolidy, troleandomycyna, klarytromycyna, loratydyna, terfenadyna, izoniazyd, niacynamid, amid kwasu nikotynowego, propoksyfen, ketokonazol, itrakonazol, kwas walproinowy podwyższają stężenie karbamazepiny w surowicy krwi.
· Cisplatyna, doksorubicyna, felbamat, rifampicyna, fenobarbital, fenytoina, primidon, teofilina obniżają stężenie karbamazepiny w surowicy krwi.
· Karbamazepina podwyższa stężenie w osoczu: klomipraminy HCl, fenytoiny, primidonu.
· Karbamazepina obniża stężenie w surowicy krwi takich leków, jak: acetaminofen, alprazolam, klonazepam, klozapina, dikumarol, doksycyklina, etosuksymid, haloperidol, metsuksymid, fensuksymid, doustne preparaty antykoncepcyjne, fenytoina, teofilina, kwas walproinowy, warfaryna.
· Podczas równoczesnego stosowania karbamazepiny i litu zwiększa się ryzyko wystąpienia neurotoksycznych objawów niepożądanych.
· Podczas równoczesnego stosowania karbamazepiny z innymi lekami przeciwdrgawkowymi mogą wystąpić zaburzenia czynności tarczycy.
· U pacjentek stosujących równocześnie karbamazepinę i doustne preparaty antykoncepcyjne lub implanty podskórne, mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe i może się zmniejszyć skuteczność preparatów antykoncepcyjnych.

Sposób stosowania: Leczenie należy rozpoczynać mniejszymi dawkami leku i zwiększać je stopniowo w razie potrzeby. Po wystąpieniu odpowiedniego efektu leczniczego, dawkę zmniejszać stopniowo do minimalnej dawki działającej. W przypadku leczenia padaczki nie należy nagle przerywać leczenia karbamazepiną. Lek należy przyjmować z niewielką ilością wody przed, podczas lub między posiłkami. Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:
Padaczka:
Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.:
Początkowo 200 mg preparatu dwa razy na dobę. Dawkę zwiększać stopniowo w odstępach tygodniowych o 200 mg na dobę, w 3 lub 4 dawkach podzielonych, aż do uzyskania optymalnej reakcji na leczenie.
U dzieci w wieku od 12 do 15 rż. dawka dobowa nie powinna być większa niż 1000 mg, a u pacjentów powyżej 15 rż. nie większa niż 1200 mg. Niektórzy dorośli wymagają zastosowania preparatu w dawce 1600 mg na dobę. Dawkę dobową przyjmować w 3 do 4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku od 6 do 12 rż.:
Początkowo 100 mg (1/2 tabletki 200 mg) 2 razy na dobę. Dawkę można zwiększać co tydzień o 100 mg na dobę, w 3 do 4 dawkach podzielonych, aż do wystąpienia zadowalającego działania leczniczego. Dawka dobowa nie powinna być większa niż 1000 mg. Efekt terapeutyczny występuje zwykle po dawce 400-800 mg na dobę. Dawkę dobową przyjmować w 3 do 4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku poniżej 6 rż.:
Początkowo 10-20 mg/kg mc. na dobę w 2 do 3 dawkach podzielonych. Dawkę zwiększać co tydzień, w 3 do 4 dawkach podzielonych, aż do wystąpienia zadawalającego działania leczniczego. Dawka dobowa nie powinna być większa niż 35 mg/kg mc. Dawkę dobową przyjmować w 3 do 4 dawkach podzielonych.

Karbamazepinę można stosować w monoterapii lub równocześnie z innymi lekami przeciwdrgawkowymi. Podczas skojarzonego leczenia, karbamazepinę wprowadzać stopniowo, utrzymując na tym samym lub niższym poziomie dawkę innego leku przeciwdrgawkowego z wyjątkiem fenytoiny, której dawkę należy zwiększyć przy równoczesnym stosowaniu karbamazepiny.

Neuralgia nerwu trójdzielnego:
Dorośli:
Pierwszego dnia 100 mg (1/2 tabletki 200 mg) dwa razy na dobę. Dawkę dobową można zwiększać codziennie o 200 mg (po 100 mg co 12 h). Nie należy przekraczać dawki 1200 mg na dobę. U większości pacjentów działanie przeciwbólowe występuje po dawce 400-800 mg na dobę. W czasie leczenia, przynajmniej 1 raz w ciągu 3 miesięcy należy próbować zmniejszyć dawkę leku do najmniejszej dawki działającej, a nawet odstawić lek.

Profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów nie reagujących na leczenie preparatami litu.
Dawka początkowa wynosi 400 mg na dobę, którą należy przyjmować w dawkach podzielonych. Dawkę należy zwiększać stopniowo aż do uzyskania zadowalającego działania leczniczego lub osiągnięcia dawki dobowej 1600 mg (przyjmowanej w dawkach podzielonych).
Zazwyczaj stosuje się 400-600 mg preparatu na dobę - przyjmowane w dawkach podzielonych.

Przedawkowanie: Objawy przedawkowania: depresja, dezorientacja, trudności w oddychaniu, niemiarowość serca, omdlenie, dreszcze, obniżenie ciepłoty ciała, nudności, wymioty, senność, pobudzenie, omamy, śpiączka, niewyraźne widzenie, zaburzenia wymowy, oczopląs, zaburzenia psychomotoryczne, bezład, skurcze mięśniowe. Nie ma swoistej odtrutki dla karbamazepiny.
W razie zatrucia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie. Przed przybyciem lekarza, u pacjentów przytomnych, można sprowokować wymioty i podać węgiel aktywowany.

Możliwe działania niepożądane: Objawy niepożądane po karbamazepinie obserwowano najczęściej na początku leczenia. Były to zawroty głowy, senność, chwiejność emocjonalna, nudności i wymioty. Rozpoczęcie leczenia małymi dawkami leku pozwala zmniejszyć działania niepożądane. Najbardziej niebezpieczne objawy niepożądane po karbamazepinie, występują ze strony układu krwiotwórczego, skóry, układu krążenia i są następujące:
· Układ krwiotwórczy: zaburzenia czynności szpiku;
· Skóra: świąd, wysypka rumieniowa, pokrzywka, uczulenie na światło, zmiany zabarwienia skóry, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zaostrzenie uogólnionego liszaja rumieniowatego, łysienie, obfite pocenie się;
· Układ krążenia: obrzęki, pogorszenie choroby nadciśnieniowej, niedociśnienie, omdlenia, zapaść, zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca, arytmie;
· Wątroba: żółtaczka, zapalenie wątroby;
· Układ oddechowy: gorączka, duszność, zapalenie płuc;
· Układ moczowo-płciowy: częste oddawanie moczu, bezmocz, skąpomocz z podwyższonym ciśnieniem krwi, impotencja;
· Układ nerwowy: zawroty głowy, senność, zaburzenia koordynacji, dezorientacja, bóle głowy, znużenie, nieostre widzenie, omamy wzrokowe, podwójne widzenie, mrowienia, depresja ze stanami pobudzenia, szumy uszne;
· Układ trawienny: nudności, wymioty, bóle żołądka, biegunka, zaparcia, brak łaknienia, suchość w jamie ustnej i gardle włączając zapalenie języka i zapalenie dziąseł;
· Układ kostno-mięśniowy: bóle stawów i mięśni, kurcze kończyn dolnych.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow