licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Metformax® 500; -850; -1000; -SR 500


Klasyfikacja terapeutyczna:
A10BA02 - Metformina
Poprawia tolerancję glukozy w cukrzycy typu 2; zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie, zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i hamuje wchłanianie glukozy.

Nazwa Międzynarodowa:
Metformin hydrochloride
Firma:
Teva Pharmaceuticals Polska
Nr świadectwa rejestracji:
1263, 12930, 14684, 4507
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Metformax® 500 tabl. 500 mg 30 szt. Rx 4,80
R (1) 3,81
(1) Cukrzyca
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Metformax® 500 tabl. 500 mg 60 szt. Rx 8,30
R (1) 3,20
(1) Cukrzyca
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Metformax® 850 tabl. 850 mg 30 szt. Rx 7,58
R (1) 3,65
(1) Cukrzyca
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Metformax® 850 tabl. 850 mg 60 szt. Rx 13,75
R (1) 3,20
(1) Cukrzyca
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Metformax® 1000 tabl. powl. 1000 mg 30 szt. Rx 8,30
R (1) 3,20
(1) Cukrzyca
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Metformax® 1000 tabl. powl. 1000 mg 60 szt. Rx 15,91
R (1) 3,20
(1) Cukrzyca
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Metformax® SR 500 tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg 30 szt. Rx 9,47
R (1) 8,48
(1) Cukrzyca
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Metformax® SR 500 tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg 60 szt. Rx 18,74
R (1) 13,55
(1) Cukrzyca
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Metformax® SR 500 tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg 90 szt. Rx 27,86
R (1) 18,48
(1) Cukrzyca
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg, 850 mg chlorowodorku metforminy.

Wskazania do stosowania: Cukrzyca typu 2, szczególnie u osób otyłych, w przypadku gdy właściwego stężenia glukozy nie można uzyskać za pomocą diety i wysiłku fizycznego.
Metforminę można stosować w leczeniu skojarzonym z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika, pod warunkiem przestrzegania przeciwwskazań.
Metformina jest lekiem obniżającym podwyższony poziom glukozy we krwi u chorych na cukrzycę. Działa niezależnie od czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki. Mechanizm działania leku jest złożony, związany ze zmniejszeniem wchłaniania glukozy w przewodzie pokarmowym, zahamowaniem glukoneogenezy (zmniejszenie wytwarzania glukozy) w wątrobie i uwalniania glukozy z tego narządu, nasileniem obwodowego działania insuliny (zwiększenie zużycia glukozy w tkankach). Ze względu na sposób działania metformina jest przede wszystkim stosowana w cukrzycy typu 2, szczególnie u osób otyłych, u których występuje zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę. Lek nie nasila wydzielania insuliny z trzustki.
Metformina działa również przeciwzakrzepowo (powoduje zmniejszenie agregacji płytek krwi, normalizuje obniżoną w cukrzycy aktywność fibrynolityczną śródbłonka), poprawia tętniczy przepływ krwi u pacjentów z chorobą naczyń obwodowych. Metformina obniża poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu-LDL i VLDL oraz triglicerydów, zwiększa stężenie HDL.
Wchłanianie leku z przewodu pokarmowego następuje w dwunastnicy i jelicie cienkim, jest powolne i niecałkowite. Po podaniu doustnym ok. 20-30% dawki nie wchłania się i jest wydalane w postaci niezmienionej. Po wchłonięciu do krwi lek nie wiąże się z białkami osocza, szybko przenika do różnych narządów, gromadzi się głównie w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, wątrobie, gruczołach ślinowych. Pokarm w niewielkim stopniu zmniejsza szybkość i stopień wchłaniania. Metformina osiąga maksymalne stężenie w surowicy po 2 godzinach, okres półtrwania leku wynosi około 1,5 godziny (tabletki 500 mg) lub 6 godzin (tabletki 850 mg). Lek jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej (ok. 90 % w ciągu 12 godzin). Eliminacja leku z ustroju jest wydłużona u chorych z niewydolnością nerek.

Przeciwwskazania: - nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
- śpiączka cukrzycowa,
- kwasica mleczanowa,
- kwasica metaboliczna (włącznie z cukrzycową kwasicą ketonową),
- stany niedotlenienia (np. wskutek niedotlenienia, zgorzeli, wstrząsu),
- ciężkie oparzenia, zakażenia, zabiegi chirurgiczne,
- niewydolność nerek,
- niewydolność wątroby,
- alkoholizm,
- niewydolność krążenia z niedotlenieniem tkanek, niedawno przebyty zawał serca,
- niewydolność oddechowa,
- stosowanie jodowanych środków kontrastowych.

Należy zachować szczególną ostrożność: Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić czynność nerek, a następnie wykonywać takie badania co rok lub w razie konieczności częściej. W czasie stosowania leku istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia kwasicy mleczanowej, szczególnie w przypadku upośledzonej czynności nerek. Objawami kwasicy mleczanowej są: ogólne złe samopoczucie, znaczne osłabienie i bóle mięśniowe, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, głębokie lub przyspieszone oddychanie. Może równocześnie występować zmniejszenie temperatury ciała i ciśnienia tętniczego krwi oraz bradykardia (rzadkoskurcz). Kwasica mleczanowa jest stanem zagrażającym życiu i wymaga intensywnego leczenia szpitalnego. W razie pojawienia się objawów świadczących o wystąpieniu kwasicy mleczanowej, należy lek odstawić i wykonać dodatkowe badania laboratoryjne (poziom elektrolitów, mleczanów we krwi, odczyn pH).
W przypadkach skojarzonego stosowania preparatu z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika, przy niedostatecznym odżywianiu, po znacznym wysiłku fizycznym lub w przypadku ostrego nadużycia napojów alkoholowych może wystąpić hipoglikemia (zmniejszone stężenie glukozy we krwi).
Lek należy odstawić w razie konieczności zastosowania jakichkolwiek środków kontrastowych, wykonania zabiegu chirurgicznego (z wyjątkiem takich, które nie prowadzą do ograniczenia podaży płynów) oraz w stanach odwodnienia, i niedotlenienia.
Przed rozpoczęciem i okresowo w czasie leczenia należy oznaczać parametry czynności wątroby i nerek. Raz w roku należy badać morfologię krwi, gdyż metformina może zaburzać wchłanianie witaminy B12.
Skuteczność metforminy może ulec osłabieniu w miarę postępu cukrzycy, w tych przypadkach korzystne jest skojarzenie leku z pochodnymi sulfonylomocznika i/lub insuliną.

Ciąża i karmienie piersią: Metformina częściowo przenika przez łożysko. Brak badań prowadzonych u ludzi, a badania na zwierzętach wskazują, że lek jest wydalany z mlekiem karmiących samic. Zarówno w czasie ciąży jak i w okresie karmienia piersią zaleca się leczenie cukrzycy insuliną.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Lek nie obniża sprawności psychofizycznej, jednak u osób leczonych jednocześnie metforminą i pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną może wystąpić hipoglikemia (niedostateczne stężenie glukozy we krwi). Znaczny wysiłek fizyczny może również wywołać hipoglikemię, upośledzając sprawność psychofizyczną.

Stosowanie innych leków: Metformina oraz pochodne sulfonylomocznika (np. glibenklamid, glipizyd, gliburyd) i insulina wzajemnie nasilają swoje działanie. Podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorem a-glukozydazy (akarboza) dochodzi do nasilenia działania terapeutycznego oraz upośledzenia wchłaniania metforminy przez akarbozę. Antagonista receptorów histaminowych H2 - cymetydyna - hamuje wydzielanie kanalikowe w nerkach i zwiększa stężenie leku w surowicy. Podobne interakcje mogą wywołać inne substancje należące do leków o budowie kationowej, takie jak: amiloryd, digoksyna, chinidyna, chinina, morfina, prokainamid, triamteren, trimetoprim, ranitydyna, famotydyna, antagoniści wapnia (szczególnie nifedypina), wankomycyna. Złożone interakcje farmakokinetyczne występują między metforminą i furosemidem. Furosemid zwiększa stężenie maksymalne metforminy w surowicy, metformina zmniejsza zarówno stężenie maksymalne jak i okres półtrwania furosemidu. Leki mogące powodować hipoglikemię: klofibrat, inhibitory oksydazy monoaminowej, probenecyd, propranolol, ryfampicyna, sulfonamidy, salicylany - jeśli stosuje się je jednocześnie z metforminą, może być konieczne zmniejszenie dawki metforminy. Leki powodujące hiperglikemię, takie jak: doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny, kortykosteroidy, leki moczopędne (tiazydy), estrogeny, izoniazyd, kwas nikotynowy, pochodne fenotiazyny (szczególnie chlorpromazyna), fenytoina, hormony tarczycy, leki sympatykomimetyczne mogą zmniejszać skuteczność metforminy. W przypadku jednoczesnego stosowania z tymi lekami należy kontrolować stężenie glukozy we krwi i zwiększyć dawkę metforminy lub zastosować inny lek przeciwcukrzycowy. Cholestyramina i guar osłabiają działanie metforminy przez zahamowanie jej wchłaniania. Należy zachować kilkugodzinne przerwy w podawaniu tych leków. Metformina nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny.

Sposób stosowania: Dawkowanie należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta.
Tabletki 500 mg
Dawka początkowa wynosi od 0,5 g do 1,0 g na dobę (1 do 2 tabletek) na dobę. Lek należy podawać podczas lub bezpośrednio po posiłku.
Dawkę należy stopniowo zwiększać do uzyskania optymalnego działania, lek podawany jest najczęściej po jednej tabletce 2 do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka metforminy wynosi 2,50 g na dobę.
Tabletki 850 mg
Dawka początkowa wynosi 0,85 g (1 tabletka) na dobę. Lek należy podawać podczas lub bezpośrednio po posiłku.
Dawkę należy stopniowo zwiększać do uzyskania optymalnego działania, lek podawany jest najczęściej po jednej tabletce 2 do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka metforminy wynosi 2,55 g na dobę.
UWAGA
Wystąpienie pełnego efektu działania leku może pojawić się nawet po 14 dniach leczenia, dlatego nie należy zbyt wcześnie zwiększać dawek.

Przedawkowanie: Nawet masywne przedawkowanie nie prowadzi zwykle do hipoglikemii, istnieje jednak poważne niebezpieczeństwo powstania kwasicy mleczanowej. Należy wówczas zastosować hemodializę usuwającą nadmiar metforminy i mleczanów oraz leczenie objawowe.

Możliwe działania niepożądane: Najczęściej występują objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego: brak łaknienia, metaliczny smak w ustach, nudności, wzdęcia, bóle w jamie brzusznej, wymioty, biegunka. Objawy te są zazwyczaj łagodniejsze, jeśli lek przyjmuje się w czasie posiłku i rozpoczyna się leczenie od małych dawek dobowych. Bardzo rzadko występują bóle i zawroty głowy, zmęczenie, objawy skórne. U pacjentów długotrwale leczonych metforminą może pojawić się niedokrwistość megaloblastyczna spowodowana upośledzonym wchłanianiem witaminy B12 i kwasu foliowego. Pojawienie się hipoglikemii po metforminie może wystąpić w przypadkach leczenia skojarzonego z pochodnymi sulfonylomocznika i/lub insuliną.
Niebezpieczeństwem związanym z użyciem metforminy jest kwasica mleczanowa, której sprzyja niedotlenienie tkanek, niewydolność nerek, niewydolność krążenia, niewydolność wątroby.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow