licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Metronidazol Polpharma


Klasyfikacja terapeutyczna:
J01XD01 - Metronidazol
Chemioterapeutyk; wykazuje działanie pierwotniakobójcze oraz bakteriobójcze wobec drobnoustrojów beztlenowych; stosowany w leczeniu chorób wywołanych przez pierwotniaki, a także chorób z udziałem beztlenowców.

Nazwa Międzynarodowa:
Metronidazole
Firma:
Polpharma
Nr świadectwa rejestracji:
R/1602
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Metronidazol Polpharma tabl. 250 mg 20 szt. Rx 19,87
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabl. zawiera 250 mg metronidazolu.

Wskazania do stosowania: Preparat jest lekiem o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym.

Lek stosuje się w:
· leczeniu zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Eubacterium, ziarniakami beztlenowymi i Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium;
· zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym spowodowanych bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus;
· leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych);
· rzęsistkowicy układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn;
· bakteryjnym zapaleniu pochwy;
· pełzakowicy (ameboza) oraz giardiazie (lambliozie);
· ostrym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł; ostrych zakażeniach okołozębowych;
· owrzodzeniach kończyn dolnych i odleżynach (zakażenia bakteriami beztlenowymi);
· w skojarzeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem Helicobacter pylori.

Przeciwwskazania: Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Należy zachować szczególną ostrożność: · Jeśli u pacjenta występuje czynna choroba ośrodkowego układu nerwowego;
· jeśli u pacjenta w czasie terapii wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie kończyn lub drgawki);
· jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby oraz encefalopatia wątrobowa;
· jeśli pacjent przyjmuje równocześnie kortykosteroidy oraz gdy pacjent jest podatny na występowanie obrzęków;
· gdy u pacjenta przed i po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym. W razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu, pacjent taki powinien pozostawać pod kontrolą lekarza.
W czasie leczenia lekarz powinien kontrolować obraz krwi. Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zakażenie pochwy, jelit lub jamy ustnej wywołane drożdżakami. W takich przypadkach należy zwrócić się do lekarza, który przepisze odpowiedni lek przeciwgrzybiczy.

W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych.

Preparat może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, ALAT, LDH, trójglicerydy, heksokinaza glukozy, leukocyty).

Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu:
· leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. acenokumarol, warfaryna),
· litu (lek przecidepresyjny),
· terfenadyny i astemizolu (leki przeciwalergiczne),
· disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu). Leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii disulfiramem,
· leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital),
· leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna),
· 5-fluorouracylu (lek stosowany w leczeniu nowotworów),
· busulfanu (lek stosowany w leczeniu nowotworów).

Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia może wywołać niepożądane reakcje, takie jak uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem: Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Metronidazol wydziela się do mleka matki, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu. W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku. Jeśli jednak leczenie jest konieczne - należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Sposób stosowania: Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe.
· Dorośli i dzieci powyżej 12 r z: początkowo 1 g (4 tabletki 250 mg) w dawce jednorazowej, następnie po 1 tabletce 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach, do czasu głodówki przedoperacyjnej.
· Dzieci od 5 do 12 rż: 125 mg co 8 godzin przez 2 doby.
· Niemowlęta i dzieci do 5 rż: 5 mg/kg mc. co 8 godzin przez 2 doby.
Zakażenia bakteriami beztlenowymi.
· Leczniczo metronidazol można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi preparatami przeciwbakteryjnymi. Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni.
· Dorośli i dzieci powyżej 12 rż: 1-2 tabletki 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach.
· Niemowlęta i dzieci do 12 rż: 7,5 mg/kg mc. 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach.
Rzęsistkowica.
Uwaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych.
· Kobiety - 2 razy na dobę 250 mg (1 tabletka 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni lub 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce.
· Mężczyźni - przeciętnie 2 razy na dobę 250 mg (1 tabletkę 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni, lub 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce.
· Dzieci - 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 10 dni.
Bakteryjne zapalenie pochwy.
· Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) rano i wieczorem przez 7 dni lub 2 g jednorazowo.
Pełzakowica (ameboza).
· Dorośli: 750 mg (3 tabletki 250 mg) 3 razy na dobę przez 5-10 dni.
· Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 5-10 dni.
Giardiaza (lamblioza).
· Dorośli: 250 mg trzy razy na dobę przez 5-7 dni lub 2 g raz na dobę przez 3 dni.
· Dzieci: od 2 do 5 rż: 1/2 tabletki 250 mg 2 razy na dobę (dawka dobowa 250 mg), od 6 do 10 rż: 3 razy na dobę po 1/2 tabletki 250 mg (375 mg na dobę), powyżej 10 rż: 2 razy na dobę 1 tabletkę 250 mg (500 mg na dobę).
Lek przyjmuje się rano i wieczorem zazwyczaj przez 5-10 dni. Jeśli to konieczne, leczenie można powtórzyć po 4-6 tygodniach, o czym decyduje lekarz.
Eradykacja Helicobacter pylori.
Preparat powinien być stosowany przez co najmniej 7 dni w skojarzeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu zakażeń Helicobacter pylori.
· Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) 2-3 razy na dobę przez 7-14 dni.
· Brak specjalnych zaleceń w przypadku stosowania u dzieci.
Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł.
· Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3 dni.
· Dzieci: 35-50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 3 dni.
Ostre zakażenia okołozębowe.
· Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3-7 dni.
· Niemowlętom i dzieciom o masie mniejszej niż 10 kg należy podawać proporcjonalnie mniejsze dawki.
· Pacjenci w podeszłym wieku: lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania w dużych dawkach.
Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny.
· Dorośli: 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.

Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby: u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub encefalopatią wątrobową może dochodzić do kumulowania się leku w organizmie, dlatego lekarz zaleci zmniejszenie dawki dobowej do jednej trzeciej, podawanej raz na dobę.
Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: zmniejszenie dawek leku u tych pacjentów nie jest konieczne. U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin trwania dializy, dlatego natychmiast po dializie, metronidazol powinien być podany powtórnie. U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej nie ma konieczności modyfikacji dawkowania
Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania dużych dawek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przedawkowanie: W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane: Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język.
Ponadto podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy:
zaburzenia krwi i układu chłonnego: umiarkowana, przemijająca leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych) i trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi); bardzo rzadko neutropenia (niedobór granulocytów), pancytopenia (niedobór krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), często ustępujące po odstawieniu leku. Pierwszymi objawami agranulocytozy są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa). W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.
Opisano 1 przypadek aplazji szpiku (niedotwórczość ogólna szpiku).
Zaburzenia układu nerwowego: neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem, mrowieniem, parestezjami (wrażenia czuciowe np. kłucie, palenie), w większości przypadków ustępująca po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki; ataki padaczkopodobne, zawroty głowy, dezorientacja, nerwowość, depresja, osłabienie, senność, bezsenność, bóle głowy, omdlenia, bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. niezborność ruchów, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jadłowstręt.
Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie czy krótkowzroczność.
Zaburzenia ucha i błędnika: szum w uszach, utrata słuchu.
Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki ustępujące po odstawieniu leku.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zapalenie wątroby cholestatyczne i żółtaczka, ustępujące po odstawieniu leku.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zmiany skórne (wysypka), świąd.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: mialgia (mięśnioból), artralgia (ból stawowy).
Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe.
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), rzadko - anafilaksja, rumień wielopostaciowy. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow