licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Układ oddechowy - Choroby i objawy chorobowe

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Apo-Feno 100; -200M


Klasyfikacja terapeutyczna:
C10AB05 - Fenofibrat
Brak

Nazwa Międzynarodowa:
Fenofibrate
Firma:
Apotex Inc.
Nr świadectwa rejestracji:
9093, 9094
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Apo-Feno 100 kaps. 100 mg 50 szt. Rx X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Apo-Feno 200M tabl. mikronizowane 200 mg 30 szt. Rx 22,31
30% (1) 6,69
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 kaps. zawiera fenofibrat 100 mg.
1 kaps. 200 M zawiera mikronizowany fenofibrat 200 mg.

Wskazania do stosowania: Lek zawiera substancję czynną fenofibrat, który należy do grupy fibratów. Fenofibrat obniża we krwi stężenie lipidów: cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triglicerydów, a zwiększa stężenie HDL cholesterolu.
Lek stosuje się w leczeniu hipercholesterolemii, hiperlipidemii mieszanej, hipertriglicerydemii (hiperlipidemia typu IIa, IIb, III, IV i V wg klasyfikacji Fredricksona), jeśli reakcja na leczenie dietetyczne jest niewystarczająca, szczególnie jeśli stężenie lipidów mimo stosowania diety pozostaje zwiększone i występują dodatkowe czynniki ryzyka (np. zapalenie trzustki, nadciśnienie, nałogowe palenie papierosów).
W czasie stosowania leku niezbędna jest kontynuacja leczenia dietetycznego.
Leczenie należy stosować jednocześnie z odpowiednimi ćwiczeniami fizycznymi i zmniejszeniem mc. U pacjentów z cukrzycą zaleca się kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

Przeciwwskazania: · Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na fenofibrat lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,
· jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min),
· jeśli występują objawowe schorzenia pęcherzyka żółciowego (kamica, zapalenie pęcherzyka żółciowego),
· jeśli występuje uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu,
· jeśli u pacjenta stwierdzono hiperlipoproteinemię typu I, ze zwiększonym stężeniem chylomikronów i triglicerydów w osoczu lecz z prawidłowym stężeniem lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL),
· jeśli u pacjenta występuje przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki z powodu ciężkiej hipertriglicerydemii.

Leku nie stosuje się u dzieci.

Przed rozpoczęciem podawania fenofibratu lekarz wdroży odpowiednie leczenie schorzeń będących przyczyną wtórnej hipercholesterolemii, takich jak: cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z utrudnionym odpływem żółci, alkoholizm.

Należy zachować szczególną ostrożność: · Jeśli stwierdzono łagodną lub umiarkowaną niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min), co może prowadzić do kumulacji fenofibratu w organizmie. Konieczne jest zmniejszenie dawki leku przez lekarza,
· jeśli jest prawdopodobne, że u pacjentów leczonych fenofibratem mogą wystąpić działania niepożądane, które stwierdzono u osób stosujących leki z grupy fibratów takie, jak klofibrat, gemfibrozyl, ciprofibrat, benzafibrat. Jeśli takie działania wystąpią, należy zgłosić się do lekarza,
· jeśli pacjent stosuje inne leki z grupy fibratów. Leku nie należy kojarzyć z innymi lekami z grupy fibratów. Nadmiernie zwiększone wydalanie cholesterolu do żółci może powodować kamicę żółciową. U pacjentów leczonych jednocześnie fenofibratem i gemfibrozylem może wystąpić rozpad mięśni prążkowanych,
· jeśli pacjent stosuje atorwastatynę, ceriwastatynę, fluwastatynę, lowastatynę, prawastatynę, symwastatynę, leki blokujące receptory adrenergiczne, moczopędne leki tiazydowe lub estrogeny. Przed zażyciem preparatu należy poinformować o tym lekarza,
· jeśli u pacjenta stwierdzono kamicę żółciową. Fenofibrat, zwiększa wydzielanie cholesterolu do żółci, co może sprzyjać wystąpieniu kamicy żółciowej,
· jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub podczas leczenia fenofibratem stwierdzono zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz i zmniejszeniem lub zwiększeniem aktywności fosfatazy alkalicznej. Zaburzenia te ustępują po odstawieniu leku. Lekarz może zalecić okresowe (co 3 miesiące) badanie aktywności aminotransferaz (AspAT, AlAT, GGTP). Jeśli zaburzenia utrzymują się, tylko lekarz może zdecydować o zmianie sposobu leczenia. W przypadku zwiększenia aktywności aminotransferaz 2-3 razy ponad wartość prawidłową, lekarz zdecyduje o odstawieniu leku,
· jeśli u pacjenta leczonego fenofibratem wystąpi zapalenie trzustki lub w przeszłości stwierdzono zapalenie trzustki powinien on poinformować o tym lekarza. Skuteczność leczenia preparatem może się w takich przypadkach zmniejszyć oraz może wystąpić niedrożność przewodu żółciowego, a nawet kamica żółciowa,
· jeśli pacjent stosuje leki przeciwzakrzepowe należy poinformować o tym lekarza,
· jeśli u pacjenta występują czynniki sprzyjające wystąpieniu miopatii i/lub rozpadu mięśni prążkowanych. Są to: wiek powyżej 70 rż, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i alkoholizm. U pacjentów z tymi schorzeniami ryzyko wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większe. O konieczności leczenia fibratem u tych pacjentów decyduje lekarz. Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli lek jest stosowany z innym fibratem lub statynami. Jeśli wystąpią bóle mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci wykonanie oznaczania aktywności kinazy kreatynowej. W przypadku zwiększenia aktywności 5 razy ponad wartość prawidłową, lekarz zdecyduje o przerwaniu leczenia fenofibratem,
· jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę lub niedoczynność tarczycy. Należy często konsultować się z lekarzem,
· jeśli wystąpią ostre, skórne reakcje nadwrażliwości, powodujące konieczność leczenia szpitalnego. Na początku leczenia może wystąpić przemijające zmniejszenie stężenia hemoglobiny (czerwonego barwnika krwi), wartości wyniku hematokrytu (stosunek ilościowy pomiędzy krwinkami czerwonymi a osoczem krwi) i liczby krwinek białych. Bardzo rzadko występowało zmniejszenie się liczby płytek krwi i zmniejszenie się liczby granulocytów - jednego z rodzajów białych krwinek,
· jeśli lek jest stosowany u pacjentów w podeszłym wieku. Preparat można stosować bez zmniejszania dawki.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci wykonanie oznaczenia stężenia lipidów we krwi, ponadto dietę ubogotłuszczową, ćwiczenia fizyczne i utrzymywanie właściwej mc.

U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny lekarz sprawdzi czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane doustnymi estrogenami).

Okresowo, lekarz może zalecić wykonywanie badań laboratoryjnych krwi oraz stężenia cholesterolu i triglicerydów. Badania są niezbędne by ustalić właściwą dawkę fenofibratu. Jeśli po dwóch miesiącach stosowania leku stężenie triglicerydów i cholesterolu nie zmniejszy się zadowalająco, lekarz zdecyduje o zmianie sposobu leczenia.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci nie zostały w pełni ustalone.

Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:
· leki zmniejszające krzepliwość krwi np. warfarynę. Preparat może nasilać ich działanie. Lekarz zdecyduje o zmniejszeniu dawki leku przeciwzakrzepowego i zaleci częste badanie czasu protrombinowego, w celu dostosowania właściwej dawki leku przeciwzakrzepowego,
· inne leki z grupy fibratów lub leki z grupy inhibitorów reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), co zwiększa ryzyko wystąpienia ostrej miopatii, rozpadu mięśni prążkowanych oraz ostrej niewydolności nerek,
· cyklosporynę, która nasila niekorzystny wpływ fenofibratu na nerki. Preparat zwiększa toksyczne działanie na nerki innych leków zmniejszających odporność organizmu. Jeśli pacjent stosuje jednocześnie te leki, lekarz rozważy odpowiednie zmniejszenie ich dawek,
· cholestyraminę lub kolestypol. Preparat należy stosować przynajmniej 1 godzinę przed podaniem cholestyraminy lub kolestypolu lub 4 do 6 godzin po zażyciu tych leków.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem: Wchłanianie fenofibratu zwiększa się o około 35%, jeśli lek jest przyjmowany z posiłkiem. Lek zażywa się podczas posiłków. Kapsułki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Ciąża: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań z fenofibratem u kobiet w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny zachować szczególną ostrożność i pozostawać pod stałą opieką lekarza. Jeżeli kobieta stwierdzi, że jest w ciąży, powinna niezwłocznie zgłosić się po poradę do lekarza.

Karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Leku nie należy stosować u kobiet w okresie karmienia piersią. Matki karmiące piersią powinny zasięgnąć opinii lekarza czy zaprzestać karmienia, czy też przerwać stosowanie leku.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn w ruchu.

Uwagi: Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Sposób stosowania: Podczas leczenia należy stosować dietę ubogotłuszczową.
· Lek stosuje się początkowo w dawce dobowej 100 mg (1 kapsułka), w zależności od zagrożenia wystąpieniem zapalenia trzustki. Po upływie 4 do 8 tygodni, jeśli stężenie cholesterolu i triglicerydów nie zmniejszy się odpowiednio, lekarz zdecyduje o zwiększeniu dawki. Maksymalna dawka dobowa fenofibratu wynosi 300 mg (3 kapsułki) w dawkach podzielonych: rano, po południu i wieczorem lub 200 mg mikronizowanego fenofibratu w dawce pojedynczej. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny większy niż 20 ml/min, a mniejszy niż 100 ml/min) i w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki dobowej 100 mg (1 kapsułka).
Czas leczenia zależny od wskazań ustala lekarz. Nie należy przedłużać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przedawkowanie: W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie odnotowano przypadków przedawkowania lub zatrucia fenofibratem. Lekarz może zastosować leczenie objawowe - płukanie żołądka.

Możliwe działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych jest klasyfikowana w następujący sposób:
· bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób);
· często (występują u mniej niż 1 na 10 osób, lecz u więcej niż 1 na 100 osób);
· niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób, lecz u więcej niż 1 na 1000 osób);
· rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 osób, lecz u więcej niż 1 na 10000 osób);
· bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 osób, lecz u więcej niż 1 na 100000 osób).

Zaburzenia żołądka i jelit.
Często: zaburzenia trawienne, żołądkowe, jelitowe (ból w podbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, gazy) o umiarkowanym nasileniu. Bardzo rzadko: zapalenie trzustki (zgłaszane podczas leczenia fenofibratem).
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych.
Często: niewielkie zwiększenie aktywności aminotransferaz. Niezbyt często: kamica żółciowa. Bardzo rzadko: zapalenie wątroby. Jeśli wystąpią objawy zapalenia wątroby (np. żółtaczka, świąd), lekarz zleci wykonanie badań analitycznych czynności wątroby, aby sprawdzić czy powinno się przerwać leczenie fenofibratem.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej.
Niezbyt często: wysypka, świąd, pokrzywka lub nadwrażliwość na światło. Rzadko: łysienie. Bardzo rzadko: reakcja alergiczna na światło, może wystąpić w postaci rumienia, pęcherzyków lub guzków na skórze wystawionej na światło słoneczne lub na działanie sztucznego światła UV (lampy opalające), nawet po wielu miesiącach stosowania.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej.
Rzadko: rozsiane mialgie, zapalenie, kurcze i słabość mięśni. Bardzo rzadko: rozpad mięśni prążkowanych.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego.
Rzadko: zmniejszenie stężenia hemoglobiny (czerwonego barwnika krwi) i ilości leukocytów (krwinek białych).
Zaburzenia układu nerwowego.
Rzadko: zmniejszenie popędu płciowego, zmęczenie, ból i zawroty głowy.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia.
Bardzo rzadko: śródmiąższowa choroba płuc.
Badania diagnostyczne.
Niezbyt często: zwiększenie stężenia kreatyniny (wskaźnika funkcji wydalniczej nerek) i kwasu moczowego.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania.
Ból i zawroty głowy, bezsenność, zmęczenie, ból pleców, objawy grypopodobne, impotencja, utrata masy ciała, wypadanie włosów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow