licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Pyrantelum Medana


Klasyfikacja terapeutyczna:
P02CC01 - Pyrantel
Środek przeciwpasożytniczy działający na nicienie.

Nazwa Międzynarodowa:
Pyrantel
Firma:
Medana S.A.
Nr świadectwa rejestracji:
R/2764
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Pyrantelum Medana zaw. doust. 250 mg/5 ml 1 but. 15 ml Rx 7,21
R (1) 3,20
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 5 ml zawiesiny zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci embonianu pyrantelu).

Wskazania do stosowania: Jest lekiem stosowanym w zakażeniu jelitowym robakami obłymi. Działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych) poprzez depolaryzację ich płytki nerwowo-mięśniowej i zablokowanie działania esterazy cholinowej. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych. Embonian pyrantelu nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Wywiera wpływ na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Wskazania do stosowania:
- zakażenia owsikiem (Enterobius vermicularis),
- glistą ludzką (Ascaris lumbricoides),
- zakażenia tęgoryjcem dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) i tęgoryjcem amerykańskim (Necator americanus).

Przeciwwskazania: Nie należy stosować preparatu, zawiesina doustna:
- jeśli kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na pyrantel lub inny składnik leku,
- jednocześnie z piperazyną,
- unikać stosowania preparatu w czasie leczenia miastenii.

Należy zachować szczególną ostrożność: Zachowaj szczególną ostrożność stosując preparat:
- jeśli lek podawany jest dzieciom poniżej 2 roku życia,
- u osób z zaburzeniami czynności wątroby (powoduje przemijający wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej AspAT).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Brak informacji dotyczących wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn w czasie przyjmowania preparatu.

Stosowanie innych leków: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty. Lek może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.
Preparatu nie należy stosować jednocześnie z piperazyna, gdyż osłabia się działanie obu leków.

Sposób stosowania: Preparat zawiesina doustna należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek stosuje się doustnie.

Lek dawkuje się następująco:
- w glistnicy
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Zazwyczaj wystarczające jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku skuteczności dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.
- w owsicy
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.
- w zakażeniu tęgoryjcem dwunastnicy i (lub) tęgoryjcem amerykańskim
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 kolejne dni.

W zależności od masy ciała preparat zawiesina doustna dawkuje się następująco:
Tabela
Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie.

Sposób stosowania
Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem preparatu.
W przypadku rozpoznania owsicy leczeniem należy objąć wszystkich domowników oraz rygorystycznie przestrzegać zasad higieny, aby uniknąć nawrotu zakażenia. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać badania kontrolne na obecność pasożytów.

W przypadku wrażenia, że działanie preparatu zawiesina doustna jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Nie należy go bowiem stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ponadto lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Preparat przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku.

Przedawkowanie: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dotychczas nie zgłoszono przypadku przedawkowania preparatu.
Nawet po spożyciu dużej dawki lek zazwyczaj osiąga niewielkie stężenie w osoczu.
Głównymi objawami przedawkowania są zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przemijające zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (znużenie, ból i zawroty głowy) i niekiedy zwiększenie aktywności enzymu AspAT we krwi.
Nie ma specyficznej odtrutki. W przypadku zażycia większej dawki lekarz może zalecić płukanie żołądka i (lub) monitorowanie czynności krążenia i oddychania.

Możliwe działania niepożądane: Preparat może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane po podaniu embonianu pyrantelu występują rzadko, zazwyczaj są lekkie i przemijające.
Stosowany w dawkach leczniczych rzadko powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadziej występujące działania niepożądane to: alergiczne wysypki skórne, bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

U niektórych osób w czasie stosowania preparatu zawiesina doustna mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow