licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Sandoglobulin-P®


Klasyfikacja terapeutyczna:
J06BA - Immunoglobuliny ludzkie, niespecyficzne
Brak

Nazwa Międzynarodowa:
Immunoglobulin human
Firma:
Imed
Nr świadectwa rejestracji:
3543, 3544
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Sandoglobulin-P® inf. doż. [liof. do przyg. roztw.] 3 g 1 fiol. Lz 515,16
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Sandoglobulin-P® inf. doż. [liof. do przyg. roztw.] 6 g 1 fiol. Lz 1020,60
B (1) bezpł.
(1) Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Leczenie substytucyjne: Pierwotne niedobory odporności: wrodzona agammaglobulinemia lub hipogammaglobulinemia, pospolity zmienny niedobór odporności, ciężkie złożone niedobory odporności, zespół Wiskotta-Aldricha. Szpiczak mnogi lub przewlekła białaczka limfatyczna z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami. Dzieci z wrodzonym AIDS i nawracającymi zakażeniami. Modulacja odpowiedzi immunologicznej: Samoistna plamica małopłytkowa (ITP) u dorosłych i dzieci z wysokim ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem chirurgicznym w celu zwiększenia ilości płytek krwi. Zespół Guillain Barré. Choroba Kawasaki. Allogeniczne przeszczepienie szpiku. Produkt leczniczy może być również stosowany w: profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych z wtórnymi zespołami odporności (przewlekła białaczka limfatyczna, AIDS, biorcy przeszczepów szpiku, leczenie immunosupresyjne, itp.). Leczenie ciężkich zakażeń bakteryjnych (posocznice) i wirusowych w skojarzeniu z leczeniem przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym. Profilaktyka – zapobieganie zakażeniom u wcześniaków i noworodków z niską wagą urodzeniową. Leczenie chorób o podłożu immunologicznym (autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, autoimmunologiczna neutropenia, małopłytkowości pochodzenia immunologicznego taka jak potransfuzyjna plamica małopłytkowa i małopłytkowość immunologiczna noworodków, przewlekła zapalna demielinizująca polinueropatia, miastenia). Wywoływanie stanu tolerancji immunologicznej u chorych na hemofilię A z krążącym antykoagulantem i u chorych z nabytym inhibitorem czynnika VIII w przebiegu innych chorób. Zapobieganie nawracającemu poronieniu samoistnemu.

Dawkowanie: Preparat do podawania dożylnego. Dawkowanie preparatu zależy od rozpoznania i stanu klinicznego chorego, dawka powinna być dobierana indywidualnie. Pierwotne niedobory odporności: jednorazowo 0,2-0,8 g/kg mc. co 3-4 tyg.; wtórne zespoły niedoboru odporności: jednorazowo 0,2-0,4 g/kg mc. co 3-4 tyg.; u biorców szpiku 0,5 g/kg mc. jednorazowo 7 dni przed zabiegiem, następnie co tydzień przez pierwsze 3 m-ce po zabiegu oraz co miesiąc przez następne 9 m-cy; samoistna plamica małopłytkowa 0,4-1 g/kg mc. przez 3-5 dni, następnie 0,4-1 g/kg mc. w odstępach 1-4 tyg.; zespół Kawasaki: 1,6-2 g/kg mc. w dawkach podzielonych przez 2-4 dni, zwykle jako dodatek do leczenia preparatami ASA; ciężkie infekcje bakteryjne (posocznice) i wirusowe: 0,4-1,0 g/kg m.c. przez 1-4 dni; zapobieganie zakażeniom wcześniaków i niemowląt z niską wagą urodzeniową 0,5-1 g/kg mc. co 1-2 tyg.; zespół Guillain-Barré: 0,4 g/kg mc. przez 5 dni, a następnie co 4 tyg.

Przeciwwskazania: Nie powinno się podawać u osób z niedoborem IgA (produkującym przeciwciała anty-IgA) oraz u osób, u których występują ciężkie reakcje anafilaktyczne po stosowaniu preparatów osoczopochodnych.

Interakcje: Preparat gammaglobuliny nie powinien być podawany z jakimkolwiek lekiem i powinien być zawsze podawany przez oddzielny zestaw infuzyjny. Sandoglobulin zmniejsza skuteczność aktywnego uodparniania, dlatego też szczepionki zawierające żywe wirusy należy podawać co najmniej po upływie 6 tyg. po podaniu gammaglobuliny. Po podaniu immunoglobuliny przejściowy wzrost biernie przenoszonych przeciwciał we krwi chorego, może doprowadzić do fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych.

Działania niepożądane: W czasie lub po przetoczeniu preparatu mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na lek i odczyny anafilaktyczne. Do wstrząsu anafilaktycznego może dojść w przypadku zbyt szybkiego wlewu dożylnego, szczególnie u chorych z agammaglobulinemią lub ciężką hipogammaglobulinemią w przypadku pierwszego podania preparatu. Inne objawy uboczne: bóle głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, gorączka, dreszcze, poty, zaczerwienienie skóry, bóle w klatce piersiowej i w okolicy lędźwiowej, nudności, wymioty, bóle brzucha, tachykardia, wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego. Większość z tych objawów spowodowana jest zbyt szybkim wstrzykiwaniem preparatu.

Działanie: Zagęszczone immunoglobuliny uzyskuje się przez frakcjonowanie puli osocza ludzkiego za pomocą zimnego alkoholu etylowego. Metoda frakcjonowania zapewnia otrzymanie jałowego produktu wolnego od ryzyka przeniesienia wirusów (np. HBV i HIV). Podanie immunoglobuliny powoduje uzupełnienie niedoboru przeciwciał klasy IgG zmniejszając w ten sposób ryzyko zakażenia. Preparat ma także działanie o charakterze immunomodulacyjnym powodujące korzystny efekt w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym. Po podaniu dożylnym uzyskuje się maksymalne stężenie IgG natychmiast po wstrzyknięciu. Przeciwciała obecne w preparacie posiadają takie same właściwości farmakokinetyczne jak endogenne IgG. T0,5 wynosi około 21 dni.

Skład: Preparat zawiera immunoglobuliny (96% białka całkowitego) głównie klasy IgG w postaci monomerów lub dimerów oraz albuminę (maks. 3% białka całkowitego). Immunoglobuliny klasy IgA i IgM występują w ilościach śladowych. Preparat nie zawiera żadnych środków konserwujących.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow