licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Solvertyl®


Klasyfikacja terapeutyczna:
A02BA02 - Ranitydyna
Hamuje wydzielanie kwasu solnego; w mniejszym stopniu wpływa na zmniejszenie wydzielania pepsyny i soku żołądkowego; działa silniej od cymetydyny; nie wpływa na wytwarzanie śluzu i wydzielanie enzymów trzustkowych;

Nazwa Międzynarodowa:
Ranitidine
Firma:
Valeant
Nr świadectwa rejestracji:
8552
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Solvertyl® inj. dom./doż. [roztw.] 25 mg/ml 5 amp. 2 ml Lz 15,69
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Ranitydyna w iniekcjach jest wskazana: leczniczo: u pacjentów hospitalizowanych z patologicznym nadmiernym wydzielaniem kwaśnego soku żołądkowego, u pacjentów z opornym na leczenie owrzodzeniem trawiennym dwunastnicy, do krótkotrwałego stosowania u pacjentów, którzy nie mogą zażywać leku doustnie, jako lek alternatywny do doustnej postaci leku, zapobiegawczo: w zapobieganiu krwawieniom z owrzodzenia stresowego u ciężko chorych pacjentów, w zapobieganiu nawracającym krwawieniom u pacjentów z owrzodzeniem trawiennym, przed znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaśnej treści żołądkowej (zespół Mendelsona), szczególnie u kobiet ciężarnych podczas porodu.

Dawkowanie: Preparat należy stosować parenteralnie zgodnie z poniższymi zaleceniami: w powolnym (trwającym co najmniej 2 min) wstrzyknięciu dożylnym 50 mg ranitydyny, po rozcieńczeniu zawartości ampułki do objętości 20 ml; wstrzyknięcie można powtarzać co 6-8 h. 50 mg ranitydyny we wlewie dożylnym trwającym 2 h, podawanym z szybkością 25 mg/h; wlew można powtarzać co 6-8 h. 50 mg ranitydyny we wstrzyknięciu domięśniowym co 6-8 h (rozcieńczenie zawartości ampułki nie jest konieczne). Zapobiegawczo: w krwawienach z owrzodzenia stresowego u ciężko chorych pacjentów i w nawracających krwawieniach u pacjentów z owrzodzeniem trawiennym zaleca się 50 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, a następnie we wlewie dożylnym podawanym z szybkością 0,125-0,25 mg/kg mc./h. Pacjentom, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaśnej treści żołądkowej (zespół Mendelsona) należy podać preparat w dawce 50 mg domięśniowo lub w postaci powolnego wstrzyknięcia dożylnego na 45-60 min przed wprowadzeniem do znieczulenia ogólnego. Pacjenci z niewydolnością nerek. Ranitydyna jest wydalana głównie przez nerki. U pacjentów z niewydolnością nerek dochodzi do zwiększenia stężenia ranitydyny w osoczu, dlatego konieczne jest dostosowanie dawkowania leku do stopnia niewydolności nerek. Jeśli klirens kreatyniny wynosi około 50 ml/min zaleca się podawanie dawki 50 mg ranitydyny co 18-24 h. W razie konieczności lek można podawać co 12 h lub nawet częściej, z zachowaniem ostrożności. Jeśli klirens kreatyniny jest niższy niż 50 ml/min, zaleca się podawanie ranitydyny w dawkach po 25 mg. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić ampułkę. W przypadku wystąpienia w ampułce zanieczyszczeń mechanicznych lub zmiany barwy roztworu lek należy wyrzucić. Roztwór do wstrzykiwań zawierający 25 mg/ml ranitidyny można rozcieńczać w następujących roztworach infuzyjnych: 0,9% roztwór chlorku sodu, 5% roztwór glukozy, 0,18% roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy, 4,2% roztwór wodorowęglanu sodu z roztworem Hartmanna. Wszystkie niezużyte mieszaniny preparatu z roztworami do wlewów dożylnych należy zniszczyć po upływie 24 h od przygotowania.

Uwagi: Leczenie ranitydyną może maskować objawy choroby nowotworowej żołądka i przez to opóźniać właściwe rozpoznanie. Z tego względu w przypadku podejrzenia wrzodu żołądka, przed rozpoczęciem leczenia preparatem należy wykluczyć nowotworowy charakter zmiany. W rzadkich przypadkach podczas zbyt szybkiego podawania dożylnego może wystąpić bradykardia, szczególnie u pacjentów, u których istnieje ryzyko występowania zaburzeń rytmu serca, dlatego nie należy przekraczać zaleconej szybkości wlewu. Istnieją doniesienia o wzroście aktywności enzymów wątrobowych u pacjentów otrzymujących drogą dożylną większe od zalecanych dawki antagonistów receptora H2 przez okres dłuższy niż 5 dni. Ze względu na metabolizm ranitydyny przebiegający w wątrobie należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby. Ranitydyna wydalana jest głównie przez nerki. U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek dochodzi do zwiększenia stężenia ranitydyny w osoczu. Należy dawkować lek w zależności od stopnia niewydolności nerek. Należy unikać podawania ranitydyny pacjentom z porfirią. Istnieją doniesienia wskazujące na występowanie ostrych napadów porfirii u pacjentów otrzymujących ranitydynę. Bezpieczeństwo i skuteczność podawania ranitydyny w iniekcjach dzieciom nie zostały ustalone. Lek może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ranitydynę lub inne składniki preparatu.

Interakcje: Ranitydyna nie hamuje wątrobowego cytochromu P-450 sprzężonego z systemem monooksygenaz o mieszanej funkcji, w związku z tym ranitydyna nie nasila działania leków unieczynnianych przez ten enzym takich jak: diazepam, lidokaina, fenytoina, propranolol, teofilina i warfaryna. Może występować zwiększenie lub zmniejszenie czasu protrombinowego podczas jednoczesnego stosowania ranitydyny i warfaryny. Testy laboratoryjne Podczas leczenia ranitydyną wystąpić może fałszywie-pozytywny wynik testu MULTISTIX wykrywającego białko w moczu. Zalecane jest wówczas wykonanie testu z kwasem sulfosalicylowym.

Działania niepożądane: OUN: ból głowy, czasem o dużym nasileniu, zawroty głowy. Doniesiono o rzadkich przypadkach przemijającego splątania, depresji i omamów, głównie u pacjentów w ciężkim stanie i podeszłym wieku. Zgłaszano rzadkie przypadki przemijających zaburzeń widzenia i występowania mimowolnych zaburzeń ruchowych. Układ krążenia: rzadko obserwowano bradykardię, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca. Układ pokarmowy: zaparcie, biegunka, nudności lub wymioty oraz rzadko zapalenie trzustki. Wątroba - Mogą wystąpić przemijające zmiany w wynikach testów wątrobowych. Sporadycznie donoszono o przemijającym zapaleniu wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegającym z żółtaczką lub bez. Układ mięśniowo-szkieletowy: obserwowano występowanie bólów stawowych i mięśniowych. Hematologia: rzadko obserwowano zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek. Zmiany te były zwykle przemijające. Rzadko notowano przypadki agranulocytozy lub niedokrwistości aplastycznej, niekiedy z hipoplazją lub aplazją szpiku. Reakcje nadwrażliwości: rzadko obserwowano występowanie reakcji nadwrażliwości takich jak: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, niedociśnienie, wstrząs anafilaktyczny. Reakcje te występowały czasem już po pojedynczej dawce ranitydyny, podanej drogą parenteralną lub doustną. Skóra: odnotowano występowanie wysypki, a w rzadkich przypadkach rumienia wielopostaciowego. Inne: istnieją pojedyncze doniesienia o ginekomastii u leczonych ranitydyną mężczyzn. Obserwowano przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego. W miejscu wstrzyknięcia dożylnego wystąpić może zaczerwienienie i świąd.

Działanie: Ranitydyna jest specyficznym, szybko działającym antagonistą receptora histaminowego H2. Hamuje podstawowe i poposiłkowe wydzielanie kwasu solnego i pepsyny w komórkach okładzinowych żołądka. Po jednorazowym wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym dawki 50 mg, stężenie ranitydyny w osoczu utrzymuje się w granicach 36 do 94 ng/ml przez okres 6 do 8 h. Lek wiąże się z białkami osocza w 15%. Ranitydyna nie ulega intensywnym przemianom metabolicznym. Wydalana jest głównie przez nerki. T0,5 wynosi 2-3 h.

Skład: 1 amp. zawiera 25 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow