licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Areplex®


Klasyfikacja terapeutyczna:
B01AC04 - Klopidogrel
Brak

Nazwa Międzynarodowa:
Clopidogrel
Firma:
Adamed
Nr świadectwa rejestracji:
11670
Ulotki dla pacjenta
areplex kliknij, aby zobaczyć ulotkę dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Areplex® tabl. powl. 75 mg 28 szt. Rx 37,26
30% (1) 19,08
(1) Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Areplex® tabl. powl. 75 mg 84 szt. Rx 98,00
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabletka zawiera 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu klopidogrelu.

Wskazania do stosowania: Lek wskazany jest w zapobieganiu przypadkom zakrzepów miażdżycowych: u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych. u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym: bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q) w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA); z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku, jeśli występują: nadwrażliwość na klopidogrel lub którykolwiek ze składników leku; czynne krwawienie (np. w przypadku wrzodu trawiennego, krwotoku wewnątrzczaszkowego); ciężkie zaburzenia czynności wątroby; karmienie piersią.

Należy zachować szczególną ostrożność: Jeśli występuje ryzyko krwotoku, takie jak:
- choroby związane z ryzykiem wystąpienia krwotoku wewnętrznego, takie jak wrzód żołądka;
- zaburzenia krzepliwości krwi, które mogą prowadzić do krwawień wewnętrznych (krwawienia do tkanek, narządów, do stawów);
- ciężki uraz doznany w ostatnim okresie;
- niedawno przebyty zabieg chirurgiczny (także stomatologiczny);
- zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym) zaplanowany na okres najbliższych 7 dni;
jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby;
jeśli pacjent przyjmuje inne leki. Dotyczy to wszystkich leków, nawet leków kupowanych bez recepty; w szczególności kwasu acetylosalicylowego, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, heparyny, inhibitorów glikoprotein II b/IIIa, leków trombolitycznych.
W razie wątpliwości czy można przyjąć inny lek podczas stosowania preparatu należy skontaktować się z lekarzem.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:
Stosowanie preparatu u dzieci
Nie stosuje się preparatu u osób poniżej 18 roku życia.
Stosowanie preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.
O konieczności stosowania klopidogrelu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby oraz o dawkowaniu decyduje lekarz.
Stosowanie preparatu u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem preparatu należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować preparatu podczas ciąży.
Przed zastosowaniem preparatu należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń będących w ruchu.

Stosowanie innych leków: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Stosowanie warfaryny (lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi) jednocześnie z preparatem nie jest zalecane.
Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego zwłaszcza wtedy, jeśli przyjmuje niesteroidowy lek przeciwzapalny, zwykle stosowany w celu leczenia stanów bólowych i (lub) zapalnych mięśni lub stawów, oraz jeśli przyjmuje heparynę lub inny lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi.
Pacjenci, u których wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca) mogą mieć zalecony do stosowania preparat w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, substancją obecną w wielu lekach, stosowaną w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki. Sporadyczne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 1000 mg w ciągu 24 godzin) nie powinno zazwyczaj powodować problemu, ale długotrwałe stosowanie w innych przypadkach powinno być omówione z lekarzem prowadzącym.

Sposób stosowania: Zazwyczaj stosowana dawka preparatu to jedna tabletka 75 mg na dobę stosowana doustnie z posiłkiem lub bez posiłku. Lek należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze. W wypadku wystąpienia silnych bólów w klatce piersiowej lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od dawki nasycającej 300mg (4 tabletki po 75 mg).
Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny) to należy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu preparatu.
W przypadku pominięcia dawki preparatu: Jeśli nie upłynęło jeszcze 12 godzin od pory gdy powinna być zażyta, należy bezzwłocznie przyjąć zapomnianą dawkę. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Gdy przerwa w przyjęciu leku była dłuższa niż 12 godzin, należy pominąć zapomnianą dawkę, a następną przyjąć o zwykłej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przedawkowanie: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala z powodu wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia. Jeśli wymagana jest szybka korekcja wydłużonego czasu krwawienia, to lekarz może zalecić przetoczenie płytek krwi, które może odwrócić działanie klopidogrelu.

Możliwe działania niepożądane: Preparat może powodować działania niepożądane.
Najczęstszym zgłaszanym działaniem niepożądanym podczas stosowania preparatu jest krwawienie takie jak siniak, krwiak, krwawienie z nosa, krew w moczu, krwawienie w żołądku lub jelitach. Donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, krwotoku wewnątrzczaszkowego, płucnego lub stawowego.
Inne działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania preparatu to:
Zaburzenia układu nerwowego:
- niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy i parestezje,
- rzadko: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,
- bardzo rzadko: zaburzenia smaku.
Zaburzenia psychiczne:
Bardzo rzadko: stan splątania, omamy.
Zaburzenia żołądka i jelit:
- często: biegunka, bóle brzucha i niestrawność,
- niezbyt często: owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie żołądka, wymioty, nudności, zaparcia, wzdęcie z oddawaniem wiatrów,
- bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie jelita grubego (w tym wrzodziejące oraz limfocytowe zapalenie jelita grubego), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
Zaburzenia płytek krwi, krwawienia i krzepnięcia:
- niezbyt często: wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie liczby płytek.
Zaburzenia krwinek białych i układu siateczkowo-śródbłonkowego:
- niezbyt często: leukopenia, zmniejszenie liczby neutrofili i eozynofilia.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Bardzo rzadko: zakrzepowa plamica małopłytkowa (ang. TTP) (1/200 000 narażonych pacjentów) (patrz punkt 4.4), ciężka trombocytopenia ( liczba płytek krwi Ł 30 x 109/1 ), agranulocytoza, granulocytopenia, niedokrwistość aplastyczna/pancytopenia i niedokrwistość.
Zaburzenia naczyń:
Bardzo rzadko: zapalenie naczyń, niedociśnienie.
Zaburzenia układu immunologicznego:
Bardzo rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne, choroba posurowicza.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
- niezbyt często: wysypka i świąd,
- bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, pęcherzowe zapalenie skóry (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), wysypka rumieniowa, pokrzywka, wyprysk i liszaj płaski.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
Bardzo rzadko: ostra niewydolność wątroby, zapalenie wątroby.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej:
Bardzo rzadko: bóle stawów, zapalenie stawów, bóle mięśniowe
Zaburzenia układu moczowego:
Bardzo rzadko: kłębuszkowe zapalenie nerek
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Bardzo rzadko: gorączka
Badania diagnostyczne:
Bardzo rzadko: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie kreatyniny we krwi.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow