licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Zaldiar®


Klasyfikacja terapeutyczna:
N02AX52 - Tramadol w połączeniach
Tramadol - syntetyczny lek przeciwbólowy; ma również działanie przeciwkaszlowe; stosowany w ostrych i przewlekłych bólach pourazowych, pooperacyjnych i w chorobach nowotworowych; także w położnictwie, w bólu wieńcowym.

Nazwa Międzynarodowa:
Tramadol + Paracetamol
Firma:
STADA Poland Sp. z o.o.
Nr świadectwa rejestracji:
10733
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Zaldiar® tabl. powl. 37,5/325 mg 10 szt. Rx 9,85
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Zaldiar® tabl. powl. 37,5/325 mg 20 szt. Rx 18,89
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Zaldiar® tabl. powl. 37,5/325 mg 30 szt. Rx 26,71
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Zaldiar® tabl. powl. 37,5/325 mg 50 szt. Rx 37,15
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabl. powl. zawiera:
· 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.

Wskazania do stosowania: Preparat jest lekiem przeciwbólowym, zawierającym dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym: chlorowodorek tramadolu - opioidowy lek przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym oraz paracetamol, wykazujący także działanie przeciwgorączkowe.
Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.

Uwagi: · Lek przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 rż.
· U osób w wieku podeszłym przerwy pomiędzy dawkami należy wydłużyć.
· W stanach umiarkowanego zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby należy wydłużyć odstępy między podawanymi dawkami. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby eliminacja leku jest opóźniona i dlatego jest przeciwwskazane jego stosowanie.
· Po przerwaniu leczenia lekiem: pomimo, że nie stwierdzono żadnych poważnych objawów odstawiennych, nie można zupełnie wykluczyć ich wystąpienia. Po nagłym odstawieniu mogą wystąpić objawy zbliżone do opisywanych po odstawieniu opioidów: podniecenie, niepokój, zdenerwowanie, bezsenność, nadpobudliwość, drżenia oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku w przypadku:
· nadwrażliwości na tramadol lub inne opioidowe leki przeciwbólowe, paracetamol lub którykolwiek ze składników leku,
· ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, w tym opioidami lub lekami psychotropowymi,
· równoczesnego stosowania inhibitorów MAO oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu,
· ciężkiej niewydolności oddechowej,
· niewydolności wątroby,
· ciężkiej niewydolności nerek,
· nie poddającej się leczeniu padaczki,
· równoczesnego stosowania nalbufiny, buprenorfiny, pentazocyny (opioidowe leki przeciwbólowe),
· leczenia uzależnienia od opioidów.

Ciąża: Nie należy podawać preparatu w okresie ciąży.
Jeśli w czasie leczenia zostanie stwierdzona ciąża, należy skonsultować się z lekarzem, który zaleci dalsze postępowanie.

Karmienie piersią: Nie należy podawać preparatu w okresie karmienia piersią.

Należy zachować szczególną ostrożność: W celu uniknięcia przedawkowania przed zastosowaniem leku należy sprawdzić czy inne ewentualnie przyjmowane jednocześnie leki nie zawierają paracetamolu lub tramadolu.

Leku nie należy stosować w przypadku uzależnienia od opioidów. U pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano występowanie drgawek. Prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek jest większe u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek, np. przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy. Pacjenci z padaczką lub, u których w przeszłości występowały drgawki oraz osoby podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone tramadolem wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Nie należy pić alkoholu podczas leczenia tramadolem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu:
· u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej,
· nie należy spożywać alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególnie ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Lek powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, ośrodkowymi lub obwodowymi zaburzeniami oddechowymi, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

Lek powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy. Długotrwałe stosowanie tramadolu może spowodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. U pacjentów z tendencją do nadużywania leków lub występowania uzależnień leczenie powinno być krótkotrwałe i ściśle kontrolowane przez lekarza.

W pojedynczej pracy opisano, że zastosowanie tramadolu podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasiliło wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu wyjaśnienia powyższego działania należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem: Pokarm nie ma znaczącego wpływu na wchłanianie leku, dlatego lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Nawet w zalecanych dawkach lek może zaburzać zdolność koncentracji i kierowania pojazdami mechanicznymi, szczególnie na początku leczenia oraz jeśli stosowany jest z innymi substancjami psychoaktywnymi (np.: leki uspokajające, alkohol). Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z tramadolem:
· inhibitory MAO - ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń czynności układu nerwowego i oddechowego (zespołu serotoninowego).
· Opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna. Ze względu na możliwość osłabienia działania przeciwbólowego oraz ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z następującymi lekami:
· karbamazepiną - ze względu na możliwość osłabienia siły i czasu działania przeciwbólowego tramadolu, spowodowanego zmniejszeniem stężenia tramadolu w surowicy krwi.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem:
· innych opioidów (w tym preparatów hamujących kaszel i stosowanych w leczeniu zespołu odstawiennego), benzodiazepin, barbituranów - ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń oddechowych, zagrażających życiu w przypadku przedawkowania.
· Innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, w tym innych opioidów, leków przedwiekowych, nasennych, neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych wykazujących działanie uspokajające, leków blokujących receptor histaminowy Hi (przeciwalergicznych), ośrodkowo działających leków przeciwnadciśnieniowych, baklofenu (lek zmniejszający napięcie mięśni) - ze względu na możliwość wystąpienia nadmiernego hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego.
· Leków obniżających próg drgawkowy, takich jak: leki przeciwdepresyjne hamujące wychwyt zwrotny serotoniny (np. fluoksetyna), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (np. prometazyna). Równoczesne stosowanie tramadolu z tymi lekami może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek.
· Selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne) i tryptanów (leki stosowane w leczeniu migreny) ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego i oddechowego (zespołu serotoninowego).
· Leków hamujących enzymy wątrobowe (jak ketokonazol, erytromycyna) ze względu na możliwość hamowania metabolizmu tramadolu. Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, wydłużając czas krwawienia i zwiększając ryzyko krwotoków. Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną (AZT) może nasilić toksyczne działanie zydowudyny na szpik. Równocześnie stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, np.: ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Jednoczesne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Paracetamol wydłuża okres półtrwania chloramfenikolu i w przypadku wielokrotnego stosowania nasila jego toksyczność. Metoklopramid przyspiesza, a leki cholinolityczne opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Spożywanie alkoholu podczas leczenia paracetamolem może prowadzić do niewydolności wątroby, spowodowanej martwicą komórek wątrobowych. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania stężenia glukozy).


Sposób stosowania: · Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku, to: 1 do 2 tabletek, co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę. Preparat najlepiej przyjmować w odstępach 6 godzinnych, ale nie krótszych niż 4 godzinne.
· Dawkę lekarz ustala w zależności od stopnia nasilenia bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Należy stosować najmniejszą dawkę, która znosi ból. Tabletki należy przyjmować w całości popijając płynem. Nie należy ich dzielić ani rozgryzać. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
· Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przedawkowanie: Preparat jest lekiem złożonym.
· Objawy przedawkowania mogą wynikać z działania jego substancji czynnych: tramadolu, paracetamolu lub obu składników równocześnie. Objawy związane z przedawkowaniem tramadolu: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniowa, zaburzenia świadomości prowadzące nawet do śpiączki, drgawki oraz zahamowanie czynności ośrodka oddechowego mogące prowadzić do zatrzymania oddechu.
· Objawy związane z przedawkowaniem paracetamolu:
przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie, jak nudności, wymioty, nadmierne pocenie, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie daje o osobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.
W każdym przypadku doustnego jednorazowego przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g lub większej należy sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż godzina. Należy podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi.
Wartość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od zażycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami będzie konieczne. Jeśli oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi nie jest możliwe, a prawdopodobnie przyjęta dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć bardziej intensywne leczenie odtrutkami: należy podać 2,5 g metioniny i kontynuować leczenie acetylocysteiną lub/i metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także skuteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Postępowanie w przypadku przedawkowania leku:
· należy natychmiast umieścić pacjenta w oddziale specjalistycznym.
· Podtrzymywać czynność układu krążenia i oddychania.
· Należy zastosować opróżnienie żołądka poprzez wywołanie wymiotów (u pacjenta przytomnego) lub płukanie żołądka, jeśli od momentu przyjęcia nie upłynęła godzina.
· Przed rozpoczęciem leczenia, należy pobrać krew w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w surowicy krwi i wykonania prób wątrobowych.
· Aktywność enzymów wątrobowych w surowicy krwi (AspAT, AIAT) należy oznaczyć na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększenie ich aktywności, a wartości wracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach.
· Odtrutką w przypadku zahamowania oddychania jest nalokson. W przypadku wystąpienia drgawek należy podać dożylnie diazepam.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawka leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane: Jak każdy lek, preparat może powodować działania niepożądane. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, zgłaszanymi przez ponad 10% pacjentów podczas badań klinicznych leku były: nudności, zawroty głowy i senność.
Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego:
· nieczęste (od 0,1 do 1%): nadciśnienie tętnicze, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, zaburzenia rytmu serca.
Zaburzenia ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego:
· bardzo częste (> 10%): zawroty głowy, senność,
· częste (1-10%): silne bóle głowy, rzadziej drżenie,
· nieczęste (od 0,1 do 1%): mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia czucia, szumy uszne,
· rzadkie (< 0,1%): niezborność ruchów, drgawki.
Zaburzenia psychiczne:
· częste (1-10%): dezorientacja, zmienność nastrojów (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu,
· nieczęste (od 0,1 do 1%): depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć,
· rzadkie (< 0,1%): uzależnienie od leku.
Zaburzenia widzenia:
· rzadkie (< 0,1 %): nieostre widzenie.
Zaburzenia układu oddechowego:
· nieczęste (od 0,1 do 1%): duszność.
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:
· bardzo częste (> 10%): nudności,
· częste (1-10%): wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia,
· nieczęste (od 0,1 do 1%): zaburzenia połykania, smoliste stolce.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
· nieczęste (od 0,1 do 1%): zwiększenie aktywności aminotransferaz.
Reakcje skórne i alergiczne:
· częste (1-10%): nadmierne pocenie, świąd,
· nieczęste (od 0,1 do 1%): reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka).
Zaburzenia układu moczowego:
· nieczęste (od 0,1 do 1%): albuminuria (obecność albumin w moczu), zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu i zaleganie moczu).
Zaburzenia dotyczące całego ciała:
· nieczęste (od 0,1 do 1%): dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.

Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można jednak wykluczyć ich wystąpienia. W czasie stosowania tramadolu mogą wystąpić:
· niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała na stojącą), wolne bicie serca, zapaść.
· Rzadkie przypadki (< 0,1%) reakcji nadwrażliwości ze strony układu oddechowego (na przykład duszność z objawami skurczu oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja.
· Zaburzenia krzepnięcia, włącznie z wydłużeniem czasu protrombinowego.
· Rzadkie przypadki (< 0,1%) zmian apetytu, osłabienia narządu ruchu oraz zahamowania oddychania.
· Różniące się międzyosobniczo, co do nasilenia i rodzaju, zaburzenia psychiczne, jak zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie), oraz zmiany zdolności poznawczych i wrażliwości zmysłów.
· Nasilenie astmy oskrzelowej, chociaż nie ustalono związku przyczynowego.
· Objawy odstawienne, podobne do występujących po odstawieniu opioidów, jak pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego.
· Do innych objawów, mogących bardzo rzadko wystąpić po nagłym odstawieniu tramadolu, należą: napady paniki, nasilonego niepokoju, omamy, parestezje, szumy uszne, i inne nietypowe z ośrodkowego układu nerwowego.

W czasie stosowania paracetamolu mogą wystąpić:
· reakcje nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy oskrzelowej, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do objawów wstrząsu,
· nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby,
· granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
· kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek,
· w kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii (zmniejszenie stężenia protrombiny we krwi) podczas jednoczesnego stosowania z warfaryną lub preparatami z grupy warfaryny; jakkolwiek w innych badaniach nie wykazano zmian czasu protrombinowego.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow