licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Abilify®


Klasyfikacja terapeutyczna:
N05AX12 - Arypiprazol
Lek przeciwpsychotyczny; stosowany w leczeniu schizofrenii.

Nazwa Międzynarodowa:
Aripiprazole
Firma:
Bristol Myers Squibb
Nr świadectwa rejestracji:
EU/1/04/276/007, EU/1/04/276/012, EU/1/04/276/014, EU/1/04/276/017
Ulotki dla pacjenta
abilify kliknij, aby zobaczyć ulotkę dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Abilify® tabl. 10 mg 28 szt. Rx 523,63
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Abilify® tabl. 15 mg 28 szt. Rx 392,39
R (1) 3,20
(1) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Abilify® tabl. 15 mg 56 szt. Rx X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Abilify® tabl. 30 mg 28 szt. Rx X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg, arypiprazolu.
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg, 15 mg, 30 mg arypiprazolu.
1 ml roztworu doustnego zawiera 1 mg arypiprazolu.

Wskazania do stosowania: ABILIFY jest lekiem z grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi.
Stosowany jest w leczeniu dorosłych cierpiących na chorobę charakteryzującą się takimi objawami jak: widzenie, słyszenie i czucie rzeczy w rzeczywistości nieistniejących, podejrzliwość, błędne przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
ABILIFY nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, ponieważ nie został dotychczas przebadany u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Przed zastosowaniem leku ABILIFY należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność: Nie stosować leku ABILIFY jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku ABILIFY.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek ABILIFY jeśli u pacjenta występuje:
· duże stężenie cukru we krwi lub cukrzyca w wywiadzie rodzinnym;
· drgawki;
· sztywność mięśni lub sztywność z wysoką gorączką, potami, zaburzeniami stanu umysłowego, lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca;
· mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie mięśni twarzy;
· choroby sercowo-naczyniowe, choroba sercowo-naczyniowa w wywiadzie rodzinnym, udar lub "mikro" udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi.
Jeśli pacjent stwierdzi zwiększenie masy ciała, jakiekolwiek trudności w czasie połykania lub objawy alergii, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego.
Jeśli pacjent w podeszłym wieku cierpi na demencję (utrata pamięci i innych zdolności umysłowych), to on lub jego opiekun, lub krewny powinien poinformować lekarza, czy kiedykolwiek wystąpił u pacjenta udar lub "mini" udar.
W czasie leczenia arypiprazolem zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych. Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu myśli lub uczuć związanych z wyrządzaniem sobie krzywdy.
W okresie leczenia preparatem ABILIFY nie należy pić alkoholu.
Pacjenci, którzy nie mogą przyjmować fenyloalaniny powinni wiedzieć, że ABILIFY w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny.
Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.
1 ml roztworu doustnego arypiprazolu zawiera 200 mg fruktozy oraz 400 mg sacharozy. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Parahydroksybenzoesany mogą wywoływać reakcje uczuleniowe (także opóźnione).

Ciąża i karmienie piersią: Nie należy przyjmować leku ABILIFY w czasie ciąży bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym.
Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym lekarza.
Matki karmiące nie powinny przyjmować leku ABILIFY. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Nie prowadzić pojazdów, nie obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami do czasu poznania wpływu leku ABILIFY na samopoczucie.

Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Leki obniżające ciśnienie krwi: ABILIFY może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie krwi. Jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi, powinien powiadomić o tym lekarza prowadzącego.
Stosowanie leku ABILIFY z innymi lekami może powodować konieczność zmiany dawki leku ABILIFY.
Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza prowadzącego o stosowaniu następujących leków:
· leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca;
· leków przeciwdepresyjnych lub leków ziołowych stosowanych w leczeniu depresji i lęku;
· leków przeciwgrzybiczych;
· pewnych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV;
· leków przeciwdrgawkowych stosowanych w leczeniu padaczki.
Połączenie ABILIFY roztwór do wstrzykiwań z przyjmowaniem leków przeciwlękowych może powodować uczucie senności lub zawroty głowy. Pacjent może przyjmować podczas leczenia ABILIFY inne leki, tylko jeśli lekarz pozwoli.

Sposób stosowania: Lek ABILIFY należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku ABILIFY, to 15 mg na dobę. Lekarz może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, która jednak nie może być większa niż 30 mg na dobę.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek ABILIFY w postaci tabletek należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia czy tabletka jest przyjmowana z posiłkiem czy bez posiłku. Tabletkę należy połykać w całości i popijać wodą.
Lek ABILIFY w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia czy tabletka jest przyjmowana z posiłkiem czy bez posiłku.
Nie należy otwierać blistra zanim nie jest się przygotowanym do przyjęcia leku. Należy oderwać folię z blistra aby wyłonić pojedynczą tabletkę. Nie należy wypychać tabletki przez folię, ponieważ może to uszkodzić ją. Po otworzeniu blistra suchymi rękami należy wyjąć tabletkę i umieścić w całości na języku. W ślinie rozpad tabletki przebiega szybko. Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej może być przyjmowana z płynem lub bez płynu.
Można również rozpuścić tabletkę w wodzie i wypić powstałą zawiesinę.
Lek ABILIFY w postaci roztworu doustnego.
Zazwyczaj stosowana dawka leku ABILIFY to 15 ml roztworu na dobę (co odpowiada 15 mg arypiprazolu). Lekarz może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, która jednak nie może być większa niż 30 mg (30 ml) na dobę.
Dawkę roztworu doustnego ABILIFY należy odmierzać przy użyciu miarki dozującej dołączanej do pudełka tekturowego.
W przypadku pominięcia dawki leku (w postaci tabletki, tabletki ulegającej rozkładowi w jamie ustnej lub roztworu doustnego) pacjent powinien przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego dnia.

Przedawkowanie: W przypadku przyjęcia większej dawki leku ABILIFY niż zalecił lekarz (lub jeżeli ktoś inny przyjął pewną ilość nie przeznaczonego dla niego leku ABILIFY), niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku trudności uzyskania kontaktu z lekarzem, należy udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Możliwe działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ABILIFY może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częste działania niepożądane (więcej niż 1 na 100 pacjentów, mniej niż 1 na 10 pacjentów): bóle głowy, uczucie zmęczenia lub osłabienia, nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe, zaparcia, zawroty głowy, trudności z zasypianiem, nerwowość, senność, nieostre widzenie.
Jeśli powyżej opisane stany utrzymują się bądź nasilają, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
Niezbyt częste działania niepożądane (więcej niż 1 na 1000 pacjentów, mniej niż 1 na 100 pacjentów): niekontrolowane skurcze lub ruchy, drgawki. U niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, u niektórych może wystąpić nagłe przyspieszenie czynności serca. Jeśli występują powyższe objawy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
Rzadkie działania niepożądane (więcej niż 1 na 10000 pacjentów, mniej niż 1 na 1000 pacjentów): jednoczesne występowanie gorączki, sztywności mięśni, przyspieszonego oddechu, pocenia, osłabienia z nagłymi zmianami ciśnienia oraz zmianami częstości pracy serca. Gdy w trakcie przyjmowania ABILIFY występują powyższe objawy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mniej niż 1 na 10000 pacjentów): zmiany ilości pewnych komórek krwi, niezwykłe bicie serca, nagła niewyjaśniona śmierć, atak serca; reakcje alergiczne (np. obrzęk jamy ustnej, języka, twarzy i gardła, świąd skóry, wysypka); duże stężenie cukru we krwi, wystąpienie cukrzycy lub zaostrzenie jej przebiegu, kwasica ketonowa (obecność związków ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączka, małe stężenie sodu we krwi; zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, jadłowstręt; nerwowość, pobudzenie, uczucie lęku; myśli samobójcze, zaburzenia mowy, omdlenia; wysokie ciśnienie krwi, zatykanie naczyń krwionośnych przez skrzepy krwi tworzące się w organizmie; skurcz mięśni wokół głośni, przypadkowe zachłyśnięcia pokarmem z ryzykiem wystąpienia zapalenia płuc, trudności w połykaniu; zapalenie trzustki, zwiększone wytwarzanie śliny; zapalenie wątroby, zażółcenie skóry i białych części gałek ocznych, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej i żołądka; wysypka skórna i nadwrażliwość na światło; łysienie lub ścieńczenie włosów, nadmierne pocenie; sztywność lub skurcze mięśni, ból mięśni, słabość; mimowolne oddawanie moczu, trudności w oddawaniu moczu; przedłużony i (lub) bolesny wzwód; trudności w regulacji podstawowej temperatury ciała lub przegrzanie i puchnięcie rąk, kostek lub stóp.
U pacjentów w podeszłym wieku z demencją przyjmujących arypiprazol opisano więcej przypadków śmiertelnych. Ponadto zanotowano przypadki udarów lub "mini" udarów.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow