licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Flucofast®


Klasyfikacja terapeutyczna:
J02AC01 - Flukonazol
Syntetyczny lek przeciwgrzybiczy; stosowany w kandydozach pochwy, błon śluzowych jamy ustnej, gardła i przełyku, układu oddechowego, w grzybicach skóry, także zapobiegawczo u chorych z upośledzoną odpornością i u chorych z nowotworami złośliwymi w przebiegu chemio- lub radioterapii.

Nazwa Międzynarodowa:
Fluconazole
Firma:
Medana S.A.
Nr świadectwa rejestracji:
14865, 4905, 4906
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Flucofast® kaps. 50 mg 7 szt. Rx 14,23
50% (1) 8,74
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Flucofast® kaps. 50 mg 14 szt. Rx 27,00
50% (1) 16,02
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Flucofast® kaps. 100 mg 7 szt. Rx 27,97
50% (1) 16,99
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Flucofast® kaps. 100 mg 28 szt. Rx 106,77
50% (1) 62,84
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Flucofast® kaps. 150 mg 1 szt. Rx 6,04
50% (1) 3,69
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 kapsułka zawiera 50 mg, 100 mg lub 150 mg flukonazolu.

Wskazania do stosowania: - Kandydoza jamy ustnej i gardła.
- Kandydoza błony śluzowej pochwy.
- Kandydoza innych błon śluzowych.
- Grzybica skóry (również kandydoza) oraz łupież pstry.
- Grzybica stóp.
- Kandydoza układowa.
- Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
- Profilaktyka zakażeń grzybiczych u pacjentów z upośledzoną odpornością (z neutropenią) będącą wynikiem chemioterapii, radioterapii lub przygotowania do zabiegu przeszczepu szpiku.
Lek przeciwgrzybiczy należący do dwutriazoli. W badaniach na zwierzętach wykazano działanie przeciwgrzybicze na: Candida spp. (z wyjątkiem C. cruzei i kilku szczepów C. glabrata), Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Microsporum, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus. Hamuje aktywność enzymów cytochromu P-450 koniecznych do syntezy ergosterolu, podstawowego składnika błony komórkowej, co prowadzi do obumierania komórek grzybów.

Przeciwwskazania: - Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub pochodne triazolowe.
- Ciąża, okres karmienia.
- Zaburzenia czynności wątroby o ile ryzyko związane z występowaniem grzybicy nie jest większe niż ryzyko podania preparatu.
- Jeśli nie istnieją bezwzględne wskazania leku nie należy stosować u dzieci poniżej 16 r. życia. Jednoczesne stosowanie z cizapridem lub z terfenadyną (patrz również Interakcje).

Należy zachować szczególną ostrożność: U pacjentów z niewydolnością nerek należy modyfikować dawkę w zależności od klirensu kreatyniny (patrz również Dawkowanie).
Leczenie flukonazolem może być przyczyną zaburzeń czynności wątroby, dlatego też należy bardzo ostrożnie stosować preparat u osób z niewydolnością wątroby. U pacjentów, u których wystąpią lub nasilą się objawy niewydolności wątroby należy rozważyć zasadność dalszego leczenia flukonazolem.
U pacjentów z zakażeniem HIV częściej występują ciężkie, skórne działania niepożądane (np. toksyczna nekroliza naskórka). W przypadku wystąpienia wysypki u pacjentów, u których leczone są zmiany powierzchniowe, lek należy odstawić. Jeśli wysypka wystąpi u pacjentów, u których leczone są zakażenia układowe lek należy odstawić gdy wysypka się nagle nasili lub wystąpi rumień wielopostaciowy.

Ciąża i karmienie piersią: U kobiet w ciąży z powodu braku danych o bezpieczeństwie stosowania nie należy stosować flukonazolu.
Przed użyciem leku należy poinformować lekarza o istniejącej lub możliwej ciąży.
W przypadku konieczności leczenia kobiety w wieku rozrodczym należy równocześnie stosować u niej skuteczne metody zapobiegania ciąży.
Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Brak informacji.

Stosowanie innych leków: Flukonazol hamuje metabolizm i nasila działanie ośrodkowe benzodiazepin. Należy obserwować pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe ponieważ może wystąpić wydłużenie czasu protrombinowego. Flukonazol hamuje metabolizm i nasila działanie doustnych leków hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika. Zwiększa w znaczącym stopniu stężenie w surowicy: fenytoiny, cyklosporyny i teofiliny. Jednoczesne przyjmowanie ryfampicyny może spowodować konieczność zwiększenia dawek flukonazolu. Leki moczopędne mogą znacznie wydłużyć okres półtrwania flukonazolu. Zaleca się zachowanie dużej ostrożności podczas jednoczesnego leczenia astemizolem, ryfabutyną, zydowudyną i takrolimusem. Podczas jednoczesnego podawania flukonazolu z cyzapridem lub terfenadyną występowały ciężkie zaburzenia rytmu serca (torsades de pointes), dlatego leków tych nie należy stosować w tym samym czasie.

Sposób stosowania: Stosować doustnie
Dorośli i młodzież powyżej 16 r. życia:
- Kandydoza jamy ustnej i gardła - 50 mg na dobę przez 7 do 14 dni.
- Kandydoza błony śluzowej pochwy - 150 mg jednorazowo.
- Kandydoza innych błon śluzowych - 50 mg na dobę przez 14 do 30 dni.
- Grzybica skóry (również kandydoza) oraz łupież pstry - 50 mg na dobę przez 2 do 4 tygodni
- Grzybica stóp - 50 mg na dobę przez 6 tygodni.
- Kandydoza układowa - 400 mg w 1 dobie leczenia, a następnie 200 mg na dobę tak długo jak jest to konieczne.
- Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - 400 mg w 1 dobie leczenia, a następnie 200 mg-400 mg na dobę zazwyczaj przez 6 do 8 tygodni.
- Profilaktyka zakażeń grzybiczych u pacjentów z upośledzoną odpornością (z neutropenią) będącą wynikiem chemioterapii, radioterapii lub przygotowania do zabiegu przeszczepu szpiku - 50 mg-400 mg na dobę przez 7 dni przed spodziewaną neutropenią do 7 dni po powrocie liczby granulocytów obojętnochłonnych powyżej 1 000 komórek/ml.

Jeśli istnieje konieczność stosowania u dzieci to przeciętna dawka początkowa wynosi 3 do 6 mg/kg masy ciała na dobę, a następnie 3 mg/kg masy ciała na dobę, zaleca się wówczas stosowanie leku w zawiesinie. Kapsułki można stosować gdy wielkość dawki zawartej w 1 kapsułce odpowiada dawce na masę ciała dziecka. U pacjentów z klirensem kreatyniny 11-50 ml/min należy zmniejszyć dawkę o połowę.
U chorych dializowanych podaje się zalecaną dawkę po każdej dializie.

Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Leczenie objawowe.
Może być wymagana hemodializa - jedna sesja zmniejsza stężenie preparatu w surowicy o 50%.

Możliwe działania niepożądane: Nudności, wymioty, wysypki skórne, bóle brzucha, biegunki, bóle głowy. Rzadko obserwowano: drgawki, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczającą martwicę naskórka, łysienie, trombocytopenię, leukopenię, hipercholesterolemię, hipertrójglicerydemię, hipokaliemię. Opisywano rzadkie przypadki zwiększenia stężeń enzymów wątrobowych w surowicy krwi, zapalenia wątroby, zastoju żółci i niewydolności wątroby. Objawy te obserwowano głównie u pacjentów ze współistniejącymi ciężkimi chorobami (choroba nowotworowa, AIDS) lub leczonych jednocześnie wieloma lekami. Bardzo rzadko obserwowano podobne reakcje u osób bez innych czynników ryzyka. Zmiany te ustępowały po przerwaniu leczenia. Tak jak w przypadku innych substancji azolowych obserwowano występowanie anafilaksji.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow