licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Polpril®


Klasyfikacja terapeutyczna:
C09AA05 - Ramipryl
Hamuje powstawanie angiotensyny II, przez co ogranicza jej bezpośrednie działanie kurczące mięśnie gładkie tętnic; poprawia funkcję skurczową i rozkurczową komór serca; zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych obciążonych dużym ryzykiem incydentu sercowo-naczyniowego.

Nazwa Międzynarodowa:
Ramipril
Firma:
Polpharma
Nr świadectwa rejestracji:
12742, 12743, 12744, 18884, 18885, 18886
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Polpril® kaps. 5 mg 28 szt. Rx 11,09
R (1) 6,52
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Polpril® kaps. 10 mg 28 szt. Rx 21,37
R (1) 12,24
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Polpril® kaps. twarde 2,5 mg 28 szt. Rx 11,76
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Polpril® tabl. 2,5 mg 28 szt. Rx 5,38
R (1) 3,31
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Polpril® tabl. 5 mg 28 szt. Rx 10,54
R (1) 5,97
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Polpril® tabl. 10 mg 28 szt. Rx 20,04
R (1) 11,95
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 kaps. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

Wskazania do stosowania: Substancja czynna leku, ramipryl, należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), które działają na serce i naczynia krwionośne. Lek, kapsułki się w celu:
· zapobiegania wystąpieniu zawału serca, udaru mózgu oraz śmierci u pacjentów z grupy ryzyka, w tym także u pacjentów z cukrzycą typu 2;
· obniżenia ciśnienia tętniczego (gdy jest ono zbyt duże);
· zapobiegania postępowi choroby nerek.

Ramipryl - substancja czynna leku - jest także stosowana w leczeniu innych chorób, nie wymienionych powyżej. W przypadku wątpliwości należy zapytać lekarza lub farmaceutę i zawsze postępować zgodnie z ich zaleceniami.

Przeciwwskazania: Kiedy nie stosować leku:
· jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, inne inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
· jeśli u pacjenta występowały w przeszłości obrzęki w wyniku reakcji alergicznej na inne leki z grupy inhibitorów ACE, obrzęki uwarunkowane genetycznie lub o niewyjaśnionej przyczynie;
· jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic nerkowych;
· jeśli pacjentka jest w drugim lub trzecim trymestrze ciąży;
· jeśli pacjentka karmi piersią.

Należy zachować szczególną ostrożność: · Należy poinformować lekarza o występowaniu kiedykolwiek obniżonego ciśnienia krwi (zwykle objawia się zawrotami głowy, zwłaszcza podczas przyjmowania pozycji stojącej).
· Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje choroba serca i jeśli jednocześnie przyjmowane są inne leki obniżające ciśnienie krwi.
· Należy poinformować lekarza o występowaniu jakiejkolwiek alergii.
· Należy poinformować lekarza o występowaniu jakichkolwiek problemów z nerkami i przyjmowaniu leków moczopędnych.
· Należy poinformować lekarza o występowaniu w ostatnim czasie biegunki i wymiotów. W takich przypadkach lekarz ponownie rozważy zastosowanie tego leku.
· Należy poinformować lekarza jeśli pacjent jest dializowany, ponieważ stosowanie błon dializacyjnych (o dużej przepuszczalności) jednocześnie z lekiem może spowodować poważne reakcje alergiczne.

Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu:
· suplementów diety zawierających potas, zamienników soli kuchennej zawierających potas, leków zawierających potas lub leków moczopędnych oszczędzających potas, takich jak: amiloryd, spironolakton lub triamteren;
· innych leków obniżających ciśnienie krwi, takich jak nitraty, leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina lub imipramina),
· silnych leków przeciwbólowych (np. morfina lub petydyna),
· leków znieczulających, jak np. lidokaina,
· allopurynolu stosowanego w leczeniu dny,
· prokainamidu stosowanego w przypadku nieregularnego bicia serca,
· leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepu (np. azatiopryna lub cyklosporyna),
· kortykosteroidów (np. prednizolon),
· litu lub innych leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych,
· leków stosowanych w cukrzycy (np. insulina, glibenklamid lub metformina),
· leków przeciwzakrzepowych (np. heparyna),
· leków przeciwzapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, indometacyna, celekoksyb lub meloksykam).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem: Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając wodą.
Sól kuchenna (chlorek sodu) zmniejsza działanie leku obniżające ciśnienie krwi.
Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku, gdyż może się nasilić działanie obniżające ciśnienie krwi, jak również działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią: Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży. W przypadku planowania ciąży lub stwierdzenia ciąży, należy poinformować lekarza. Lekarz powinien tak szybko, jak to możliwe rozpocząć inne leczenie.
Nie należy stosować leku w ostatnich sześciu miesiącach ciąży, ponieważ preparat może powodować wady u dziecka i śmierć dziecka.

U zwierząt, ramipryl - substancja czynna leku, przenika do mleka. Nie wiadomo, czy ramipryl przenika także do mleka kobiecego i czy powoduje działania niepożądane u karmionego piersią niemowlęcia, dlatego nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią. Jeśli lekarz zdecyduje o konieczności stosowania leku, należy przerwać karmienie piersią.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Preparat może niekiedy powodować zawroty głowy, zmęczenie oraz rzadko zaburzenia widzenia. Przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn, należy upewnić się, że nie występują te objawy.

Sposób stosowania: W zapobieganiu zawałowi serca lub udarowi mózgu u pacjentów z grupy ryzyka, w tym także u pacjentów z cukrzycą typu 2: dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę, w zależności od odpowiedzi na leczenie, do 5 mg po tygodniu leczenia, i maksymalnie do 10 mg raz na dobę po 3 tygodniach. Zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 10 mg raz na dobę.
Wysokie ciśnienie krwi: zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę po 2 lub 3 tygodniach leczenia maksymalnie do 10 mg raz na dobę, w zależności od odpowiedzi na leczenie.
W zapobieganiu postępowi choroby nerek: dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę po 2 lub 3 tygodniach maksymalnie do 10 mg raz na dobę, w zależności od tolerancji leku.

Szczególne populacje pacjentów.
· Pacjenci stosujący leki moczopędne: lekarz może odstawić lek moczopędny na 2-3 dni przed zastosowaniem ramiprylu lub zmniejszyć dawkę leku moczopędnego.
· Pacjenci z niewydolnością nerek: lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową leku.
· Pacjenci w podeszłym wieku: lekarz może przepisać inną dawkę leku w zależności od czynności nerek.
· Pacjenci z niewydolnością wątroby: lekarz może przepisać mniejszą dawkę i uważnie kontrolować pacjenta.
· Dzieci: nie zaleca się stosowania.

Kapsułki należy połykać w całości popijając szklanką wody, niezależnie od posiłków, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.
Lek należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz.

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli zbliża się już pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przedawkowanie: W przypadku zażycia dużej ilości kapsułek lub połknięcia kapsułek przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. W przypadku przedawkowania może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia krwi powodujące uczucie omdlenia i wolne bicie serca. Mogą wystąpić także bezobjawowe zmiany w wynikach badań krwi i zaburzenia czynności nerek.

Możliwe działania niepożądane: Należy PRZERWAĆ stosowanie leku i natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala, jeśli wystąpią następujące objawy:
· reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy): wysypka skórna, obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, rąk lub stóp i/lub trudności w oddychaniu lub połykaniu. Jest to bardzo poważne, ale rzadko występujące działanie niepożądane.
· Pęcherzyca - bardzo rzadko występująca, ale poważna zmiana skórna w postaci pęcherzy.
· Rumień wielopostaciowy - bardzo rzadko występujące, ale bolesne zaczerwienienie skóry z obecnością guzków i pęcherzy.
· Wystąpienie któregokolwiek z tych objawów może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarza lub leczenia szpitalnego.

Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak:
często (występują częściej niż u 1 na 100 osób): zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie, nudności, bóle żołądka, wysypka, świąd, silny świąd lub pokrzywka, uczucie omdlenia podczas wstawania w następstwie nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi, kaszel, biegunka.
Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000, lecz częściej niż u 1 na 10 000 osób): zmiany nastroju, uczucie mrowienia i drętwienia, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, zawał serca, udar mózgu, kołatanie serca (szybkie i/lub nieregularne bicie serca), płytki oddech, katar, wymioty, niestrawność, zmniejszenie apetytu, wysypka, świąd, utrata sprawności seksualnej u mężczyzn (impotencja), zmęczenie, osłabienie lub brak siły, zmiany w wynikach badań biochemicznych krwi, takie jak zwiększone stężenie mocznika, potasu i zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zmniejszone stężenie hemoglobiny i zmniejszona liczba krwinek, zwiększone stężenie bilirubiny i zmniejszone stężenie sodu we krwi, dezorientacja, suchość w jamie ustnej, niewydolność nerek, powiększenie piersi u mężczyzn, wypadanie włosów, zmiany w paznokciach (odpadanie), skurcze mięśni, zaburzenia widzenia, szumy w uszach (dzwonienie w uszach).
Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): osłabienie odporności, zmiany w liczbie krwinek powodujące różnego rodzaju niedokrwistość, choroba węzłów chłonnych, choroba, w której układ immunologiczny atakuje własne komórki, astma, zapalenie zatok, alergiczne choroby płuc, zapalenie płuc i gromadzenie się płynu w płucach, zapalenie trzustki lub wątroby powodujące żółtaczkę (zażółcenie skóry i białkówek oczu), zaparcia, nadmierna potliwość.


U niektórych pacjentów może wystąpić połączenie wymienionych powyżej i innych objawów niepożądanych. Jednym z nich może być wystąpienie gorączki, zapalenia naczyń krwionośnych, bólu mięśni i stawów, nadwrażliwość na światło, inne reakcje skórne oraz zmiany parametrów biochemicznych krwi i zmiany w liczbie krwinek.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow