licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Forsteo®


Klasyfikacja terapeutyczna:
H05AA02 - Teryparatyd
Reguluje metabolizm wapnia i fosforanów w tkance kostnej i w nerkach; wspomaga proces tworzenia się kości; stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym.

Nazwa Międzynarodowa:
Teriparatide
Firma:
Eli Lilly
Nr świadectwa rejestracji:
EU/1/03/247/001
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Forsteo® inj. [roztw.] 0,25 mg/ml 1 wstrzyk. 3 ml 28 dawek Rx X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 250 mikrogramów teryparytydu.

Wskazania do stosowania: Preparat wspomaga tworzenie się kości, wzmacnia kości i zmniejsza ryzyko złamań.
Lek jest stosowany w leczeniu osteoporozy. Kości ludzi chorych na osteoporozę stają się cieńsze i bardziej łamliwe. Osteoporoza często występuje u kobiet po menopauzie, ale może także wystąpić u mężczyzn. Chociaż osteoporoza początkowo może nie dawać żadnych objawów, choroba zwiększa ryzyko złamań kości, zwłaszcza w obrębie kręgosłupa, biodra, nadgarstka i może być przyczyną bólu pleców, zmniejszenia wzrostu i skrzywienia pleców.

Przeciwwskazania: Nie stosować preparatu:
o Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na teryparatyd lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu
o Jeżeli stwierdzono zwiększone stężenie wapnia we krwi (istniejąca wcześniej hiperkalcemia)
o Jeżeli występują choroby nerek (ciężka niewydolność nerek)
o Jeżeli u pacjenta występują inne choroby kości, w tym nowotwór kości lub przerzuty do kości
o Jeżeli jest zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej
o Jeżeli w przeszłości napromieniano kościec
o Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko piersią.
Preparatu nie należy stosować u dzieci lub młodych dorosłych osób w okresie wzrostu.

Należy zachować szczególną ostrożność: Wstrzykiwacza preparatu nie należy pożyczać innym osobom.
Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent ma lub miał kamienie nerkowe.
Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli u pacjenta występują choroby nerek (umiarkowane zaburzenie czynności nerek).
Po kilku pierwszych dawkach leku u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub szybkie bicie serca. W przypadku zawrotów głowy przy pierwszych dawkach należy wstrzykiwać preparat w pozycji siedzącej lub leżącej.

Ciąża i karmienie piersią: Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią matki nie powinny stosować preparatu. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Niektórzy pacjenci mogą mieć zawroty głowy po wstrzyknięciu preparatu. W przypadku zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, aż do ustąpienia tego objawu.

Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ niekiedy te leki mogą wchodzić w interakcje z preparatem (np. digoksyna lub glikozydy naparstnicy, stosowane w leczeniu chorób serca).

Sposób stosowania: Zalecana dawka preparatu wynosi 20 mikrogramów raz na dobę we wstrzyknięciu podskórnym w udo lub brzuch. Aby lepiej pamiętać o konieczności stosowania preparatu, wstrzyknięcia należy wykonywać o tej samej porze każdego dnia.
Wstrzyknięcia należy wykonywać codziennie przez czas ustalony przez lekarza. Długość leczenia preparatem nie powinna przekraczać 18 miesięcy.
Preparat można wstrzykiwać w porze posiłków.
Preparat należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zapoznać się z dołączoną do opakowania Instrukcją użycia, gdzie można znaleźć informacje o sposobie użycia wstrzykiwacza z preparatem.
Do wstrzykiwaczy nie dołączono igieł. Można stosować igły przeznaczone do wstrzykiwaczy z insuliną produkcji Becton Dickinson and Company.
Wstrzyknięcia należy wykonać w krótkim czasie po wyjęciu wstrzykiwacza z lodówki, tak jak to opisano w Instrukcji użycia. Wstrzykiwacz natychmiast po użyciu należy z powrotem umieścić w lodówce. Do każdego wstrzyknięcia należy użyć nowej igły i wyrzucić ją po użyciu. Nigdy nie należy przechowywać wstrzykiwacza z nałożoną igłą.
Lekarz może zalecić stosowanie preparatów wapnia i witaminy D z preparatem. W takich wypadkach lekarz ustala dawki tych dodatkowych leków.
Instrukcja użycia wstrzykiwacza
Rys str. 25
Przed zastosowaniem preparatu należy uważnie zapoznać się i postępować zgodnie z podaną instrukcją. Nieprzestrzeganie instrukcji, może spowodować podanie nieprawidłowej dawki preparatu. Należy także zapoznać się z treścią ULOTKI DLA PACJENTA dołączonej do opakowania.
Właściwości wstrzykiwacza
- Wstrzykiwacz 3 ml, zawierający preparat - teryparatyd w postaci roztworu do wstrzykiwań otrzymany metodą rekombinacji DNA, w ilości wystarczającej na 28 dni leczenia
- Urządzenie wstrzykuje przepisaną dawkę 20 mikrogramów leku.
Rys str. 26

Ważne uwagi
o Wiele leków jest dostępnych we wstrzykiwaczach. Tak jak w przypadku wszystkich innych leków, przed każdym użyciem należy przeczytać tekst na etykiecie, by upewnić się, że wstrzykiwacz zawiera preparat.
o Nie należy pożyczać wstrzykiwacza innym osobom.
o Wstrzykiwacz przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
o Każdy wstrzykiwacz zawiera wkład 3 ml oznakowany liniami i liczbami, dzięki którym można w przybliżeniu ocenić objętość roztworu znajdującą się we wkładzie. Jeżeli dolna powierzchnia tłoka znajduje się przy liczbie 100, oznacza to, że zużyto już około dwie trzecie (2/3) zawartości wstrzykiwacza. Jeżeli dolna powierzchnia tłoka znajduje się przy liczbie 60, wstrzykiwacz jest prawie pusty. Należy przygotować następny wstrzykiwacz. NIE NALEŻY używać liczb znajdujących się na obudowie wstrzykiwacza do odmierzenia dawki leku.
o Nie należy przechowywać wstrzykiwacza z zamocowaną igłą.
o Wstrzykiwacz należy zawsze przechowywać w lodówce. Wstrzykiwacz można stosować do 28 dni, od dnia wykonania pierwszego wstrzyknięcia.
o Wstrzykiwacze należy wyrzucać zgodnie z instrukcjami personelu medycznego. Igły należy zawsze wyrzucać do pojemnika, którego nie można przebić igłą.
o Nie zaleca się stosowania wstrzykiwacza przez osoby niewidome lub niedowidzące, bez pomocy osoby trzeciej przeszkolonej we właściwym stosowaniu wstrzykiwacza.
Rys do tekstu str. 30-35
I. Przygotowanie wstrzykiwacza
1. Przed przygotowaniem wstrzykiwacza do użytku zawsze należy umyć ręce.
2. Wyjąć z lodówki wstrzykiwacz zawierający preparat.
3. Zdjąć nasadkę ze wstrzykiwacza.
4. Przed wykonaniem następnych czynności należy sprawdzić wygląd płynu we wkładzie. Roztwór powinien być przezroczysty, bezbarwny i nie zawierać cząstek stałych. Nie należy używać wstrzykiwacza, jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera cząstki stałe.
5. Przetrzeć wacikiem nasączonym alkoholem gumowy korek znajdujący się na końcu wstrzykiwacza.
II. Nakładanie igły (do wstrzykiwaczy nie dołączono igieł)
Wstrzykiwacz należy stosować z igłami do wstrzykiwaczy insulinowych wytwarzanych przez Becton Dickinson and Company.
1. Do każdego wstrzyknięcia należy użyć nową igłę.
2. Usunąć papierową osłonkę z zewnętrznej nasadki igły.
3. Igłę z nasadką przykręcić szczelnie do wstrzykiwacza, dociskając ją i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Trzymając wstrzykiwacz pionowo, igłą skierowaną ku górze, zdjąć zewnętrzną nasadkę igły.
Zewnętrzną nasadkę igły należy zachować i wykorzystać podczas zdejmowania igły po wykonaniu wstrzyknięcia.
5. Zdjąć i wyrzucić wewnętrzną nasadkę igły.
III. Sprawdzanie wstrzykiwacza
o Przed każdym wstrzyknięciem należy sprawdzić wstrzykiwacz, aby upewnić się że jest on gotowy do podania leku. Sprawdzanie wstrzykiwacza jest ważne, gdyż daje pewność, że po naciśnięciu przycisku do wstrzykiwań preparat będzie wypływać. Umożliwia to także usunięcie pęcherzyków powietrza, które mogą się nagromadzić we wkładzie podczas użytkowania.
Jeżeli pęcherzyki powietrza nie zostaną usunięte, to mogą wpływać na wielkość wstrzykniętej dawki.
Uwaga: Po sprawdzeniu wstrzykiwacza we wkładzie może pozostać niewielki pęcherzyk powietrza. Jeżeli sprawdzenie wstrzykiwacza zostało wykonane prawidłowo, obecność pęcherzyka powietrza nie będzie miała wpływu na objętość wstrzykniętego leku.
o Niesprawdzenie wstrzykiwacza może prowadzić do wstrzyknięcia nieodpowiedniej dawki.
o Podczas sprawdzania wstrzykiwacza z wkładu wycieka niewielka ilość leku, jednak mimo to nadal wystarczy go na 28 dni leczenia.
1. Pokrętło do ustawiania dawki należy przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do chwili, gdy w okienku pojawi się strzałka (®), a wcięcia na wstrzykiwaczu i pokrętle zrównają się.
2. Po pojawieniu się strzałki w okienku wskazującym dawkę i zrównaniu się wcięć należy odciągać pokrętło do ustawiania dawki w kierunku wskazanym przez strzałkę aż do chwili, gdy w okienku dozownika pojawi się "0".
III. Sprawdzanie wstrzykiwacza
3. Przekręcić pokrętło do ustawiania dawki W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM
WSKAZÓWEK ZEGARA aż do pojawienia się w okienku liczby "1". Liczba "1" oznacza, że wstrzykiwacz jest gotowy do sprawdzenia.
4. Trzymać wstrzykiwacz pionowo, igłą skierowaną ku górze. Delikatnie stukać palcem w przezroczystą obudowę mieszczącą wkład, tak by pęcherzyki powietrza przemieściły się ku górze.
5. Wcisnąć do końca niebieski przycisk do wstrzykiwań, najlepiej kciukiem. Należy kontynuować nacisk na przycisk i wolno policzyć do 5. Z końca igły powinna wyciec kropla lub mały strumień leku. W okienku dozownika po środku pojawi się czworokąt (¨), który oznacza, że sprawdzanie wstrzykiwacza jest zakończone.
Uwaga: Jeżeli z igły nie wypływa płyn, należy powtórzyć poprzednie czynności od 1. do 5.opisane w rozdziale "Sprawdzanie wstrzykiwacza".
IV. Ustawianie dawki
o Liczby znajdujące się w okienku wskazującym dawkę odpowiadają kolejnym czynnościom (patrz rysunek z elementami wstrzykiwacza) i NIE pokazują wielkości dawki.
1. Należy przekręcać pokrętło do ustawiania dawki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do chwili, gdy w okienku pojawi się strzałka (®), a wcięcia na wstrzykiwaczu i pokrętle zrównają się.
2. Po pojawieniu się strzałki (®) w okienku wskazującym dawkę i zrównaniu się wcięć należy odciągnąć pokrętło w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż w okienku pojawi się cyfra "0." Nie można nastawić dawki dopóki pokrętło jest odciągnięte.
3. Należy przekręcać pokrętło do ustawiania dawki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do momentu, gdy po liczbie "1" w okienku pojawi się liczba "2". Nie ma możliwości ustawienia liczby większej niż "2" w okienku wskazującym dawkę. Nie należy próbować ustawiać liczby wyższej niż "2". Pojawienie się liczby "2" oznacza, że ustawiono dawkę 20 mikrogramów i wstrzykiwacz jest gotowy do wykonania wstrzyknięcia.
V. Wstrzykiwanie dawki leku
o Liczba 2 w okienku wskazującym dawkę oznacza, że dawka leku jest "gotowa do wstrzyknięcia".
o Personel medyczny udzieli instrukcji dotyczących prawidłowej techniki wykonywania wstrzyknięć podskórnych, miejsc w które należy je wykonywać i w jaki sposób je zmieniać.
1. Przed wstrzyknięciem preparatu należy przemyć skórę zgodnie z zaleceniami.
2. Lekko unieść w placach fałd skóry, tak jak pokazano na rysunku. Wprowadzić igłę prosto pod skórę. Niekiedy, zwłaszcza na udzie, należy unieść mocniej większy fałd skóry, by lek nie został wstrzyknięty głębiej do mięśnia.
3. Sprawdzić, czy w okienku wskazującym dawkę nadal widoczna jest liczba 2. Wykonać wstrzyknięcie, naciskając niebieski przycisk do wstrzyknięć do końca, najlepiej kciukiem. Należy kontynuować silny nacisk na przycisk i wolno policzyć do 5. Dopiero po zakończeniu odliczania można usunąć igłę ze skóry.
4. Po zakończeniu wstrzykiwania leku w środku okienka wskazującego dawkę musi pojawić się czworokąt (¨) oznaczający, że przycisk został wciśnięty do końca i cała dawka leku została wstrzyknięta.
5. Aby przygotować dawkę leku na kolejny dzień, należy ustawić wstrzykiwacz w pozycji wyjściowej. W tym celu należy przekręcać pokrętło do ustawiania dawki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do chwili, gdy w okienku pojawi się strzałka (®), a wcięcia na wstrzykiwaczu i pokrętle zrównają się. Jeżeli nie można przekręcić pokrętła do ustawiania dawki, oznacza to, że nie wstrzyknięto całej dawki.
VI. Po wykonaniu wstrzyknięcia
1. Ostrożnie nałożyć zewnętrzną nasadkę na igłę, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od personelu medycznego.
2. Zdjąć igłę wraz z nasadką ze wstrzykiwacza, obracając igłę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyrzucić ją w sposób zalecony przez personel medyczny.
3. Nałożyć nasadkę na wstrzykiwacz.
4. Wstrzykiwacz należy zawsze przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C-8°C.
Wstrzyknięcie preparatu należy wykonać natychmiast po wyjęciu wstrzykiwacza z lodówki.
Po wykonaniu wstrzyknięcia wstrzykiwacz należy natychmiast umieścić ponownie w lodówce.
Uwaga: Nie używać wstrzykiwacza po upływie terminu ważności podanym na etykiecie.

Pominięcie zastosowania preparatu z powodu zapomnienia lub niemożności podania o zwykłej porze, należy wstrzyknąć go jak najszybciej tego samego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie należy wykonywać więcej niż jednego wstrzyknięcia w ciągu doby. Nie należy próbować uzupełniać pominiętej dawki.

Przedawkowanie: W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia większej niż zalecana dawki teryparatydu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Możliwe działania niepożądane: Preparat może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Najczęstszymi objawami niepożądanymi występującymi po zastosowaniu preparatu, pojawiającymi się z częstością od 1 na 100 do 1 na 10 pacjentów są nudności, bóle i zawroty głowy oraz bóle kończyn.
Inne często występujące objawy niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych: zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, depresja, nerwobóle w obrębie nóg, osłabienie, nieregularne bicie serca, brak oddechu, zwiększona potliwość, bolesne kurcze mięśni, uczucie braku energii, znużenie i bóle w klatce piersiowej.
Rzadko występujące objawy niepożądane, obserwowane z częstością od 1 na 1000 do 1 na 100 pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych: przyspieszenie akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi, rozedma płuc, przepukliny, zgaga, guzki krwawnicze, mimowolne oddawanie lub wyciekanie moczu, parcie na pęcherz moczowy i zwiększenie masy ciała.
Inne rzadko zgłaszane działania niepożądane: ból mięśni i bóle stawów.
U niektórych osób może wystąpić uczucie dyskomfortu takie jak zaczerwienienie skóry, ból, obrzęk, swędzenie, powstawanie siniaków lub niewielkie krwawienie wokół miejsca wstrzyknięcia leku. Objawy te powinny ustąpić w ciągu kilku dni lub tygodni, jeżeli nie ustępują, należy jak najszybciej powiadomić lekarza.
Jeżeli po wstrzyknięciu leku wystąpią zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się aż do ustąpienia przykrych objawów. Jeżeli stan nie poprawia się, przed przyjęciem następnej dawki leku należy powiadomić lekarza.
U niektórych pacjentów przyjmujących preparat nastąpiło zwiększenie stężenia wapnia we krwi.
W rzadkich przypadkach (mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów) występowały reakcje alergiczne w krótkim czasie po wstrzyknięciu leku, takie jak duszność, obrzęk twarzy, wysypka i bóle w klatce piersiowej. Inne rzadko zgłaszane działania niepożądane to obrzęki, głównie rąk, stóp i nóg.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienionych w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow