licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Nicopass


Klasyfikacja terapeutyczna:
N07BA01 - Nikotyna
Zwiazek organiczny występujący w różnych gatunkach tytoniu; małe dawki pobudzają czynność układu nerwowego, większe wywołują zatrucie i śmierć wskutek porażenia układu oddechowego; stosowany w leczeniu wspomagającym odzwyczajanie się od palenia tytoniu; powoduje zmniejszenie nasilenia objawów abstynencyjnych.

Nazwa Międzynarodowa:
Nicotine
Firma:
Pierre Fabre Medicament
Nr świadectwa rejestracji:
12189, 12190, 15317, 15318
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Nicopass pastylki do ssania (smak lukrecjowo-miętowy) 1,5 mg 12 szt. OTC 13,43
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nicopass pastylki do ssania (smak lukrecjowo-miętowy) 1,5 mg 96 szt. OTC 85,17
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nicopass pastylki do ssania (smak lukrecjowo-miętowy) 2,5 mg 12 szt. OTC X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nicopass pastylki do ssania (smak świeżej mięty) 1,5 mg 12 szt. OTC 13,75
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nicopass pastylki do ssania (smak świeżej mięty) 1,5 mg 96 szt. OTC 84,13
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nicopass pastylki do ssania (smak świeżej mięty) 2,5 mg 12 szt. OTC X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Łagodzenie objawów odstawienia nikotyny w uzależnieniu od nikotyny, pomocniczo w zerwaniu z nałogiem palenia.

Dawkowanie: Pastylki do ssania zawierające 1,5 mg nikotyny nie są wystarczające dla osób silnie lub bardzo silnie uzależnionych od nikotyny (wynik 7-10 w teście Fagerströma). Leczenie uzależnienia od nikotyny zwykle dzieli się na dwie fazy: Faza I: należy ssać pastylkę powoli kiedy występuje potrzeba zapalenia papierosa. Dobowa dawka pastylek 1,5 mg wynosi ogólnie 8-12 i nie powinna w żadnym razie przekraczać 20 pastylek. Ta faza trwa około 3 m-cy. Czas jej trwania może ulec zmianie w zależności od indywidualnej odpowiedzi. Faza II: gdy potrzeba palenia ulegnie zahamowaniu, stopniowo należy redukować dobową dawkę pastylek. Leczenie należy zakończyć, kiedy dawka zostanie zredukowana do 1-2 pastylek na dobę. Nie zaleca się stosowania pastylek dłużej niż 6 m-cy. Pastylkę należy umieścić w jamie ustnej, gdzie stopniowo będzie się rozpuszczać. Należy ją regularnie przesuwać w jamie ustnej i ssać powoli aż do całkowitego rozpuszczenia. Struktura pastylek do ssania została stworzona w taki sposób, aby rozpuszczały się w czasie około 30 minut, co pozwala na stopniowe uwalnianie nikotyny i powolne wchłanianie przez błonę śluzową jamy ustnej. Dlatego pastylek nie wolno żuć ani połykać. W czasie ssania pastylki, należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Nie należy spożywać kwaśnych napojów (kawa lub napoje gazowane) na 15 minut przed zażyciem preparatu.

Przeciwwskazania: Niepalący lub sporadycznie palący. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Stosowaniu tego leku musi towarzyszyć całkowite odstawienie nikotyny. Uzależnieni palacze z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego, nieustabilizowaną lub nasilającą się dławicą piersiową włącznie z anginą Prinzmetala, ciężką arytmią serca, niekontrolowanym nadciśnieniem lub ostatnio przebytym udarem mózgowym powinni być zachęcani do przerwania palenia bez środków farmakologicznych. Jeżeli ta metoda nie przyniesie rezultatu to użycie preparatu może być wzięte pod uwagę, choć dane dotyczące bezpieczeństwa są ograniczone w tej grupie chorych, a rozpoczęcie leczenia powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarską. Niektóre choroby wymagają kontroli lekarskiej: przewlekłe choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, ciężka niewydolność wątroby i/lub ciężka niewydolność nerek. Połykanie nikotyny może zaostrzać objawy u pacjentów z ostrym zapaleniem przełyku, zapaleniem jamy ustnej lub gardła, nieżytem lub wrzodami żołądka. Preparat zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią. Ponieważ preparat zawiera izomalt pacjenci z rzadkimi dziedziczonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni zażywać tego preparatu. Nikotyna jest substancją toksyczną. Pacjent musi być ostrzeżony, by przechowywać pastylki w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dawka lecznicza, przeznaczona dla dorosłych, może powodować ciężkie, nawet prowadzące do zgonu, zatrucie u dzieci.

Interakcje: Węglowodory aromatyczne zawarte w tytoniu pobudzają aktywność cytochromu P-450 (CYP)1A2. W przypadku rzucenia palenia aktywność cytochromu CYP1A2 zmniejsza się co może prowadzić do zwiększenia stężenia we krwi niektórych leków metabolizowanych przez CYP1A2, takich jak: kofeina, teofilina, flekainid, klozapina, olanzapina, ropinerol i pentazocyna. W przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycznym, tj. teofilina, poza dostosowaniem dawkowania, odstawieniu nikotyny powinna towarzyszyć ścisła kontrola kliniczna, a nawet laboratoryjna, a pacjent powinien zostać poinformowany o ryzyku przedawkowania. Z powodu specyficznego oddziaływania na układ sercowo-naczyniowy, nerwowy i wewnątrzwydzielniczy, nikotyna podobnie jak tytoń, może: powodować zwiększenie stężenia kortyzolu i amin katecholowych; wymagać dostosowania dawkowania nifedypiny, b-adrenolityków i insuliny; zmniejszać efekt działania leków moczopędnych; opóźniać gojenie wrzodów żołądka pod wpływem leków przeciwhistaminowych (antagoniści receptora H2); zwiększać częstość występowania działań niepożądanych złożonych preparatów estrogenowo-progestagenowych.

Ciąża i laktacja: U pacjentek w ciąży, całkowite odstawienie tytoniu powinno zawsze następować bez substytucji nikotyny. Niemniej jednak w przypadku nieudanej próby u silnie uzależnionej pacjentki, możliwe jest odstawienie tytoniu z substytucją nikotynową. Ryzyko ekspozycji płodu na nikotynę pochodzącą z papierosów jest prawdopodobnie wyższe od ryzyka ekspozycji na nikotynę z preparatu substytucyjnego, ponieważ: jest mniejsze stężenie nikotyny w osoczu w porównaniu z nikotyną wchłoniętą w czasie inhalacji, nie ma dodatkowej ekspozycji na węglowodory policykliczne i tlenek węgla, są zwiększone szanse na rzucenie palenia w III trymestrze. Palenie kontynuowane w trakcie III trymestru ciąży może prowadzić do opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego lub nawet do wcześniactwa lub obumarcia płodu, co jest powiązane z ilością wypalanych papierosów w ciągu dnia. Rzucenie palenia z lub bez substytucji nikotyny nie może być traktowane oddzielnie, ale musi stanowić element leczenia odwykowego. W III trymestrze nikotyna ma hemodynamiczne działanie (np. zmiany w rytmie serca płodu), które może niekorzystnie wpływać na płód, szczególnie blisko terminu porodu. Dlatego też po 6 m-cu ciąży pastylki mogą być stosowane tylko pod nadzorem lekarza przez kobiety w ciąży palące papierosy, którym nie udało się rzucić tego nałogu wcześniej. Nikotyna jest wydzielana w mleku matki w ilościach, które mogą mieć wpływ na dziecko nawet, jeżeli są to dawki terapeutyczne. Stosowanie pastylek podobnie jak palenie nie powinno mieć miejsca w okresie laktacji. Dlatego też decyzja dotycząca użycia pastylek w okresie laktacji powinna być podjęta po konsultacji z lekarzem. Jeżeli preparat jest stosowany w okresie laktacji, pastylkę należy przyjmować natychmiast po karmieniu i nie przyjmować jej w ciągu 2 h przed kolejnym karmieniem.

Działania niepożądane: Nie stwierdzono, żeby preparat w zalecanych dawkach powodował poważne objawy niepożądane. Większość objawów niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów pojawiała się w pierwszych 3-4 tyg. terapii. Na początku terapii pastylki z nikotyną mogą niekiedy powodować delikatne podrażnienie gardła i zwiększenie wydzielania śliny. Nadmierne połykanie rozpuszczającej się nikotyny może w pierwszym momencie powodować czkawkę. Wrażliwi pacjenci mogą na początku odczuwać nieznaczne objawy niestrawności lub zgagi. Zaburzenia układu imunologicznego: (rzadko) reakcje alergiczne, tj. obrzęk naczynio-nerwowy. Zaburzenia układu nerwowego: (często) zawroty głowy, ból głowy. Zaburzenia serca: (nieczęsto) palpitacje serca, (rzadko) odwracalne migotanie przedsionków. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej, śródpiersia: (często) ból gardła i krtani, czkawka. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (często) ból gardła, podrażnienie jamy ustnej (uczucie pieczenia i swędzenia), suchość jamy ustnej, nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieczęsto) rumień, pokrzywka. Nadmierne spożywanie pastylek z nikotyną przez pacjentów, którzy nie byli nałogowymi palaczami może prowadzić do wymiotów, omdleń, lud bólu głowy (może to także wystąpić u pacjentów wdychających dym tytoniowy). Z odstawieniem tytoniu może wiązać się kilka objawów, tj. zawroty głowy, ból głowy i bezsenność. Zwiększona częstość występowania owrzodzeń aftowych to również następstwo odstawienia papierosów.

Przedawkowanie: Objawy przedawkowania odpowiadają objawom charakterystycznym dla palenia dużej ilości papierosów. Doustna ostra dawka śmiertelna dla nikotyny wynosi około 0,5-0,75 mg/kg mc. co odpowiada 40-60 mg u osób dorosłych. Nawet małe ilości nikotyny są niebezpieczne dla dzieci i mogą wywołać poważne objawy zatrucia, które mogą okazać się śmiertelne. Jeżeli u dziecka podejrzewa się zatrucie, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Przedawkowanie preparatu może wystąpić, podczas jednoczesnego stosowania wielu pastylek. Nudności i wymioty, które w następstwie nadmiernej ekspozycji na nikotynę występują na początku, mogą minimalizować toksyczność nikotyny. Objawy zatrucia nikotynowego obejmują: osłabienie, nadmierne wydzielanie śliny, nadmierną potliwość, uczucie palenia w gardle, nudności, wymioty, biegunkę, ból brzucha, pogorszenie ostrości słuchu i wzroku, ból głowy, częstoskurcz i arytmię sercową, duszności, krańcowe wyczerpanie, zapaść krążeniową, śpiączkę i drgawki terminalne. Postępowanie w przypadku przedawkowania: objawy występujące w czasie przedawkowania mogą mieć gwałtowny przebieg szczególnie u dzieci. Wymioty są zwykle spontaniczne. Podanie aktywowanego węgla i płukanie żołądka powinno nastąpić w ciągu 1 h od zatrucia. Konieczne jest kontrolowanie parametrów życiowych i ewentualnie podjęcie leczenia objawowego.

Działanie: Nagłe rzucenie palenia następujące po dłuższym okresie trwania nałogu powoduje wystąpienie zespołu abstynencyjnego, którego objawami są cztery lub więcej z poniższych objawów: dysforia lub obniżenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustracja lub gniew, lęk, zaburzenia koncentracji, niepokój lub niecierpliwość, spowolnienie rytmu serca, nasilenie łaknienia lub przyrost masy ciała. Głód nikotynowy uważa się za oddzielny objaw kliniczny zespołu abstynencyjnego. Badania kliniczne wykazały, że substytucja nikotyny może pomóc palaczom rzucić palenie lub ograniczyć spożycie tytoniu przez łagodzenie objawów abstynencyjnych. Działania niepożądane związane z ciągłym zatruwaniem tytoniem u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i/lub pacjentów z udarem w wywiadzie są jasno wyrażone. Badania prowadzone u tych pacjentów potwierdziły brak działań niepożądanych substytutów nikotyny.

Skład: 1 pastylka do ssania zawiera 1,5 mg nikotyny.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow