licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Bisacodyl VP


Klasyfikacja terapeutyczna:
A06AB02 - Bisakodyl
Ma działanie wiatropędne i przeczyszczające; pobudza motorykę przewodu pokarmowego oraz zwiększa wydzielanie wody i elektrolitów do światła jelita; powoduje rozluźnienie mas kałowych i ułatwia oddanie stolca; stosowany w leczniu zaparć i w przygotowaniu do endoskopowych i radiologicznych zabiegów diagnostycznych i w okresie okołooperacyjnym.

Nazwa Międzynarodowa:
Bisacodyl
Firma:
Valeant
Nr świadectwa rejestracji:
R/1666
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Bisacodyl VP tabl. dojelitowe 5 mg 30 szt. OTC 14,08
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Zaparcia o różnej etiologii (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne). Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych i badań diagnostycznych, np. rektoskopii, cholecystografii, urografii, rentgenodiagnostyki jamy brzusznej, zdjęć radiologicznych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Dawkowanie: U dzieci <10 lat z przewlekłym zaparciem produktu nie należy stosować bez zalecenia lekarza. Produktu nie należy stosować u dzieci <4 lat. Krótkotrwałe leczenie zaparć. Dorośli i dzieci >10 lat. Doustnie, 5-10 mg (1-2 tabl.) raz/dobę (zwykle na noc). Dzieci w wieku 4-10 lat. Doustnie, 5 mg (1 tabl.) raz/dobę (zwykle na noc). Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi. Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. Dorośli i dzieci >10 lat. Doustnie, 10 mg (2 tabl.) rano oraz 10 mg (2 tabl.) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka. Dzieci w wieku 4-10 lat. Doustnie, 5 mg (1 tabl.) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka. Nie ma koniczności modyfikacji dawki u osób w wieku podeszłym, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Uwagi: Tabl. należy zażywać w całości (nie rozgryzać ani nie rozkruszać), obficie popijać wodą.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zespół ostrego brzucha (między innymi niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego, ciężkie odwodnienie.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodno­elektrolitowej (w tym hipokaliemię). Jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia. Nie stosować w bólach brzucha o nieznanej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty. Odnotowano przypadki zawrotów głowy i/lub omdlenia w trakcie defekacji u pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające, jednak nie wiadomo, czy są one spowodowane parciem na stolec, czy też pojawiają się w wyniku odruchu naczyniowo-nerwowego wywołanego bólem związanym z zaparciem. Lek jest produkowany w postaci tabl. dojelitowej, zapobiegającej drażniącemu działaniu leku na żołądek, dlatego też tabl. powinna być połknięta w całości bez uprzedniego rozkruszania lub rozgryzania. U dzieci <10 lat z przewlekłym zaparciem, a także u pacjentów w każdym wieku, u których produkt jest stosowany w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi nie należy stosować produktu bez zalecenia lekarza. Produkt zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje: Stosowanie produktu jednocześnie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub mlekiem zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Produkt należy przyjmować nie wcześniej, niż 1 h po przyjęciu leku zobojętniającego sok żołądkowy lub wypiciu mleka. Lek, szczególnie stosowany w dużych dawkach, może nasilać działanie glikozydów naparstnicy poprzez zaburzanie równowagi wodno-elektrolitowej. Jednoczesne stosowanie z bisakodylem leków moczopędnych lub kortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Jednak zaburzenia te obserwuje się głównie wówczas, gdy bisakodyl stosowany jest w dawkach większych niż zalecane.

Ciąża i laktacja: Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Choć nie wiadomo, czy bisakodyl przenika do mleka kobiecego, nie zaleca się stosowania produktu przez karmiące matki.

Działania niepożądane: Zaburzenia żołądka i jelit: (częstość nieznana) bóle brzucha i biegunka. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi.

Przedawkowanie: U osób, które przedawkowały bisakodyl mogą wystąpić: biegunka, kurczowe bóle brzucha i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (głównie hipokalemia) z wszystkimi jej konsekwencjami (np. u pacjentów przyjmujących jednocześnie glikozydy naparstnicy dojść może do zwiększenia siły działania tych leków). W celu zmniejszenia absorpcji leku należy sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka. Jako że brak jest specyficznej odtrutki, należy wdrożyć leczenie objawowe, przede wszystkim wyrównanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz podawanie leków spazmolitycznych.

Działanie: Jest to lek przeczyszczający i wiatropędny. Działa bezpośrednio na błonę śluzową jelita grubego, pobudzając czuciowe zakończenia splotów nerwowych w błonie śluzowej i warstwie podśluzówkowej. W następstwie przyspiesza i nasila perystaltykę jelita grubego. Zwiększa także wydzielanie wody i elektrolitów w okrężnicy, co powoduje rozluźnienie mas kałowych i ułatwia wypróżnienie.

Skład: 1 tabl. powl. zawiera 5 mg bisakodylu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow