licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Nolpaza®


Klasyfikacja terapeutyczna:
A02BC02 - Pantoprazol
Zmniejsza wydzielanie jonów wodorowych do światła żołądka i zmniejsza kwaśność soku żołądkowego.

Nazwa Międzynarodowa:
Pantoprazole
Firma:
Krka
Nr świadectwa rejestracji:
14134, 14135
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Nolpaza® tabl. dojelitowe 20 mg 14 szt. Rx 15,12
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nolpaza® tabl. dojelitowe 20 mg 28 szt. Rx 10,41
50% (1) 6,45
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nolpaza® tabl. dojelitowe 20 mg 56 szt. Rx 17,91
50% (1) 9,99
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nolpaza® tabl. dojelitowe 20 mg 90 szt. Rx 29,48
50% (1) 16,75
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nolpaza® tabl. dojelitowe 40 mg 14 szt. Rx 19,76
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nolpaza® tabl. dojelitowe 40 mg 28 szt. Rx 20,01
50% (1) 12,09
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nolpaza® tabl. dojelitowe 40 mg 56 szt. Rx 33,99
50% (1) 18,15
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Nolpaza® tabl. dojelitowe 40 mg 90 szt. Rx 56,35
50% (1) 30,89
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabl. zawiera:
· 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Wskazania do stosowania: Preparat należy do grupy leków nazywanymi inhibitorami pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają ilość produkowanego przez żołądek kwasu. Lek tabletki został przepisany pacjentowi ze względu na stan chorobowy spowodowany przez kwas żołądkowy.
Lek Nolpaza 20 mg tabletki powlekane jest stosowany:
· w leczeniu łagodnej refluksowej choroby przełyku (stan, w którym treść żołądkowa może cofać się do przełyku i co może być związane z zapaleniem przełyku) spowodowanej przez wydzielanie kwasu co jest związane z takimi objawami jak zgaga, kwaśne odbijanie i ból przy przełykaniu,
· w długotrwałym leczeniu i zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku (stan, w którym cofanie się treści żołądka do przełyku powoduje zapalenie i ból),
· w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy spowodowanym przez leki przeciwzapalne u pacjentów wysokiego ryzyka wymagających leczenia lekami przeciwzapalnymi.

Przeciwwskazania: · Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
· jeśli pacjent przyjmuje atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń związanych z HIV).

Należy zachować szczególną ostrożność: Należy poinformować lekarza zalecającego stosowanie tego leku w przypadku:
· gdy u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby. W przypadku ciężkich zaburzeń wątroby lekarz będzie kontrolować czynność wątroby podczas stosowania leku,
jeżeli u pacjenta stwierdzono niedobór witaminy B12,
· jeżeli lekarz zalecił lek razem z lekami przeciwzapalnymi stosowanymi w leczeniu bólu lub chorób reumatycznych, należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki tych leków,
· jeżeli pacjent stosuje lek długotrwale (dłużej niż 1 rok); lekarz prawdopodobnie zastosuje regularną kontrolę stanu pacjenta. Zawsze podczas wizyty u lekarza pacjent powinien powiadamiać go o jakichkolwiek nowych objawach i okolicznościach.
· Należy poinformować lekarza, jeżeli występują bądź ostatnio występowały u pacjenta jakiekolwiek z wymienionych objawów: nagła utrata masy ciała, nawracające wymioty lub wymioty z krwią lub smoliste stolce. Lekarz może wykonać lub zaleci wykonanie dodatkowego badania nazywanego endoskopią w celu zdiagnozowania pacjenta i (lub) wykluczenia choroby nowotworowej.
· Lek nie jest zalecany u dzieci.

Stosowanie innych leków: Inne równocześnie stosowane leki mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku. Lek może również wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania innych leków.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy pamiętać aby poinformować lekarza o trwającym leczeniu lekiem jeżeli pacjentowi został przepisany inny lek. Szczególnie ważne jest aby poinformować lekarza jeśli:
· pacjent przyjmuje atazanawir, lek stosowany w leczeniu zakażeń związanych z HIV,
· pacjent przyjmuje ketokonazol lub itrakonazol stosowane w leczeniu zakażeń grzybicznych, ponieważ pantoprazol może wpływać na gromadzenie się tych leków w organizmie,
· pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, np. warfarynę, kontrola krzepnięcia krwi może być konieczna częściej.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem: Lek należy zażywać przed śniadaniem lub w czasie śniadania popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Doświadczenie ze stosowania leku u kobiet w ciąży jest ograniczone. Nie ma informacji dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka ludzkiego. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią lek powinien być stosowany tylko wtedy gdy lekarz rozważy spodziewane korzyści do potencjalnego ryzyka dla nienarodzonych dzieci lub niemowląt.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Nie są znane działania na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Mogą wystąpić takie działania niepożądane leku, jak zawroty głowy zaburzenia widzenia, które mogą zmniejszać zdolność reakcji.

Uwagi: · Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych cukrów, powinien zwrócić się do lekarza przed przyjęciem tego leku. Jest to spowodowane tym, że lek zawiera sorbitol.
· W przypadku pominięcia zażycia leku pacjent powinien przyjąć lek tak szybko jak sobie o tym przypomni nawet wówczas kiedy jest to czas przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.
· Nie należy zmieniać dawkowania lub przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania: Nie należy żuć ani kruszyć tabletek leku ale połknąć je w całości popijając płynem.
· Leczenie łagodnej choroby refluksowej i związanych z nią objawów (np. zgaga, kwaśne odbijanie, ból przy przełykaniu): zalecaną dawką leku jest 1 tabletka (20 mg) raz na dobę.
· Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: w leczeniu długotrwałym zalecaną dawka leku jest 1 tabletka (20 mg) raz na dobę, w przypadku nawrotu choroby dawka leku zostaje zwiększona do 40 mg na dobę (2 x 1 tabletka 20 mg lub 1 x tabletka 40 mg).
· Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy spowodowanym tekami przeciwzapalnymi: zalecaną dawką leku jest 1 tabletka (20 mg) na dobę.
· Pacjenci w wieku podeszłym i pacjenci z niewydolnością nerek: nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg.


Przedawkowanie: Jeżeli pacjent przypadkowo zażyje większą niż zalecana dawkę leku (przedawkowanie) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane: · Często (u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 osób):
ból brzucha, biegunka, zaparcia, wzdęcia i ból głowy.

· Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1000 osób):
nudności, wymioty, zawroty głowy, niewyraźne widzenie i reakcje alergiczne, takie jak świąd i wysypka.

· Rzadko (u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10000 osób):
suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle stawów.

· Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 osób):
niedobór białych krwinek (leukopenia), niedobór płytek krwi (trombocytopenia), obrzęk rąk i stóp, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i związana z tym żółtaczka z możliwym zapaleniem wątroby, ciężkie reakcje alergiczne objawiające się jako ostre objawy ogólne z możliwymi gwałtownymi i wyraźnymi zmianami ciśnienia krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i zwiększone stężenie triglicerydów we krwi, podwyższona temperatura ciała, bóle mięśni, depresja, zapalenie nerek, pokrzywka, nadwrażliwość, występujące miejscowo obrzęki skóry i błon śluzowych twarzy, kończyn, ust, języka, krtani i/lub strun głosowych (obrzęk naczynioruchowy patrz szczególne zalecenia poniżej), nadwrażliwość na światło i ciężkie reakcje skórne takie jak zespół Stevens-Johnsona, toczeń rumieniowaty wielopostaciowy i martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella).

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak:
· obrzęk twarzy, języka lub gardła,
· trudności w przełykaniu,
· pokrzywka i trudności w oddychaniu.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow