licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Albumina ludzka 20%


Klasyfikacja terapeutyczna:
B05BB01 - Elektrolity
Substancje przewodzące prąd dzięki obecności swobodnie poruszających się jonów.

Nazwa Międzynarodowa:
Albumin human
Firma:
Imed
Nr świadectwa rejestracji:
3557
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Albumina ludzka 20% inf. doż. [roztw.] 200 mg/ml 1 but. 50 ml Lz -
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: 20% albuminy stosuje się przede wszystkim w celu uzupełnienia niedoborów białkowych, rzadziej w hipowolemi w połączeniu z krystaloidami. Ostra/przewlekła niewydolność wątroby - w przeciążeniu płynami w celu pobudzenia diurezy (stosować razem z lekami moczopędnymi), oparzenia - jeśli wystąpił niedobór stosować po 24 h, wodobrzusze - jeśli po nakłuciu wystąpiła hipotensja, wstrząs niekrwotoczny jeżeli ilość białka całkowitego w osoczu jest niższa niż 5,2 g/dL, zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych jeżeli ilość białka całkowitego jest niższa niż 5,2 g/dL, utrata białka w nefropatii i enteropatii - w przeciążeniu krążenia w celu wymuszenia diurezy (stosować razem z lekami moczopędnymi), wymiana osocza/dializa - w celu utrzymania ciśnienia krwi, choroba hemolityczna noworodków - w celu związania pośredniej bilirubiny podczas transfuzji wymiennej.

Dawkowanie: Dożylnie: dawkowanie indywidualne, zależne od stanu chorego, zapotrzebowania na albuminy; zazwyczaj w powolnym wlewie do 40-50 g/dobę. Dawkę albuminy oblicza się tak, aby osiągnąć w osoczu poziom białka równy lub wyższy od 5,2 g/dL. Dzieci - maks. 1,0 g/kg mc./dobę. Preparat nie zawiera środków konserwujących i łatwo może ulec zakażeniu. Nadaje się do przetoczenia jedynie w ciągu 4 h od momentu nakłucia butelki. Roztworu albuminy nie wolno podawać łącznie z innymi lekami. Przetoczona albumina nie wyrównuje jej przewlekłego niedoboru i nie powinna być stosowana w długotrwałym leczeniu.

Przeciwwskazania: Podawanie 20% roztworu albuminy jest przeciwwskazane u chorych odwodnionych, zanim nie uzupełni się objętości krwi krążącej roztworami krystaloidów. Należy ją wstrzykiwać ostrożnie chorym, u których można oczekiwać przeciążenia krążenia. Nadciśnienie, niewydolność krążenia.

Działania niepożądane: Rzadko podwyższenie temperatury ciała, dreszcze, reakcje alergiczne - rumień, pokrzywka, wyjątkowo wstrząs anafilaktyczny.

Działanie: Roztwór albuminy został wyprodukowany z puli osocza wielu dawców, w całości przebadanego w kierunku HBsAG, anty-HCV oraz anty-HIV. Wyniki badań nosicielstwa były ujemne. Roztwór albuminy jest wolny od drobnoustrojów i wirusów, nie zawiera substancji pyrogennych i toksycznych. Albuminy biorą udział przede wszystkim w utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia onkotycznego krwi, stanowią rezerwę białkową organizmu, a także uczestniczą w transporcie m.in. kwasów tłuszczowych i barwników żółciowych, niektórych leków. Roztwór 20% albuminy ma czterokrotnie wyższe właściwości osmotyczne i onkotyczne od osocza ludzkiego. T0,5 wynosi kilka dni. Ze względu na niską masę cząsteczkową stanowią tę pulę białek, która stosunkowo łatwo może przekraczać próg nerkowy (np. podczas wysiłku).

Skład: 100 ml roztworu zawiera 20 g albumin osocza ludzkiego.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow