licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Ceroxim®


Klasyfikacja terapeutyczna:
J01DC02 - Cefuroksym
Antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń dolnych dróg oddechowych, zakażeń układu moczowego, zakażeń skóry i tkanek miękkich, rzeżączki, zakażeń kości i stawów; także jako profilaktyka zakażeń w chirurgii w okresie okołooperacyjnym, zwłaszcza po zabiegach na otwartym sercu i ortopedycznych.

Nazwa Międzynarodowa:
Cefuroxime axetil
Firma:
Ranbaxy
Nr świadectwa rejestracji:
10091, 10092, 10106, 10125
Ulotki dla pacjenta
Ceroxim kliknij, aby zobaczyć ulotkę dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Ceroxim® prosz. do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml op. 100 ml Rx 35,28
50% (1) 17,64
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceroxim® prosz. do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml op. 50 ml Rx 20,18
50% (1) 11,21
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceroxim® prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml op. 100 ml Rx 67,73
50% (1) 33,87
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceroxim® prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml op. 50 ml Rx 35,28
50% (1) 17,64
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceroxim® tabl. powl. 250 mg 10 szt. Rx 19,00
50% (1) 10,10
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceroxim® tabl. powl. 250 mg 20 szt. Rx 36,02
50% (1) 18,21
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceroxim® tabl. powl. 500 mg 10 szt. Rx 36,02
50% (1) 18,21
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceroxim® tabl. powl. 500 mg 20 szt. Rx 68,59
50% (1) 34,30
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku od 3 m-cy: ostre paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków, bakteryjne zapalenie zatok przynosowych, ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich, leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Dawkowanie: Doustnie. Dorośli i dzieci od 13 lat. Zapalenie krtani, migdałków: 250 mg 2x/dobę przez 10 dni. Ostre bakteryjne zapalenie zatok obocznych nosa: 250 mg 2x/dobę przez 10 dni. Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: 250-500 mg 2x/dobę przez 10 dni. Wtórne zakażenie ostrego zapalenia oskrzeli: 250-500 mg 2x/dobę przez 5-10 dni. Zakażenie układu moczowo-płciowego: 125-250 mg 2x/dobę przez 7-10 dni. Zakażenia skóry i tkanek miękkich: 250-500 mg 2x/dobę przez 10 dni. Ostra niepowikłana rzeżączka: jednorazowo 1 g. Dzieci od 3 mż. do 12 lat. W większości zakażeń stosuje się dawkę 125 mg 2x/dobę (lub 20 mg/kg mc./dobę w 2 dawkach, maks. 250 mg/dobę) przez 5-10 dni. Ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci poniżej 2 lat: 125 mg 2x/dobę (lub 20 mg/kg mc./dobę w 2 dawkach, maks. 250 mg/dobę). Ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci powyżej 2 lat: 250 mg 2x/dobę (lub 30 mg/kg mc./dobę w 2 dawkach, maks. 500 mg/dobę).

Uwagi: Ceroxim w tabletkach należy przyjmować w 15 do 30 min po posiłku w celu zapewnienia optymalnego wchłaniania substancji czynnej.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na cefuroksym lub inne antybiotyki cefalosporynowe (np. cefaleksyna, cefaklor) lub penicyliny; objawy nadwrażliwości występujące w przeszłości, zwłaszcza jeśli występowały po podaniu cefalosporyn lub penicylin.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. W wyniku stosowania cefuroksymu może rozwinąć się rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego o różnym stopniu nasilenia, objawiające się początkowo biegunką. Jeśli podczas stosowania antybiotyku lub po jego zakończeniu pojawi się biegunka (zwłaszcza ciężka lub długo utrzymująca się) lek odstawić (może być konieczne zastosowanie odpowiedniego leczenia). Nie należy stosować leków działających zapierająco gdyż w wyniku długotrwałego leczenia antybiotykami cefalosporynowymi może dojść do rozwoju kandydozy (grzybicy) jamy ustnej oraz innych błon śluzowych lub dodatkowego zakażenia drobnoustrojami niewrażliwymi na stosowany antybiotyk. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie silnie działające leki moczopędne, gdyż może to spowodować uszkodzenie nerek

Interakcje: Probenecyd opóźnia wydalanie cefuroksymu hamując szybkość jego wydalania przez kanaliki nerkowe. Podczas jednoczesnego stosowania aminoglikozydów z cefuroksymem obserwowano zmiany w czynności nerek. Leki moczopędne silnie działające, takie jak furosemid i kwas etakrynowy, zwiększają możliwość wystąpienia niewydolności nerek podczas stosowania cefalosporyn. U pacjentów leczonych cefalosporynami może wystąpić dodatni wynik testu Coombsa, co może mieć znaczenie podczas wykonywania prób krzyżowych. Zaleca się stosowanie metod enzymatycznych do oznaczenia poziomu glukozy w osoczu krwi u chorych otrzymujących cefuroksym. Antybiotyk ten nie powoduje zakłóceń w teście z użyciem pikrynianu zasadowego stosowanego do oznaczania kreatyniny.

Ciąża i laktacja: Preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Cefuroksym wydziela się z mlekiem matki, w związku z tym podczas jego stosowania należy zaprzestać karmienia piersią.

Działania niepożądane: Układ immmunologiczny: reakcje nadwrażliwości: obrzęk, świąd, wysypka, pokrzywka, objawy podobne do choroby posurowiczej, bardzo rzadko anafilaksja. Układ krzepnięcia: wydłużenie czasu protrombinowego. Układ pokarmowy: nudności, wymioty, skurcze żołądka, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Układ krwiotwórczy: niedokrwistość hemolityczna, leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek) czasami ciężka, pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów komórek we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby krwinek płytkowych) czasami ciężka, eozynofilia (zwiększenie odsetka eozynofili, jednego z rodzajów białych krwinek we krwi, powyżej 4% ogólnej liczby leukocytów). Wątroba i drogi żółciowe: zapalenie wątroby, zastój żółci, żółtaczka, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AspAT, AlAT, LDH. Układ nerwowy: napady padaczkowe. Skóra: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Inne: bóle głowy, bóle klatki piersiowej, senność, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej. Rzadko: skurcze mięśniowe, tachykardia (przyspieszona akcja serca), zapalenie pochwy.

Przedawkowanie: W razie przedawkowania leku mogą wystąpić: nudności, wymioty, zaburzenia czynności o.u.n., zwłaszcza u osób z niewydolnością nerek, biegunka. W przypadku przedawkowania lekarz może zlecić płukanie żołądka i prowadzić leczenie objawowe, nawet hemodializę lub dializę otrzewnową.

Działanie: Antybiotyk o szerokim spektrum działania przeciwko wielu powszechnie występującym drobnoustrojom, w tym szczepom wytwarzającym b-laktamazę. Cefuroksym wykazuje stabilność w stosunku do bakteryjnej b-laktamazy i w związku z tym jest skuteczny w przypadkach zakażenia szczepami opornymi na ampicylinę i amoksycylinę. Działanie przeciwbakteryjne cefuroksymu polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej drobnoustrojów. Maks. stężenie w surowicy występuje w 2-3 h po podaniu doustnym. Około 33% leku wiąże się z białkami osocza. Cefuroksym łatwo dociera do tkanek i płynów ustrojowych. Występuje w kościach, mazi stawowej, płynie opłucnowym, plwocinie, płynach pozakomórkowych i płynie mózgowo-rdzeniowym (w przypadku zapalenia opon mózgowych). Cefuroksym jest wydalany w postaci nie zmienionej w procesie przesączania kłębuszkowego i występuje w wysokim stężeniu w moczu. T0,5 wynosi około 70 minut.

Skład: 1 tabl. zawiera 250 mg lub 500 mg cefuroksymu. 5 ml zawiesiny zawiera 125 mg lub 250 mg cefuroksymu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow