licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Pradaxa®


Klasyfikacja terapeutyczna:
B01AE07 - Eteksylan dabigatranu


Nazwa Międzynarodowa:
Dabigatran etexilate
Firma:
Boehringer Ingelheim
Nr świadectwa rejestracji:
EU/1/08/442/001, EU/1/08/442/002, EU/1/08/442/005, EU/1/08/442/006, EU/1/08/442/010
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Pradaxa® kaps. twarde 75 mg 10 szt. Rx 63,70
R (1) 48,95
(1) Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Pradaxa® kaps. twarde 75 mg 30 szt. Rx 186,25
R (1) 135,61
(1) Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Pradaxa® kaps. twarde 110 mg 10 szt. Rx 67,30
R (1) 44,18
(1) Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Pradaxa® kaps. twarde 110 mg 30 szt. Rx 195,33
R (1) 119,56
(1) Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Pradaxa® kaps. twarde 150 mg 30 szt. Rx 319,01
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania do stosowania: Lek stosowany w celu zapobiegania tworzeniu się skrzepów krwi. Jego działanie polega na blokowaniu substancji odpowiedzialnej za powstawanie skrzepów krwi.

Lek stosowany jest w zapobieganiu powstawaniu skrzepów krwi w żyłach po przebytej operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego.

Przeciwwskazania: Leku nie należy stosować:
· jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na eteksylan dabigatranu, dabigatran lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
· jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek,
· jeśli u pacjenta aktualnie występuje krwawienie,
· jeśli u pacjenta występuje choroba dowolnego z narządów wewnętrznych, która zwiększa ryzyko ciężkiego krwawienia,
· jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień. Może być wrodzona, o nieznanej przyczynie lub spowodowana stosowaniem innych leków,
· jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub choroba wątroby, które mogą prowadzić do śmierci,
· jeśli pacjent przyjmuje chinidynę, lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca.

Należy zachować szczególną ostrożność: Pacjent powinien poinformować lekarza, gdy występują u niego lub występowały w przeszłości jakiekolwiek stany patologiczne lub choroby, zwłaszcza wymienione poniżej:

¨ Jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby, która jest umiarkowana lub ciężka, nie należy stosować leku.

¨ Jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko krwawienia, co może mieć miejsce w następujących sytuacjach:
· jeśli u pacjenta wykonano pobranie chirurgiczne wycinka (biopsję) w ostatnim miesiącu,
· jeśli u pacjenta wystąpił ciężki uraz (np. złamanie nogi, uraz głowy lub jakikolwiek uraz wymagający leczenia chirurgicznego),
· jeśli pacjent stosuje leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia,
· jeśli pacjent stosuje leki przeciwzapalne,
· jeśli u pacjenta występuje zakażenie w obrębie serca (bakteryjne zapalnie wsierdzia),
· jeśli u pacjenta występuje umiarkowane zaburzenie czynności nerek,
· leku nie należy stosować u dzieci.

¨ Jeśli pacjent ma cewnik wprowadzony do kręgosłupa:
· pacjent może zostać poddany zabiegowi wprowadzenia cewnika do kręgosłupa np. w celu znieczulenia lub złagodzenia bólu podczas lub po zabiegu chirurgicznym. W przypadku podawania leku po usunięciu cewnika, lekarz będzie przeprowadzał regularne badania.

Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Na przykład:
· leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna),
· niesteroidowe leki przeciwzapalne,
· ziele dziurawca, ryfampicyna, werapamil, klarytromycyna,
· amiodaron.
Pacjenci stosujący leki zawierające amiodaron powinni zażywać zmniejszoną dawkę preparatu do 150 mg.

Uwagi: · Pradaxa kapsułki twarde zawierają barwnik o nazwie żółcień pomarańczowa, który może powodować reakcje alergiczne.

· Preparat można stosować podczas posiłków lub pomiędzy nimi.

Ciąża: Nie wiadomo jaki wpływ dabigatran ma na przebieg ciąży i na nienarodzone dziecko. Nie należy stosować leku w trakcie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że jest to bezpieczne. Kobiety w wieku rozrodczym powinny zapobiegać zajściu w ciążę w trakcie stosowania preparatu.

Karmienie piersią: W trakcie stosowania preparatu nie należy karmić piersią.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Ze względu na brak odpowiednich badań, wpływ dabigatranu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie jest znany. Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy może zacząć prowadzić pojazdy.

Sposób stosowania: Podczas wyjmowania kapsułek z blistra należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
· kapsułki należy wyjmować poprzez oderwanie folii z blistra,
· nie należy wyciskać kapsułek przez folię blistra,
· nie należy odrywać folii, dopóki kapsułka nie jest potrzebna.

Podczas wyjmowania kapsułek z pojemnika należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
· aby otworzyć pojemnik, należy wcisnąć i obrócić nakrętkę.

Zwykle zalecana dawka leku wynosi 220 mg raz na dobę (przyjmowana jako 2 kapsułki po 110 mg).

Jeśli czynność nerek jest zmniejszona o ponad połowę lub u pacjentów w wieku 75 lat lub powyżej, zalecana dawka wynosi 150 mg raz na dobę (przyjmowana jako 2 kapsułki po 75 mg).

Po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego.
Stosowanie leku należy rozpocząć od zażycia jednej kapsułki w ciągu 1 do 4 godzin od zakończenia zabiegu chirurgicznego. Następnie należy stosować 2 kapsułki raz na dobę przez łącznie 10 dni.

Po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego.
Stosowanie leku należy rozpocząć od zażycia jednej kapsułki w ciągu 1 do 4 godzin od zakończenia zabiegu chirurgicznego. Następnie należy stosować 2 kapsułki raz na dobę przez łącznie od 28 do 35 dni.

W obu rodzajach zabiegów, nie należy rozpoczynać leczenia w przypadku krwawienia z miejsca operacji. Jeżeli nie będzie możliwe rozpoczęcie leczenia do następnego dnia po wykonaniu zabiegu chirurgicznego, należy je rozpocząć od dawki 2 kapsułek raz na dobę.

Lek należy przyjmować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Kapsułki należy popijać wodą. Nie należy przeżuwać kapsułek.

Zmiana leczenia ze stosowania leku Pradaxa na stosowanie leków przeciwzakrzepowych podawanych w zastrzykach.
Nie należy rozpoczynać stosowania leków przeciwzakrzepowych podawanych w zastrzykach (np.heparyny) przed upływem 24 godzin od podania ostatniej dawki leku Pradaxa

Zmiana leczenia ze stosowania leków przeciwzakrzepowych podawanych w zastrzykach na stosowanie leku Pradaxa.
Należy przerwać stosowanie leków przeciwzakrzepowych podawanych w zastrzykach, a następnie rozpocząć przyjmowanie leku Pradaxa o tej porze, w której zostałby podany następny zastrzyk.

Pominięcie zażycia leku:
Kontynuować przyjmowanie pominiętej dobowej dawki leku o tej samej porze następnego dnia.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku:
Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko powstania skrzepu krwi w żyle w przypadku wcześniejszego przerwania leczenia.

Przedawkowanie: · W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku istnieje zwiększone ryzyko krwawienia.

· Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu badania krwi, w celu dokonania oceny ryzyka krwawienia.

· W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

· W przypadku wystąpienia krwawienia konieczne może być leczenie chirurgiczne lub przetoczenia krwi.

Możliwe działania niepożądane: Lek ten wpływa na układ krzepnięcia krwi, dlatego większość działań niepożądanych dotyczy takich objawów, jak siniaki lub krwawienia.

Działania niepożądane wymienione poniżej pogrupowano według częstości ich występowania:

Znane są następujące działania niepożądane występujące często i niezbyt często po podaniu leku:

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):
· zmniejszenie liczby krwinek czerwonych we krwi,
· powstanie krwiaka,
· krwawienie z rany,
· zmniejszenie zawartości hemoglobiny we krwi (substancji w krwinkach czerwonych),
· wydzielina z rany (sączenie się płynu z rany chirurgicznej),
· siniak występujący po zabiegu,
· krwawienie występujące po zabiegu,
· zmniejszenie liczby krwinek czerwonych we krwi po zabiegu,
· siniak spowodowany urazem,
·sączenie się niewielkiej ilości płynu z cięcia wykonanego w trakcie zabiegu chirurgicznego,
· obecność krwi w moczu stwierdzona w badaniach laboratoryjnych, bez zmiany koloru moczu.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):
· krwawienie,
· krwawienie do stawu,
· zmniejszenie liczby płytek we krwi,
· krwawienie z nosa,
· krwawienie do żołądka lub jelit,
· krwawienie z guzków krwawniczych,
· krwawienie z odbytnicy,
· krew w moczu, powodująca zabarwienie moczu na różowo lub czerwono,
· krwawienie podskórne,
· wydzielina podbarwiona krwią z miejsca wprowadzenia cewnika do żyły,
· krwawienie z miejsca wprowadzenia cewnika do żyły,
· krew w stolcu oznaczona w badaniach laboratoryjnych,
· zmniejszenie odsetka czerwonych krwinek we krwi,
· krwawienie z nacięcia chirurgicznego,
· nieprawidłowe parametry czynności wątroby w badaniach laboratoryjnych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Skład: 1 kapsułka zawiera:
75 mg bądź 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu).


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow