licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Captopril Polfarmex


Klasyfikacja terapeutyczna:
C09AA01 - Kaptopryl
Obniża ciśnienie krwi poprzez hamowanie wytwarzania angiotensyny, która zwęża naczynia krwionośne.

Nazwa Międzynarodowa:
Captopril
Firma:
Polfarmex
Nr świadectwa rejestracji:
4952, 4953, 8308
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Captopril Polfarmex tabl. 25 mg 30 szt. Rx 3,49
R (1) 3,49
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Captopril Polfarmex tabl. 25 mg 40 szt. Rx 5,20
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Captopril Polfarmex tabl. 50 mg 30 szt. Rx 6,87
R (1) 4,28
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Captopril Polfarmex tabl. 50 mg 40 szt. Rx 10,30
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Captopril Polfarmex tabl. 12,5 mg 30 szt. Rx 2,36
R (1) 2,36
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność serca z osłabieniem czynności skurczowej komór, w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i, jeśli jest to właściwe, z glikozydami naparstnicy i b-adrenolitykami, bezobjawowe zaburzenia czynności lewej komory (frakcja wyrzutowa Ł40%) po zawale mięśnia sercowego u pacjentów z ustabilizowanym stanem klinicznym, nefropatia cukrzycowa.

Dawkowanie: Dawkę leku należy dobrać indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta na lek. Dorośli i dzieci >15 lat. Nadciśnienie tętnicze. Zwykle początkowo25 mg 2-3x/dobę. W razie konieczności dawkę jednorazową można zwiększyć do 50 mg. Nie należy przekraczać dawki maks. 450 mg/dobę. Zastoinowa niewydolność serca. Początkowo, 12,5 mg 3x/dobę, zwiększane stopniowo w odstępach kilkudniowych, do dawki jednorazowej 50 mg. Dla pełnej oceny działania należy podawać lek co najmniej 2 tyg. U większości pacjentów dawka optymalna wynosi 50-100 mg 2-3x/dobę. Nie zaleca się przekraczać dawki maks. 450 mg/dobę. Dysfunkcja lewej komory po zawale serca. Podawanie kaptoprilu należy rozpocząć 3 dni po dokonanym zawale. Dawka wstępna: 6,25 mg, następnie 12,5 mg 3x/dobę, zwiększane stopniowo do dawki 25 mg 3x/dobę, a w razie potrzeby i dobrej tolerancji do dawki 50 mg 3x/dobę. Nefropatia cukrzycowa. 25 mg 3x/dobę. U chorych z upośledzoną czynnością nerek należy stosować dawki mniejsze. Po zastosowaniu dawki początkowej kolejne zwiększanie dawek powinno odbywać się stopniowo i nie częściej niż co 1-2 tyg. Po uzyskaniu zadowalającego efektu należy dokonać próby stosowania nieco mniejszych dawek, tak aby dobrać najmniejszą skuteczną dawkę. Dzieci: wcześniaki 0,01 mg/kg-0,15 mg/kg co 12 h, tj. do 0,3 mg/kg/dobę; noworodki i niemowlęta poniżej 6 mż: 0,01-0,25 mg/kg co 12 h, tj. do 0,5 mg/kg/dobę; niemowlęta powyżej 6 mż: 0,25-0,5 mg/kg co 8 h, tj. 0,75-1,5 mg/kg/dobę.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kaptopril lub inny ACE (np. obrzęk naczynioruchowy), zwężenie zastawki mitralnej i aortalnej, kardiomiopatia przerostowa, okres ciąży i karmienia piersią, pierwotny hiperaldosteronizm, obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę, hiperkaliemia.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Może powodować ciężkie, niekiedy zagrażające życiu reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, przebiegający pod postacią obrzęku warg, języka, błony śluzowej jamy ustnej, gardła lub nosa, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, chrypki; w przypadku wystąpienia objawów obrzęku należy przerwać stosowanie leku. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, chorobą wieńcową, miażdżycą naczyń mózgowych, u pacjentów ze znacznym zwężeniem aorty lub idiopatycznym przerostowym zwężeniem podzastawkowym aorty, uogólnioną miażdżycą oraz u osób w podeszłym wieku, u których nadmierne obniżenie ciśnienia krwi może spowodować niedokrwienie serca, mózgu lub nerek. U chorych z ciężką niewydolnością serca lub zwężeniem tętnic nerkowych preparat może powodować oligurię, azotemię lub niewydolność nerek, zwykle przemijającą. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami tkanki łącznej; ciężkimi zaburzeniami elektrolitowymi; przewlekłymi chorobami płuc; z astmą oskrzelową; białkomoczem >1 g/dobę; u chorych z pierwotnymi chorobami wątroby lub niewydolnością wątroby, ze stwierdzonym w wywiadzie suchym kaszlem oraz u chorych leczonych jednocześnie allopurinolem, prokainamidem lub solami litu. Znaczące podwyższenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny w trakcie stosowania leku jest wskazaniem do przerwania leczenia. U pacjentów z niewydolnością nerek lek może nasilać ryzyko neutropenii, agranulocytozy, hiperkaliemii, białkomoczu. Nie należy równocześnie z kaptoprilem stosować leków moczopędnych oszczędzających potas, innych leków podwyższających stężenie potasu w surowicy lub soli potasowych bez kontroli poziomu potasu w surowicy. U chorych otrzymujących ACE, leczonych hemodializami z użyciem błon dializacyjnych poliakrylonitrylowych (AN 69) lub polisulfonowych mogą wystąpić, zagrażające życiu, reakcje rzekomoanafilaktyczne; zaleca się stosowanie innych dializatorów u chorych leczonych inhibitorem ACE lub alternatywnych leków. Przyjmowania preparatu nie należy przerywać nagle. Rozpoczęcie leczenia preparatem u chorych otrzymujących lek moczopędny wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Interakcje: Równoczesne stosowanie leków podwyższających stężenie potasu w surowicy (spironolakton, triamteren, amilorid) lub soli potasu może prowadzić do hiperkaliemii. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, zwłaszcza indometacyna, osłabiają hipotensyjne działanie leku. Kaptopril może powodować wzrost stężenia litu i wystąpienie objawów toksycznych; zalecana jest okresowa kontrola stężenia litu w osoczu, zwłaszcza u chorych z upośledzoną czynnością nerek, zastoinową niewydolnością serca lub hipowolemią. Leki obniżające ciśnienie (leki hipotensyjne), alkohol, środki znieczulenia ogólnego oraz zmniejszenie spożycia sodu nasilają hipotensyjne działanie preparatu. Kaptopril można stosować jednocześnie z glikozydami naparstnicy, azotanami, antagonistami kanału wapniowego, lekami b-adrenolitycznymi, lekami moczopędnymi (poprawia efektywność leczenia nadciśnienia tętniczego). Po leczeniu innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi przed rozpoczęciem leczenia kaptoprilem zaleca się jednotygodniową przerwę, jeśli to możliwe. U chorych leczonych lekiem moczopędnym należy rozpoczynać stosowanie preparatu od małej dawki lub przejściowo odstawić lek moczopędny na 2-3 dni przed rozpoczęciem stosowania kaptoprilu.

Ciąża i laktacja: Lek przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią. Stosowanie leku w II i III trymestrze ciąży może prowadzić do poważnych zaburzeń u płodu i noworodka, w tym do niedociśnienia, niedorozwoju czaszki, bezmoczu, niewydolności nerek (niekiedy nieodwracalnej) oraz śmierci płodu. Kobiety w okresie rozrodczym wymagające leczenia ACE powinny stosować skuteczną antykoncepcję. W przypadku konieczności zastosowania leku należy przerwać karmienie piersią

Działania niepożądane: Odczyny alergiczne skórne (wysypki plamisto-grudkowe, pokrzywkowe, zaczerwienienie skóry, świąd, uczulenie na światło, zespół Stevens-Johnsona), obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej, suchość błony śluzowej jamy ustnej, utrata apetytu, wymioty, zaparcia, bóle brzucha). Suchy, męczący kaszel, zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenia, bezsenność, parestezje w obrębie kończyn dolnych. Zaburzenia sercowo-naczyniowe (tachykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca; rzadko bóle wieńcowe, zespół Reynauda). Hipotonia ortostatyczna. Zaburzenia układu krwiotwórczego (neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia), zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek i kolagenozami naczyniowymi. Upośledzenie funkcji wątroby (żółtaczka zastoinowa, zapalenie wątroby), wzrost aktywność enzymów wątrobowych w osoczu (AspAT, AIAT). Wzrost poziomu potasu w surowicy, zwłaszcza u osób z niewydolnością nerek, hiponatremia, białkomocz.

Przedawkowanie: Objawem przedawkowania jest hipotonia (nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi). Postępowanie lecznicze obejmuje stabilizację ciśnienia tętniczego krwi. U osób dorosłych lek można usunąć z organizmu poprzez hemodializę. Dializa otrzewnowa nie jest skuteczna.

Działanie: Inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE). Hamuje przejście nieaktywnej angiotensyny I w aktywną angiotensynę II. U chorych z nadciśnieniem zablokowanie syntezy angiotensyny II powoduje spadek ciśnienia, zaś zahamowanie tkankowych systemów renina-angiotensyna zmniejsza przerost lewej komory. W niewydolności mięśnia sercowego w skutek zmniejszenia oporu obwodowego kaptopril zmniejsza pracę serca i poprawia stan chorego. W nefropatii cukrzycowej zmniejsza białkomocz.

Skład: 1 tabl. zawiera 12,5 mg lub 25 mg lub 50 mg kaptoprilu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow