licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Ceclor®; -MR


Klasyfikacja terapeutyczna:
J01DC04 - Cefaklor
Antybiotyk stosowany w leczeniu zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok, zakażenia dolnych i górnych dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego, zakażenia skóry i przydatków skórnych.

Nazwa Międzynarodowa:
Cefaclor
Firma:
Teva Pharmaceuticals Polska
Nr świadectwa rejestracji:
7759, R/0701, R/1374, R/1375, R/6765, R/6766, R/6767
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Ceclor® granulat do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml 1 but. 75 ml Rx 20,43
50% (1) 13,70
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® granulat do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml 1 but. 100 ml Rx 25,72
50% (1) 16,75
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® granulat do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml 1 but. 75 ml Rx 38,66
50% (1) 25,21
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® granulat do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml 1 but. 100 ml Rx 45,81
50% (1) 27,87
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® granulat do przyg. zaw. doust. 375 mg/5 ml 1 but. 75 ml Rx 48,22
50% (1) 28,04
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® granulat do przyg. zaw. doust. 375 mg/5 ml 1 but. 100 ml Rx 57,84
50% (1) 30,93
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® kaps. 500 mg 15 szt. Rx 55,81
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® MR tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 375 mg 10 szt. Rx 28,66
50% (1) 21,98
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® MR tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 500 mg 10 szt. Rx 31,44
50% (1) 22,54
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® MR tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 500 mg 14 szt. Rx 43,24
50% (1) 30,77
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Ceclor® MR tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 750 mg 10 szt. Rx 51,40
50% (1) 38,04
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 kapsułka zawiera 250 mg, 500 mg cefakloru.
5 ml zawiesiny zawiera 125 mg, 250 mg, 375 mg cefakloru jednowodnego.
1 tabletka powlekana zawiera 375 mg, 500 mg, 750 mg cefakloru.

Wskazania do stosowania: Kapsułki
Ceclor zawiera cefaklor, który jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy cefalosporyn.
Cefaklor jest wskazany w następujących zakażeniach spowodowanych przez wrażliwe szczepy bakterii:
- zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie gardła i migdałków,
- zapalenie ucha środkowego,
- zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc.
Zazwyczaj cefaklor jest skuteczny w zwalczaniu paciorkowców w nosogardzieli, ale brak jest danych dotyczących efektywności zapobiegania następstwom zakażeń paciorkowcowych, czyli chorobie reumatycznej i zapaleniu wsierdzia,
- zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie pęcherza. Wykazano, że cefaklor jest skuteczny zarówno w ostrych jak i przewlekłych zakażeniach,
- zapalenie zatok.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać odpowiednie badania w celu wykazania wrażliwości bakterii na cefaklor.
Granulat do sporządzania zawiesiny
Cefaklor jest wskazany w następujących zakażeniach spowodowanych przez wrażliwe szczepy wymienionych bakterii:
- Zakażenia górnych dróg oddechowych włączając: zapalenie gardła i migdałków wywołane przez S. pyogenes i M. catarrhalis, zapalenie ucha środkowego i zatok powodowane przez S. pneumoniae, H. influenzae, gronkowce, S. pyogenes i M. catarrhalis.
Uwaga. Lekiem z wyboru w leczeniu i profilaktyce zakażeń paciorkowcowych, w tym zapobieganiu gorączce reumatycznej, jest penicylina.
- Zakażenia dolnych dróg oddechowych,w tym zapalenie płuc, powodowane przez S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes i M. catarrhalis.
- Zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie pęcherza powodowane przez E. coli, P. mirabilis, Klebsiella spp. i gronkowce koagulazo-ujemne.
Uwaga. Wykazano, że cefaklor jest skuteczny zarówno w ostrych jak i przewlekłych zakażeniach.
- Gonokokowe zapalenie cewki moczowej.
- Zakażenie skóry i tkanek miękkich wywołane przez Staphylococcus ureus i S. pyogenes.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać odpowiednie badania w celu wykazania wrażliwości drobnoustrojów na cefaklor.
Cefaklor jest półsyntetyczną cefalosporyn II generacji o szerokim zakresie działania do stosowania doustnego.
W badaniach in vitro stwierdzono, że działanie bakteriobójcze cefalosporyn jest związane z hamowaniem syntezy ściany bakteryjnej.
Cefaklor jest aktywny in vitro wobec następujących bakterii:
Gram-dodatnie bakterie tlenowe:
- Staphylococcus spp. (szczepy oporne na metycylinę są oporne),
- Streptococcus pneumoniae (szczepy oporne na penicylin SA również oporne na cefalosporyny I oraz II generacji).
- Streptococcus pyogenes.
Gram-ujemne bakterie tlenowe:
- Citrobacter diversus,
- Escherichia coli,
- Haemophilus influenzae (w tym większość szczepów wytwarzających beta-laktamazę, opornych na ampicylinę),
- Klebsiella spp.
- Moraxella catarrhalis,
- Neisseria gonorrhoeae,
- Proteusz mirabilit.
Bakterie beztlenowe
- Bacteroides spp. (z wyjątkiem B. fragilis).
- Peptococcus Niger.
- Peptostreptococcus spp.
- Propionibacterium acnes.
Uwaga. Gronkowce oporne na metycylinę i szczepy enterokoków są oporne na cefaklor i inne cefalosporyny. Cefaklor nie wykazuje aktywności wobec większości szczepów
Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella morgani, Proteus vulgaris i Providencia rettgeri, nie działa też na Pseudomonas spp. oraz Acinetobacter spp.
Cefaklor jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym na czczo. Pokarm nie wpływa na ilość wchłoniętego leku, jednak w przypadku zażycia cefakloru po posiłku maksymalne stężenia w surowicy sięgają 50 - 75% wartości takich samych stężeń po zażyciu na czczo i pojawiają się zwykle 34 do 1 h później.
Po zastosowaniu cefakloru w dawce 250, 500 i 1000 mg na czczo średnie maksymalne stężenia w surowicy wynosiły odpowiednio 7, 13 i 23 mg/l i pojawiały się w 30 - 60 min po zażyciu leku. Około 60 do 80 % leku ulega wydaleniu w postaci niezmienionej z moczem w ciągu 8 h; większość tego przypada na pierwsze 2 h po zażyciu. Po zastosowaniu cefakloru w dawce 250, 500 i 1000 mg średnie maksymalne stężenia w moczu w ciągu 8 godzin po podaniu wynosiły odpowiednio 600, 900 i 1900 mg/l. Okres półtrwania u osób zdrowych wynosi około 1 h (0,6 - 0,9). U chorych z upośledzoną czynnością nerek okres półtrwania cefakloru w surowicy jest nieco przedłużony. U chorych z bezmoczem okres półtrwania niezmienionego cefakloru w surowicy wynosi 2,3 - 2,8 h. Nie ustalono dróg wydalania leku u osób ze znacznie upośledzoną czynnością nerek. Hemodializa skraca okres półtrwania o 25-30%.
Tabletki
Leczenie zakażeń wywołanych przez wrażliwe na ten antybiotyk szczepy określonych drobnoustrojów:
- ostre i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli spowodowane przez S. pneumoniae szczepy o obniżonej wrażliwości na penicylin są oporne), H. influenzae (włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy), H. parainfluenzae, M. catarrhalis (włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy), S. aureus (szczepy oporne na meticylinę są oporne);
- zapalenie garda i zapalenie migdałów wywołane przez S. pyogenes (grupa A paciorkowców);
- zapalenie płuc wywołane przez S. pneumoniae (szczepy o obniżonej wrażliwości na penicylinę są oporne), H. influenzae (włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy), M. catarrhalis (włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy);
- zapalenie zatok wywołane przez S. pneumoniae (tylko szczepy wrażliwe na penicylinę), H. influenzae (włącznie ze szczepami produkującymi beta-laktamazę), M. catarrhalis (włącznie ze szczepami produkującymi beta-laktamazę);
- zakażenie dolnego odcinka układu moczowego niepowikłane, w tym zapalenie pęcherza i bakteriuria bezobjawowa, wywołane przez E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis i S. saprophyticus;
- zapalenie skóry i przydatków skórnych wywołanych przez S. pyogenes (paciorkowce grupy A), S. aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, szczepy oporne na meticylinę są oporne) i S. epidermidis (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, szczepy oporne na metycylinę są oporne).

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku Ceclor, jeśli pacjent jest uczulony na cefalosporyny.

Należy zachować szczególną ostrożność: Pacjent powinien poinformować lekarza o:
- uczuleniu na antybiotyki, w tym penicyliny czy cefalosporyny oraz na jakiekolwiek inne leki. Objawami uczulenia mogą być: wysypka, swędzenie, obrzęk i nagłe zwiększenie trudności w oddychaniu.
- chorobie nerek i stosowaniu dializy.
- występującym w przeszłości zapaleniu jelita grubego (rodzaj ciężkiej biegunki). Jeśli u pacjenta występuje biegunka w okresie stosowania leku, powinien zgłosić to lekarzowi, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu. Nie należy przyjmować leków działających zapierająco.
- cukrzycy; Ceclor może zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu.
Należy skonsultować się z lekarzem jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Przed wykonaniem badania krwi należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Ceclor.
Stosowanie leku Ceclor u dzieci: Leku Ceclor nie należy stosować u dzieci w pierwszym miesiącu życia.
Stosowanie leku Ceclor u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: Ceclor można stosować u osób z zaburzoną czynnością nerek. Zwykle zaleca się stosowanie tych samych dawek jak u osób z prawidłową czynnością nerek.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Kobiety będące w ciąży, podejrzewające, że mogą być w ciąży lub planujące zajść w ci powinny poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku. Lek Ceclor może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Kobiety karmiące piersią i planujące rozpoczęcie karmienia piersią powinny poinformować o tym lekarza. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ceclor u kobiet karmiących piersią.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Nie jest znany wpływ leku Ceclor na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Rzadko u pacjentów przyjmujących warfarynę Ceclor może nasilać jej działanie.
Cefaklor może powodować fałszywie dodatnie wyniki niektórych testów wykrywających glukozę w moczu; nie modyfikuje wyników testu wykrywającego glukozę TesTape (Glucose Enzymatic Test Strip, Lilly).
Istnieją nieliczne doniesienia o nasilaniu działania doustnych leków przeciwzakrzepowych przez cefaklor.
Środki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające wodorotlenek magnezu lub glinu obniżają wchłanianie cefakloru, jeżeli podawane są po godzinie od chwili przyjęcia cefakloru. Blokery receptorów histaminowych H2 nie mają wpływu ani na szybkość, ani na zakres wchłaniania tej formy leku. Tak, jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, wydalanie cefakloru (i przypuszczalnie te formy o przedłużonym działaniu) jest hamowane przez probenecid.

Sposób stosowania: Ceclor należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Kapsułki
Dawkowanie u dorosłych: Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kapsułka (250 mg) co 8 godzin. W przypadku poważniejszych zakażeń lub zakażeń wywołanych przez mniej wrażliwe drobnoustroje lekarz może zalecić stosowanie podwójnej dawki - 500 mg (dwóch kapsułek 250 mg lub jednej kapsułki 500 mg) co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g.
Dawkowanie u dzieci: Nie podaje si kapsułek dzieciom do 6 lat. Dla tej grupy wiekowej przeznaczony jest antybiotyk w postaci zawiesiny.
Zalecana dawka leku zależy od masy ciała dziecka.
Zalecana zwykle stosowana dawka cefakloru u dzieci od 2. miesiąca życia wynosi 20 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych podawanych co 8 h. W zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc stosuje się 20 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych. W leczeniu zapalenia ucha środkowego i zapalenia gardła dobową dawkę można podać w 2 dawkach podzielonych co 12 godzin. W cięższych zakażeniach, w zapaleniu ucha środkowego, w zapaleniu zatok i w zakażeniach wywołanych przez mniej wrażliwe bakterie zaleca się stosowanie 40 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1 g.
Sposób podawania i czas leczenia: Kapsułki należy połykać popijając szklanką wody. Lek należy przyjmować w takich dawkach i tak dugo, jak zaleci lekarz. Zazwyczaj leczenie trwa 7 lub 14 dni. Leczenie zakażeń wywołanych paciorkowcami powinno trwać co najmniej 10 dni. Nie należy przerywać stosowania leku, gdy poprawi się stan pacjenta, gdyż choroba może powrócić. Nie należy przerywać leczenia preparatem Ceclor bez porozumienia się z lekarzem.
W przypadku pominięcia dawki leku Ceclor: W przypadku zapomnienia o przyjęciu dawki leku o właściwej porze, należy przyjąć go jak najszybciej. W przypadku pominięcia kilku dawek leku należy poinformować o tym lekarza.
Zawiesina
Doustnie.
Dzieci: Zalecana przeciętna dawka dla dzieci wynosi 20 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych co 8 h.
W zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc stosuje się 20 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych.
W cięższych zakażeniach, w zapaleniu ucha środkowego i w zakażeniach powodowanych przez mniej wrażliwe bakterie zaleca się stosowanie 40 mg/kg mc./dobę, jednak nie więcej niż 1 g na dobę.
Tabela
Uwaga: zawiesinę należy przygotować bezpośrednio przed przyjęciem, zgodnie z podanym poniżej opisem.
W leczeniu zapalenia ucha środkowego i zapalenia gardła dobową dawkę można podać w 2 dawkach podzielonych co 12 godzin.
Tabela
Cefaklor można stosować u chorych z upośledzoną czynnością nerek. W tych przypadkach dawka zwykle nie ulega zmianie.
Leczenie zakażeń powodowanych przez paciorkowce beta-hemolizujące powinno trwać co najmniej 10 dni. Jeśli w tym okresie objawy nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.
Należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje stosowania zanim lek zostanie podany dziecku.
Sposób przygotowania zawiesiny (saszetki)
1. Uchwycić saszetkę palcami obu rąk.
2. Oderwij róg saszetki.
3. Wsyp zawartość saszetki do szklanki.
4. Dodaj ok. 20 ml wody (4 łyżeczki).
5. Dobrze zamieszaj, aż do uzyskania jednolitej zawiesiny.
6. Wypij zawiesinę bezpośrednio ze szklanki.
W przypadku konieczności podania połowy dawki, zawartość saszetki należy wysypać i czystą małą kartką podzielić na dwie równe części.
Sposób przygotowania zawiesiny (butelki)
Do granulatu w butelce 75 ml należy dodać 45 ml schodzonej przegotowanej wody w dwóch porcjach (2 razy po 22,5 ml), natomiast w butelce 100 ml - 60 ml (2 razy po 30 ml). Po każdorazowym dodaniu wody zawiesinę należy dobrze wymieszać.
Po przygotowaniu zawiesinę należy przechowywać w lodówce (2-8 st.C), przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po upływie tego okresu lek należy zniszczyć.
Do opakowania 75 ml zawiesiny 375 mg/5 ml, 250 mg/5 ml i 125 mg/5 ml dołączona jest łyżeczka miarowa służąca do podawania zawiesiny.
Do opakowania 100 ml zawiesiny 375 mg/5 ml, 250 mg/5 ml i 125 mg/5 ml dołączona jest łyżeczka miarowa i strzykawka dozująca służące do podawania zawiesiny.
Lekarz farmaceuta udzieli porady, czy stosować łyżeczkę, czy strzykawkę.
Instrukcja dotycząca posługiwania się łyżeczką i strzykawką dozującą
Otrzymane opakowanie zawiera łyżeczkę miarową o pojemności 5 ml lub łyżeczkę miarową i strzykawkę dozującą.
NAPEŁNIANIE STRZYKAWKI LEKIEM:
1. Syrop mocno wstrząsnąć przed użyciem.
2. Wcisnąć nakrętkę i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Zanurzyć końcówkę strzykawki w syropie i pociągnąć tłok do góry; pobrać odpowiednią ilość syropu, zaleconą przez lekarza.
4. Jeżeli zostanie zauważony pęcherzyk powietrza w strzykawce, wstrzyknąć lek z powrotem do butelki i powtórzyć czynność z punktu 3.
PODAWANIE LEKU DZIECKU:
5. Ułożyć lub posadzić dziecko w pozycji do karmienia.
6. Włożyć końcówkę strzykawki do ust dziecka.
7. Powoli wciskać tłok, aby dziecko mogło stopniowo połykać lek.
8. Gdy dziecko połknie lek, należy podać mu trochę płynu do popicia.
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:
9. Po każdorazowym użyciu rozmontować strzykawkę, umyć ją pod bieżącą wodą, wysuszyć i odłożyć w czyste miejsce, razem z lekiem.
10. Po podaniu dziecku ostatniej dawki, wyrzucić strzykawkę razem z butelką.
W przypadku niejasności należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Tabletki
Ściśle według wskazań lekarza.
Dawka zalecana przy zapaleniu gardła i migdałków oraz zakażeniach skóry i przydatków skórnych wynosi 375 mg dwa razy na dobę. Przy zakażeniach dolnego odcinka układu moczowego zalecana dawka wynosi 375 mg dwa razy na dobę lub 500 mg dwa razy na dobę. Zalecana dawka w przypadku zapalenia płuc oraz zapalenia zatok jest 750 mg dwa razy na dobę. W leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pyogenes (paciorkowce grupy A), cefaklor w formie tabletek o przedłużonym działaniu powinien być podawany przez co najmniej 10 dni.
Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz, nawet jeżeli wystąpiła ogólna poprawa. Jedynie lekarz może zadecydować o zakończeniu kuracji.
Tabletki należy popijać wodą i nie rozgryzać.

Przedawkowanie: W przypadku zażycia większej dawki leku Ceclor niż zalecana: nie należy przyjmować więcej kapsułek niż zalecił lekarz. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.
Objawami przedawkowania cefakloru są: nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu i biegunka. Uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu oraz biegunka uzależnione są od wielkości przyjętej dawki. W przypadku wystąpienia innych objawów jest prawdopodobne, że są to objawy wtórne do istniejącego stanu chorobowego, reakcja uczuleniowa, lub są wynikiem innego rodzaju zatrucia.
W przypadku nieumyślnego przedawkowania leku lub przypadkowego przyjęcia przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem lub lekarzem prowadzącym.
Zażycie dawki mniejszej niż pięciokrotna dawka lecznicza nie wymaga opróżniania żołądka.
W przypadku przedawkowania należy zastosować ochronę dróg oddechowych, zapewnić oddech wspomagany i perfuzję tkanek obwodowych. Dokładnie monitorować i utrzymywać w dopuszczalnych granicach czynności życiowe pacjenta, stężenie gazów wekowi, elektrolitów w surowicy itd. Można zahamować wchłanianie leku z przewodu pokarmowego podając węgiel leczniczy, który niejednokrotnie jest bardziej skuteczny niż płukanie żołądka lub wymioty. Węgiel można podawać zamiast opróżniania żołądka lub po jego wykonaniu. Wielokrotne podanie węgla przez jakiś czas może przyspieszyć eliminację niektórych leków, mimo że zostały wchłonięte. Podczas płukania żołądka lub podawania węgla stosować ochronę dróg oddechowych.
Diureza forsowana, dializa otrzewnowa i hemoperfuzja nie mają znaczenia w przypadku przedawkowania cefakloru.

Możliwe działania niepożądane: Jak każdy lek, Ceclor może powodować działania niepożądane. Możliwe działania niepożądane to: biegunka (niekiedy z krwią lub śluzem), nudności lub wymioty, upławy lub swędzenie pochwy, zawroty głowy. Czasami podczas przyjmowania leku u dzieci może wystąpić nadpobudliwość. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych należy powiadomić o tym lekarza.
Jeżeli wystąpi swędzenie, zaczerwienienie lub obrzęk skóry, ból stawów, ból głowy, nagłe zwiększenie trudności oddychania albo uczucie słabości, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
U kilku pacjentów wystąpiła dezorientacja i senność lub inne objawy niepożądane ze strony układu nerwowego. Rzadko występowały zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby, nerek lub innych wynikach badania krwi.
Inne możliwe działania niepożądane podano poniżej:
- Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego: Eozynofilia, rzadko trombocytopenia, przemijająca limfocytoza i leukopenia, rzadko niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza oraz przypuszczalnie mająca znaczenie kliniczne - przemijająca neutropenia.
- Zaburzenia czynności wątroby: Rzadko zgłaszano przemijające zapalenie wątroby i żółtaczkę zastoinową, niewielkie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT oraz fosfatazy zasadowe).
- Zaburzenia czynności nerek: Rzadko występowało przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek, niewielkie zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w osoczu oraz nieprawidłowe wyniki badania moczu.
- Zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego: Rzadko zgłaszano następujące działania niepożądane: przemijająca nadpobudliwość, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, stan splątania, wzmożone napięcie, zawroty głowy, omamy, senność.
- Inne: Swędzenie w okolicach narządów płciowych, kandydoza i zapalenie pochwy, dodatni wynik testu Coombsa, wysypka odropodobna, pokrzywka, objawy podobne do choroby posurowiczej (rumień wielopostaciowy, wysypka i inne objawy skórne z jednoczesnym zapaleniem lub bólem stawów, z gorączką lub bez), powiększenie węzłów chłonnych i białkomocz.
Rzadko zgłaszano ciężkie reakcje alergiczne: skórne - zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka (toksyczna nekroliza naskórkowa) i ogólne - anafilaksję. Anafilaksja może występować częściej u pacjentów uczulonych na penicylinę. Reakcje anafilaktoidalne mogą występować jako pojedyncze objawy, np. obrzęk naczynioruchowy, osłabienie, obrzęk (w tym obrzęk twarzy i kończyn), duszność, zaburzenia czucia (parestezje), omdlenie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych.
Rzadko opisywano cięższe postacie nadwrażliwości, w tym:
- zespół Stevensa-Johnsona,
- toksyczną nekrolizę naskórka,
- objawy anafilaksji,
- reakcje anafilaktoidalne (mogą objawiać się pojedynczymi objawami, jak obrzęk naczyniowy, osłabienie, obrzęki np. twarzy i kończyn, duszność, omdlenie, parestezje, rozszerzenia naczyń).
Wśród innych reakcji obserwowano:
- świąd,
- drożdżyce,
- zapalenie pochwy.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Ceclor mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza. Lekarz posiada bardziej szczegółowe informacje dotyczące leku Ceclor i poradzi co należy zrobić.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow