licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Hialux


Klasyfikacja terapeutyczna:
M09AX01 - Kwas hialuronowy
Składnik tkanki łącznej występujący m.in. w rogówce, płynie stawowym i zrębie chrząstki; zmniejsza pooperacyjne odczyny przekrwienne, miejscowo działa hemostatycznie, wpływa korzystnie na gojenie się rany, podczas okulistycznych operacji wewnątrzgałkowych chroni rogówkę przed mechanicznym uszkodzeniem; stosowany w trakcie zabiegów laserowej korekcji wzroku chroni struktury położone głębiej przed wiązką promieni laserowych; w postaci kropli ocznych nawilża rogówkę; podawany dostawowo zwiększa lepkość płynu stawowego i ułatwia poślizg powierzchni stawowych; zwiększa przenikanie substancji odżywczych do chrząstki stawowej; stosowany zewnętrznie ułatwia gojenie się ran.

Nazwa Międzynarodowa:
Hyaluronate sodium
Firma:
Orion Corporation
Nr świadectwa rejestracji:
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Hialux inj. [roztw.] 10 mg/ml 1 amp.-strzyk. 2 ml WM 177,00
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Preparat jest wskazany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS) przenoszących ciężar ciała, w tym kolanowego, barkowego, biodrowego i skokowego.

Dawkowanie: U dorosłych preparat jest wskazany do wstrzykiwania do przestrzeni stawowej. Każda ampułkostrzykawka z preparatem jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Należy ją zużyć natychmiast po otwarciu pojedynczego opakowania bezpośredniego. Zazwyczaj podaje się dawkę 2 ml w odstępach tygodniowych przez 3 tyg., w sumie podając trzy wstrzyknięcia. Należy podać wszystkie 3 wstrzyknięcia, aby uzyskać najlepszy efekt leczenia. Nie należy stosować preparatu w przypadku stwierdzenia otwarcia lub uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

Uwagi: Ampułkostrzykawka jest przeznaczona do użytku jednorazowego. Zawartość strzykawki należy zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego. Należy usunąć wszelkie niewykorzystane resztki preparatu zgodnie z zasadami postępowania z odpadami obowiązującymi w danym szpitalu. Nie należy stosować preparatu w przypadku stwierdzenia otwarcia lub uszkodzenia opakowania. Przed zastosowaniem preparatu należy przekazać pacjentom egzemplarz informacji dla pacjenta. Po dostawowym wstrzyknięciu preparatu może wystąpić przemijający ból i/lub obrzęk stawu, do którego podano preparat. Zaleca się unikanie przez pacjenta jakiegokolwiek większego wysiłku lub długotrwałej (tj. trwającej dłużej niż 1 h) aktywności fizycznej ze znacznym obciążeniem stawów (np. bieganie lub gra w tenisa) w ciągu 48 h od dostawowego wstrzyknięcia preparatu. Nie potwierdzono bezpieczeństwa i skuteczności wielokrotnych cykli leczenia preparatem.

Przeciwwskazania: Nie podawać pacjentom ze stwierdzoną nadwrażliwością (uczuleniem) na preparaty hialuronianu sodu.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Należy zachować ostrożność przy podawaniu preparatu pacjentom ze stwierdzoną w przeszłości nadwrażliwością na inne preparaty, pacjentom z czynną lub występującą w przeszłości chorobą wątroby (u pacjentów z chorobą wątroby w wywiadzie stwierdzano nieprawidłowe wyniki oznaczeń aktywności AspAT, AlAT), z chorobą skóry lub z zakażeniem w miejscu zamierzonego wstrzyknięcia dostawowego. Nie należy wstrzykiwać preparatu pozastawowo lub do tkanek stawowych i torebki stawowej. Donaczyniowe wstrzyknięcia preparatu mogą spowodować układowe zdarzenia niepożądane. Nie ustalono skuteczności pojedynczego cyklu leczenia obejmującego mniej niż 3 wstrzyknięcia. Ból może ustąpić dopiero po trzecim wstrzyknięciu. Zdecydowanie zaleca się, aby w przypadku podawania preparatu do stawów w ciężkim stanie zapalnym wstrzykiwać preparat dopiero po ustąpieniu reakcji zapalnej spowodowanej przez zniekształcającą chorobę zwyrodnieniową stawów, ponieważ preparat może powodować zaostrzenie miejscowych objawów zapalnych. Ponieważ czasem po podaniu preparatu może występować miejscowy ból, pacjentów należy informować, że po podaniu preparatu zaleca się odciążanie stawu. Ponieważ ból może być powodowany przez wyciekanie preparatu poza staw, preparat należy podawać dokładnie do stawu. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w przypadku podawania preparatu do jakichkolwiek części ciała innych niż stawy przenoszące ciężar ciała, w tym stawy kolanowe, barkowe, biodrowe i skokowe. Nie ustalono również bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu przy jednoczesnym stosowaniu z innymi preparatami wstrzykiwanymi dostawowo. Ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci, należy go podawać ostrożnie, o ile zastosowanie jest bezwzględnie konieczne. Ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku zasadniczo dochodzi do ograniczenia funkcji fizjologicznych, preparat należy im podawać ostrożnie.

Ciąża i laktacja: W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby preparat był teratogenny, jednak nie potwierdzono bezpieczeństwa jego stosowania u kobiet w ciąży. W związku z tym preparat należy podawać ostrożnie kobietom w ciąży lub kobietom, które mogą zajść w ciążę. Można go u nich stosować wyłącznie wówczas, gdy wg oceny lekarza korzyści z leczenia będą przeważać nad związanymi z nim zagrożeniami. Ponieważ w badaniach na zwierzętach udowodniono, że preparat przenika do mleka matki, należy unikać karmienia piersią w trakcie podawania preparatu.

Działania niepożądane: Wstrząs: ponieważ mogą wystąpić objawy wstrząsu (z nieokreśloną częstością), konieczne jest poddawanie pacjentów ścisłej obserwacji. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowych objawów należy przerwać podawanie preparatu i podjąć właściwe postępowanie terapeutyczne. Nadwrażliwość: mogą wystąpić obrzęki (twarzy, powiek itd.), zaczerwienienie twarzy, rzadko wysypka, pokrzywka, świąd itp. W przypadku wystąpienia tych objawów należy przerwać podawanie preparatu i podjąć właściwe postępowanie terapeutyczne. Miejsca wstrzyknięć dostawowych: czasem ból (głównie przemijający ból po wstrzyknięciu preparatu), opuchlizna, rzadko obrzęk, zaczerwienienie, uczucie gorąca i uczucie miejscowego ucisku. Inne: mogą wystąpić nudności, wymioty i gorączka.

Działanie: Przełomowy preparat wiskosuplementacyjny, stosowany w celu zmniejszenia bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i zapalenia okołostawowego barku. Jest to suplement wiskoelastyczny podawany w zastrzykach dostawowych, pełniący funkcję amortyzatora wstrząsów i płynu nawilżającego. Stosuje się go u pacjentów, którym przyjmowanie leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych, ćwiczenia fizyczne i fizykoterapia nie przynoszą wystarczającej ulgi. Substancja czynna preparatu, hialuronian sodu, jest jednym z najważniejszych składników cząsteczkowych znajdujących się pomiędzy komórkami wszystkich tkanek ludzkiego organizmu. Preparat jest wyrobem medycznym służącym do zastępowania zmienionego patologicznie płynu maziowego występującego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Skład: 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg hialuronianu sodu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow