licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Dexak 50™


Klasyfikacja terapeutyczna:
M01AE17 - Deks-ketoprofen
Niesteroidowy lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym; stosowany jako objawowe leczenie bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu (np. bóle mięśniowo-kostne, ból zębów, bolesne miesiączkowanie).

Nazwa Międzynarodowa:
Dexketoprofen
Firma:
Berlin-Chemie/Menarini
Nr świadectwa rejestracji:
12356
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Dexak 50™ inf./inj. [roztw.] 50 mg/2 ml 5 amp. 2 ml Rx 34,78
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Objawowe leczenie ostrego bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego gdy doustne podawanie nie jest odpowiednie np. bólu pooperacyjnego, bólu w przebiegu kolki nerkowej i bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej.

Dawkowanie: Może być podawany domięśniowo lub dożylnie (infuzja lub bolus). Zalecana dawka wynosi 50 mg co 8-12 h. Jeżeli jest to konieczne, podawanie można powtarzać co 6 h. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 150 mg. Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby, pacjenci z łagodną niewydolnością nerek: 50 mg/dobę. Preparat jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania ostrych objawów (nie dłużej niż 2 doby).

Uwagi: Ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolności psychoruchowe.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu. Preparatu nie należy stosować: u pacjentów, u których związki o podobnym mechanizmie działania (ASA lub inne NLPZ) powodują wystąpienie napadów astmy, skurczu oskrzeli, ostrego nieżytu nosa, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego lub powodują powstawanie polipów nosa, u pacjentów z podejrzewaną lub rozpoznaną czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy albo chorobą wrzodową lub niestrawnością w wywiadzie, u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego, innymi czynnymi krwawieniami lub zaburzeniami krwawienia, u pacjentów z chorobą Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, u pacjentów z astmą oskrzelową w wywiadzie, u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min.), u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, u pacjentów ze skazą krwotoczną lub innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi lub pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Ciąża i laktacja. Nie stosować u dzieci. Centralne (dokanałowe lub nadtwardówkowe) podawanie jest przeciwwskazane ze względu na zawartość etanolu w preparacie.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami COX2. U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie w połączeniu z krwawieniem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku, ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest zwiększone podczas przyjmowania dużych dawek NLPZ. Przed rozpoczęciem leczenia należy zebrać wywiad dotyczący zapalenia przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka i/lub choroby wrzodowej żołądka, aby upewnić się, że zostały całkowicie wyleczone. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymujących równocześnie leki mogące zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak: doustne leki antykoncepcyjne, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki antyagregacyjne takie jak ASA. Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni preparatem bardzo rozważnie. Preparat może zaburzać płodność kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Może maskować objawy chorób zakaźnych. Każda ampułka zawiera 200 mg etanolu.

Interakcje: Nie zalecane połączenia: z innymi NLPZ, w tym z dużymi dawkami salicylanów >3 g/dobę (jednoczesne stosowanie kilku NLPZ może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub wrzodów); z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, heparyną podawaną parenteralnie i tiklopidyną (zwiększa się ryzyko krwawienia w wyniku hamowania czynności płytek i uszkodzenia śluzówki żołądka); z litem (NLPZ mogą zwiększyć stężenie litu w surowicy krwi do wartości toksycznych-zmniejszone wydalanie litu przez nerki). Metotreksat: stosowany w dużych dawkach >15 mg/tydzień - zwiększona toksyczność hematologiczna metotreksatu w wyniku zmniejszenia jego klirensu nerkowego; stosowany w małych dawkach <15 mg/tydzień: zwiększona toksyczność hematologiczna metotreksatu w wyniku zmniejszenia jego klirensu nerkowego przez związki działające przeciwzapalnie. Hydantoina i sulfonamidy: możliwość nasilenia toksycznego działania tych związków. Połączenia powodujące konieczność zachowania ostrożności: ACE (jednoczesne stosowanie zwiększa ryzyko ostrej niewydolności nerek u pacjentów odwodnionych zmniejszona filtracja kłębuszkowa wynikająca ze zmniejszonej nerkowej syntezy prostaglandyn); leki moczopędne (może osłabić obniżające ciśnienie działanie leków moczopędnych). Pentoksyfilina: zwiększone ryzyko krwawienia. Zidowudyna: ryzyko zwiększonej toksyczności wobec linii erytrocytów poprzez wpływ na retikulocyty z ciężką anemią występującą tydzień po rozpoczęciu stosowania NLPZ. NLPZ mogą zwiększyć działanie hipoglikemizujące pochodnych sulfonylomocznika w wyniku wypierania z połączeń z białkami osocza. Połączenia w przypadku których należy zwrócić uwagę na stan pacjenta: NLPZ może osłabić działanie obniżające ciśnienie tętnicze leków blokujących receptory -adrenergiczne w wyniku hamowania syntezy prostaglandyn; NLPZ może zwiększyć nefrotoksyczność takrolimusu i cyklosporyny. Leki trombolityczne: zwiększone ryzyko krwawienia. Probenecid: stężenie deksketoprofenu w surowicy krwi może się zwiększyć. Nie wolno mieszać w niewielkiej objętości (np. w strzykawce) z roztworami dopaminy, prometazyny, pentazocyny, petydyny ani hydroksyzyny, gdyż doprowadzi to do strącenia roztworu, można mieszać w niewielkich objętościach (np. w strzykawce) z roztworami do wstrzykiwań heparyny, lidokainy, morfiny i teofiliny, rozcieńczony w objętości 100 ml normalnego roztworu soli fizjologicznej, jest zgodny z następującymi lekami: dopaminą, heparyną, hydroksyzyną, lidokainą, morfiną, petydyną i teofiliną.

Ciąża i laktacja: Przeciwwskazany podczas III trymestru ciąży i laktacji; podczas I i II trymestru ciąży trometamol deksketoprofenu należy podawać tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Działania niepożądane: Częste: nudności i wymioty, ból brzucha, biegunka, niestrawność. Niezbyt częste: zaburzenia snu, niepokój, kołatania serca, zapalenie śluzówki żołądka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, wzdęcia, wysypka skórna, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia czynności prostaty, zmęczenie, uderzenia gorąca, ból, osłabienie, sztywność mięśni, złe samopoczucie. Rzadkie: parestezje, nadciśnienie, obrzęki obwodowe, spowolnienie oddechu, wrzód trawienny, krwawienie lub perforacja wrzodu, anoreksja, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, pokrzywka, trądzik, zwiększona potliwość, wielomocz, ból pleców. Bardzo rzadkie: neutropenia, trombocytopenia, niewyraźne widzenie, szumy uszne, tachykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, duszność, uszkodzenie trzustki i wątroby, ciężkie schorzenie śluzówkowo-skórne, obrzęk naczynioruchowy, rekcje dermatologiczne, reakcje nadwrażliwości na światło, świąd, uszkodzenie nerek (zapalenie nerek lub zespół nerczycowy, anafilaksja, obrzęk twarzy. Mogą także wystąpić: aseptyczne zapalenie opon mózgowych, szczególnie u pacjentów z toczniem trzewnym rumieniowatym lub mieszanymi chorobami tkanki łącznej, reakcje hematologiczne (plamica, niedokrwistość aplastyczna lub hemolityczna oraz rzadko agranulocytoza i hipoplazja szpiku).

Przedawkowanie: Leczenie objawowe. Lek można usunąć z organizmu dializą.

Działanie: Niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), pochodna kwasu propionowego o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych. Zmniejsza syntezę prostaglandyn przez hamowanie aktywności cyklocksygenazy, w wyniku czego dochodzi do hamowania przemiany kwasu arachidonowego do cyklicznych utleniaczy, z których powstają prostaglandyny PGEi, PGE2, PGF2a i PGC'2, oraz prostacykliny PG12 i tromboksany TxA2 i TxB2. Hamuje również aktywność COX1 i COX2. Wpływa na osłabienie procesu zapalnego i działa przeciwbólowo. Badania kliniczne przeprowadzone w opanowaniu bólu pooperacyjnego wykazały, preparat podawany jednocześnie z opioidami pozwalał na istotne zmniejszenie dawki opioidów (morfina: od 30%-45% mniej). Maks. stężenie występuje po 20 min. (zakres od 10 do 45 min.) od podania domięśniowego. T0,5 w fazie dystrybucji wynosił około 0,35 h, a T0,5 w fazie eliminacji 1-2,7 h. Główną drogą eliminacji deksketoprofenu jest sprzęganie z glukuronidami a następnie wydalanie przez nerki. Po podaniu deksketoprofenu w moczu jest wykrywalny tylko S-(+) enancjomer, co świadczy o braku konwersji do R-(-) enancjomeru w organizmie.

Skład: 1 amp. (2 ml) roztworu do iniekcji lub infuzji zawiera 50 mg deksketoprofenu (w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem).


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow