licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Artykuł

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Curosurf®


Klasyfikacja terapeutyczna:
R07AA02 - Naturalne fosfolipidy
Związki organiczne będące składnikiem żywych komórek.

Nazwa Międzynarodowa:
Lung surfactants
Firma:
Chiesi Poland
Nr świadectwa rejestracji:
, 7647
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Curosurf® zaw. dotchawicza i dooskrzelowa 80 mg/ml 1 fiol. 3 ml Lz -
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Curosurf® zaw. dotchawicza i dooskrzelowa 80 mg/ml 2 fiol. 1,5 ml Lz -
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Curosurf® zaw. dotchawicza i dooskrzelowa 120 mg/1,5 ml 2 fiol. Lz -
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Leczenie zespołu zaburzeń oddychania (Respiratory Distress Syndrome - RDS) u wcześniaków o wadze urodzeniowej powyżej 700 g. Podanie profilaktyczne u wcześniaków z grupy ryzyka wystąpienia RDS.

Dawkowanie: Leczenie doraźne w nagłym przypadku: zaleca się podanie jednej dawki 100-200 mg/kg mc. (1,25-2,5 ml/kg mc.). U dzieci pozostających w dalszym ciągu na oddechu kontrolowanym oraz otrzymujących dodatkowo tlen w mieszaninie oddechowej, może być konieczne dodatkowe podanie do dwóch dawek leku 100 mg/kg mc. w odstępach co najmniej 12 h (maks. dawka całkowita wynosi 300-400 mg/kg mc.). Leczenie należy rozpocząć niezwłocznie po rozpoznaniu RDS. Leczenie profilaktyczne: pojedynczą dawkę 100-200 mg/kg mc. należy podać jak najwcześniej (w ciągu 15 min.) po urodzeniu. Kolejne dawki 100 mg/kg mc. można podać 6-12 h po podaniu pierwszej dawki, a następnie w odstępach 12 h w przypadku wystąpienia RDS wymagającego zastosowania mechanicznej wentylacji (maks. dawka całkowita: 300-400 mg/kg mc.).

Uwagi: Preparat występuje w postaci zawiesiny, w gotowych do użycia fiolkach, które należy przechowywać w lodówce, w temp. 2-8°C. Przed podaniem leku, fiolki należy ogrzać do temp. 37°C i delikatnie obrócić kilkakrotnie dnem do góry, nie wstrząsając, w celu otrzymania jednorodnej zawiesiny. Zawartość fiolki należy nabrać sterylną igłą do strzykawki. Preparat może być podawany na 2 sposoby, bez odłączania lub po odłączeniu dziecka od respiratora. Poprawa wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych po padaniu leku może prowadzić do gwałtownego wzrostu utlenowania krwi tętniczej. Z tego względu w celu uniknięcia nadmiernego stężenia tlenu we krwi (hiperoksji), zaleca się szybkie zmniejszenie stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej.

Przeciwwskazania: Żadne szczególne przeciwwskazania nie są dotychczas znane.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Preparat powinien być stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, w oddziałach intensywnej opieki medycznej, wyposażonych w odpowiedni sprzęt do reanimacji (respiratory) i zapewniający monitorowanie stanu noworodków z RDS, oraz podawany przez odpowiednio przeszkolony personel medyczny, mający doświadczenie w reanimacji wcześniaków. U noworodków urodzonych w długim czasie po pęknięciu błon płodowych (dłuższym niż 3 tyg.), można nie uzyskać pożądanych efektów po podaniu surfaktantu. Stan ogólny noworodka powinien być stabilny. Wymagane jest wyrównanie parametrów biochemicznych w przypadku kwasicy, niedociśnienia tętniczego krwi, niedokrwistości, hipoglikemii i hipotermii. Interakcje z innymi lekami nie są dotychczas znane.

Działania niepożądane: Krwawienie z płuc występuje tym częściej im bardziej niedojrzały jest noworodek, jest rzadkim, ale czasami śmiertelnym powikłaniem przedwczesnego porodu. Nie stwierdzono jednak do tej pory, żeby podawanie preparatu zwiększało częstość występowania tego powikłania. Występowania innych działań niepożądanych dotychczas nie zaobserwowano.

Działanie: Zasadnicze działanie polega na zmniejszeniu napięcia powierzchniowego w pęcherzykach płucnych. Działanie to stabilizuje pęcherzyki płucne, zapobiegając ich zapadaniu się po wydechu, co zapewnia prawidłową wymianę gazową w czasie cyklu oddechowego.

Skład: 1 ml zawiesiny zawiera 80 mg surfaktantu (frakcja fosfolipidów z płuca świni) 80 mg. Jedna fiolka zawiera 1,5 ml zawiesiny, w której znajduje się 120 mg substancji czynnej lub 3 ml zawiesiny, w której znajduje się 240 mg substancji czynnej. Płucny surfaktant (czynnik powierzchniowo czynny) jest mieszaniną substancji, głównie fosfolipidów i swoistych protein, pokrywających wewnętrzną powierzchnię pęcherzyków płucnych.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow