licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Movalis®


Klasyfikacja terapeutyczna:
M01AC06 - Meloksykam
Niesteroidowy lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym; stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Nazwa Międzynarodowa:
Meloxicam
Firma:
Boehringer Ingelheim
Nr świadectwa rejestracji:
9769
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Movalis® inj. [roztw.] 10 mg/ml 1 amp. 1,5 ml Rx 27,98
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Dawkowanie: Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. 1 amp. 15 mg raz/dobę. Nie należy stosować dawki większej niż 15 mg/dobę. Na ogół zaleca się zastosowanie jednorazowego wstrzyknięcia w celu rozpoczęcia terapii, wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest kontynuowanie leczenia maks. przez 3 dni. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych należy rozpocząć leczenie od dawki 7,5 mg/dobę (1/2 amp.). U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek nie należy stosować dawki większej niż 7,5 mg/dobę (1/2 amp.). Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nie były badane u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Produkt leczniczy należy podawać domięśniowo. W przypadku wystąpienia silnego bólu, podawanie produktu leczniczego należy natychmiast przerwać. U pacjentów z protezą stawu biodrowego roztwór należy wstrzykiwać w mięsień przeciwnego pośladka.

Przeciwwskazania: Okres ciąży i karmienia piersią, nadwrażliwość na meloksykam lub substancje pomocnicze produktu leczniczego, a także nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu np. NLPZ, kwas acetylosalicylowy. Nie należy stosować produktu leczniczego u pacjentów z objawami astmy oskrzelowej, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanych w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych. Krwawienia z żołądka i jelit, krwawienia do mózgu lub inne zaburzenia prowadzące do krwawień. Zaburzenia krzepnięcia lub jednoczesne leczenie preparatami przeciwzakrzepowymi (przeciwwskazanie związane z drogą podania). Ciężka niewydolność serca.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe: u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękiem należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni meloksykamem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Po podaniu niesteroidowych leków zapalnych, w tym oksykamów, jest możliwe wystąpienie ciężkich reakcji skórnych i zagrażających życiu reakcji nadwrażliwości (np. reakcji anafilaktycznych). W rzadkich przypadkach stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerki lub zespół nerczycowy. Podawanie meloksykamu pacjentom z zaburzeniami przepływu nerkowego lub zmniejszoną objętością krwi krążącej (hipowolemia) może nasilać objawy zaburzenia czynności nerek. Po odstawieniu produktu leczniczego parametry czynności nerek powracają zwykle do stanu sprzed leczenia. Stosowanie meloksykamu może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania meloksykamu.

Interakcje: Jednoczesne podawanie meloksykamu z następującymi lekami powoduje konieczność starannej obserwacji klinicznego stanu pacjenta i wartości parametrów laboratoryjnych: inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany,lit, metotreksat, cyklosporyna, środki moczopędne, leki zmniejszające ciśnienie krwi np. leki blokujące receptory b-adrenergiczne, inhibitory ACE, środki moczopędne,leki trombolityczne, hamujące działanie płytek.

Działania niepożądane: Zaburzenia żołądka i jelit: niestrawność, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie przełyku. Rzadko: choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, perforacje lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które niekiedy, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku mogą mieć ciężki przebieg. Rzadko: zapalenie błony śluzowej żołądka. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: w trakcie leczenia meloksykamem notowano zmiany we wskaźnikach morfologii krwi jak: niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia. Niektóre przypadki zostały uznane za skutek stosowania meloksykamu. Zanotowano pojedyncze przypadki agranulocytozy u pacjentów leczonych jednocześnie meloksykamem i innym potencjalnie mielotoksycznym lekiem. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, wysypka, pokrzywka, nadwrażliwość na światło. Bardzo rzadko: reakcje pęcherzowe, takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Ogólne reakcje nadwrażliwości: rzadko: reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: u niektórych pacjentów, z alergią na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, wystąpiły napady astmy. Zaburzenia układu nerwowego: oszołomienie, bóle i zawroty głowy, szumy uszne, senność. Rzadko: dezorientacja, bezsenność i koszmary senne. Zaburzenia oka: rzadko:zaburzenia widzenia, z niewyraźnym widzeniem włącznie. Zaburzenia serca: mogą wystąpić obrzęki, także kończyn dolnych, kołatanie serca, uderzenia krwi do głowy. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: możliwe wystąpienie nieprawidłowych parametrów czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny lub mocznika w surowicy krwi). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przemijające zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz i zwiększenie stężenia bilirubiny). Rzadko zapalenie wątroby. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bardzo rzadko: ból i obrzmienie w miejscu wkłucia.

Działanie: Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym z grupy oksykamów, wykazującym działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy prostaglandyn. Meloksykam w sposób preferencyjny hamuje aktywność enzymu COX2 w stosunku do COX1, zmniejszając w ten sposób syntezę prostaglandyn w miejscu procesu zapalnego, natomiast w niewielkim stopniu wpływając na syntezę prostaglandyn w przewodzie pokarmowym i nerkach. Lek jest całkowicie wchłaniany po podaniu domięśniowym, maks. stężenie leku w surowicy krwi osiągane jest w ciągu 60 min. Meloksykam podlega intensywnym przemianom metabolicznym, metabolity są wydalane w równych proporcjach z moczem i z kałem.

Skład: 1 amp. (1,5 ml) zawiera 15 mg meloksykamu w postaci soli enolowej.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow