licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Poltram® Retard 100; -150; -200


Klasyfikacja terapeutyczna:
N02AX02 - Tramadol
Syntetyczny lek przeciwbólowy; ma również działanie przeciwkaszlowe; stosowany w ostrych i przewlekłych bólach pourazowych, pooperacyjnych i w chorobach nowotworowych; także w położnictwie, w bólu wieńcowym.

Nazwa Międzynarodowa:
Tramadol
Firma:
Polpharma
Nr świadectwa rejestracji:
9676, 9677, 9678
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Poltram® Retard 100 tabl. o przedł. uwalnianiu 100 mg 10 szt. Rx 8,28
30% (1) 3,33
B (2) 1,21
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Poltram® Retard 100 tabl. o przedł. uwalnianiu 100 mg 30 szt. Rx 23,13
30% (1) 8,29
B (2) 1,93
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Poltram® Retard 100 tabl. o przedł. uwalnianiu 100 mg 50 szt. Rx 40,91
30% (1) 16,18
B (2) 5,58
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Poltram® Retard 150 tabl. o przedł. uwalnianiu 150 mg 10 szt. Rx 13,11
30% (1) 5,69
B (2) 2,51
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Poltram® Retard 150 tabl. o przedł. uwalnianiu 150 mg 30 szt. Rx 35,41
30% (1) 13,15
B (2) 3,61
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Poltram® Retard 150 tabl. o przedł. uwalnianiu 150 mg 50 szt. Rx 62,66
30% (1) 25,56
B (2) 9,66
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Poltram® Retard 200 tabl. o przedł. uwalnianiu 200 mg 10 szt. Rx 16,63
30% (1) 6,74
B (2) 2,50
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Poltram® Retard 200 tabl. o przedł. uwalnianiu 200 mg 30 szt. Rx 43,84
30% (1) 14,16
B (2) 1,44
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Poltram® Retard 200 tabl. o przedł. uwalnianiu 200 mg 50 szt. Rx 72,54
30% (1) 23,07
B (2) 1,87
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabl. zawiera 100 mg, 150 mg lub 200 mg chlorowodorku tramadolu.

Wskazania do stosowania: Preparat jest lekiem przeciwbólowym, działającym na ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy).
Jest stosowany w leczeniu bólów o średnim i dużym natężeniu. Preparat może być stosowany u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 rż.

Przeciwwskazania: Leku nie należy stosować w przypadku:
· znanej nadwrażliwości na substancję czynną - chlorowodorek tramadolu lub którąkolwiek z substancji pomocniczych oraz na inne opioidowe środki przeciwbólowe;
· ostrego zatrucia alkoholem, tabletkami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub psychotropowymi (lekami wpływającymi na nastrój lub uczucia);
· u pacjentów, którzy zażywają inhibitory MAO (leki przeciwdepresyjne, selegilina zaś jest stosowana w chorobie Parkinsona) lub zażywali je w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie lekiem;
· w leczeniu uzależnień od narkotyków;
· u pacjentów z padaczką nieodpowiednio kontrolowaną lekami.

Należy zachować szczególną ostrożność: · W przypadku uzależnienia od silnych środków przeciwbólowych działających na ośrodkowy układ nerwowy (opioidów), po urazie głowy, w przypadku wstrząsu, zaburzeń świadomości niewiadomego pochodzenia, zaburzeń oddechowych lub zaburzeń czynności ośrodka oddechowego, podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
· w przypadku zwiększonej wrażliwości na opioidy;
· u pacjentów z padaczką i pacjentów, u których występowały w przeszłości drgawki pochodzenia mózgowego. Tacy pacjenci mogą być leczeni tramadolem tylko wtedy, jeśli inne postępowanie przeciwbólowe jest nieskuteczne;
· w przypadku skłonności do nadużywania leków i lekozależności oraz u pacjentów, u których terapia jest długotrwała. W takich przypadkach leczenie lekiem powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza;
· w przypadku niewydolności wątroby i nerek.
Tramadolu nie powinni stosować, w leczeniu substytucyjnym, pacjenci uzależnieni od opioidów, ponieważ lek nie usuwa objawów występujących po odstawieniu morfiny.

Stosowanie innych leków: Wymienione poniżej leki mogą występować pod kilkoma różnymi nazwami handlowymi. Nie będą one uwzględniane w tym punkcie, wymieniono tylko substancje czynne lub ich grupy. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku nazwę jego substancji czynnej.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, szczególnie o przyjmowaniu:
· inhibitorów MAO (leki w których substancją czynną są: izokarboksazyd, iproniazyd, tranylcypromina, klorgilina, selegilina, moklobemid);
· leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy oraz alkoholu;
· cymetydyny (leku stosowanego w chorobie wrzodowej);
· karbamazepiny (stosowanej w leczeniu padaczki);
· leków przeciwbólowych takich jak, buprenorfina, nalbufina, pentazocyna;
· selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny - leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna, sertralina) lub tryptanów - leki stosowane w migrenie (np. sumatryptan);
· leków, które obniżają próg drgawkowy, w tym trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipramina), leków przeciwpsychotycznych (np. chloropromazyna, flufenazyna, tiorydazyna);
· leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna, acenokumarol);
· ketokonazolu (lek stosowany w grzybicy) lub erytromycyny (antybiotyk);
· soli litu (stosowany m.in. w leczeniu stanów maniakalnych).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem: W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią: Leku nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Lek może wydłużać czas reakcji, nawet po zastosowaniu w zalecanych dawkach, zwłaszcza jeśli jest stosowany jednocześnie z innymi lekami psychotropowymi.
Nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w czasie stosowania leku.

Sposób stosowania: Preparat należy stosować ściśle według wskazań lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.
Dawka powinna być dobierana w zależności od intensywności bólu i indywidualnej reakcji pacjenta. O ile lekarz nie zaleci inaczej preparat powinien być podawany według poniższego schematu:
Stosowanie leku u dzieci: preparat nie jest wskazany dla dzieci poniżej 14 rż.
Stosowanie leku u dorosłych i dzieci powyżej 14 lat, o mc. większej niż 50 kg: jednorazowo 1-2 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg lub 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu 150 mg lub 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu 200 mg, co 12 godzin. Należy przestrzegać zasady wyboru najniższej skutecznej dawki przeciwbólowej. Zwykle nie jest konieczna dawka większa niż 400 mg na dobę, w dawkach podzielonych.
Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku: pacjenci w wieku do 75 rż, u których nie występują zaburzenia czynności wątroby i nerek, zwykle nie wymagają zmiany dawkowania. U pacjentów powyżej 75 rż eliminacja leku może się wydłużyć, dlatego w zależności od potrzeby, należy kolejne dawki leku stosować w większych odstępach czasu.
Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby: u pacjentów z niewydolnością wątroby i/lub nerek wydalanie tramadolu jest opóźnione, dlatego właściwsze byłoby zastosowanie preparatu w postaci kapsułek.

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Decyzję o przerwaniu stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

Przedawkowanie: W razie omyłkowego, jednorazowego przyjęcia podwójnej dawki leku zazwyczaj nie ma konieczności interwencji lekarskiej. Należy kontynuować przyjmowanie leku w dawce ustalonej przez lekarza i w dotychczasowych odstępach czasowych.
Objawami przedawkowania leku są: zaburzenia świadomości aż do śpiączki (stanu głębokiej nieprzytomności), napady drgawek, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca (tachykardia), zwężenie lub rozszerzenie źrenic oraz zwolnienie oddychania aż do zatrzymania czynności oddechowej i zahamowanie perystaltyki jelit.
W przypadku przedawkowania należy jak najszybciej wezwać lekarza.

Możliwe działania niepożądane: Jak każdy lek, preparat może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku mogą wystąpić:
bardzo często (u więcej niż 1 pacjenta na 10): nudności, bóle głowy, senność, zawroty głowy.
Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów): wymioty, zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, nadmierna potliwość.
Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów): kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, obniżenie ciśnienia podczas przyjmowania pozycji siedzącej lub stojącej, zapaść sercowo-naczyniowa (której objawem jest m.in. omdlenie), odbijania, ucisk w żołądku, uczucie pełności w jamie brzusznej, świąd, wysypka, pokrzywka.
Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): wolniejsze niż zwykle bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia łaknienia, palenie lub kłucie w kończynach bez wyraźnej przyczyny (parestezje), drżenie, osłabienie siły mięśni, zwolnienie oddechu, drgawki, omamy, dezorientacja, zaburzenia snu i koszmary senne, niewyraźne widzenie, zaburzenia w oddawaniu moczu, reakcje alergiczne (duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej w wyniku skurczu oskrzeli, sapanie, obrzęk skóry i błon śluzowych np. gardła lub języka, obrzęk naczynioruchowy którego objawem są trudności w oddychaniu i/lub świąd), wstrząs anafilaktyczny.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po odstawieniu leku są identyczne jak po odstawieniu innych opioidów: pobudzenie, niepokój, lęk, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Ponadto mogą wystąpić: zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany w zdolnościach do podejmowania decyzji, słabość mięśni, zaburzenia w oddawaniu moczu.
Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych nasili się lub pojawią się objawy nie wymienione w tej ulotce należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow