licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Polecamy

PADMA 28 - Lek roślinny o działaniu Immunomodulującym, adaptogennym (przeciwstresowym) i anabolicznym

23.08.2007


Padma 28 jest lekiem roślinnym sporządzonym według unikalnej receptury tybetańskiej, produkowanym w specjalistycznym zakładzie w Szwajcarii gdzie została zarejestrowana w latach 90, podobnie jak i w kilku innych krajach europejskich . W Polsce, Padma 28 otrzymała rejestr leku roślinnego w 1992 roku ( właściciel rejestru polska firma Tymofarm ) i od tego czasu dostępna jest na rynku polskim jako lek OTC. Padma 28 składa się z 20 różnych ziół leczniczych, w których badania fitofarmakologiczne wyróżniły trzy zasadnicze grupy substancji czynnych : bioflawonoidy, garbniki, i olejki eteryczne. Ponadto preparat zawiera : polisacharydy, saponiny, alkaloidy( akonityna), mikro i makroelementy, witaminy, wolne i związane aminokwasy, glikoproteiny, glikoaminoglikany. Poszczególne komponenty roślinne znajdujące się w Padmie 28, w ilościach kilka lub kilkanaście razy mniejszych od dawek leczniczych , działają w specyficzny dla siebie sposób jako zestaw współpracujących ze sobą składników, a nie jako ich prosta suma. Tak więc działanie biologiczne i lecznicze Padmy 28, jest niejako wypadkową synergistycznego lub antagonistycznego współdziałania pomiędzy różnymi składnikami, dającego w konsekwencji, stymulujący lub hamujący wpływ na mechanizmy regulacyjne wiele procesów metabolicznych ustroju.

Potwierdziły to wyniki badań laboratoryjnych, które zapoczątkowane w Europie i Polsce we wczesnych latach 80, kontynuowane są do dzisiaj. Stwierdzono szerokie spektrum działania biologicznego Padmy 28 , a mianowicie : działanie immunomodulujące, silny efekt przeciwzapalny, anty-oksydacyjny, anty-peroksydacyjny, cytoprotekcyjny i anaboliczny. Ponadto istotne znaczenie dla praktycznego zastosowania Padmy 28 ma jej korzystny, regulujący wpływ na metabolizm tłuszczowy i cukrowy, realizowany poprzez normalizowanie i wspomaganie działania enzymów wątrobowych i efekt osłaniający komórki wątrobowe. Próby kliniczne wykazały dużą skuteczność Padmy 28 zarówno w leczeniu jak i profilaktyce wielu jednostek chorobowych, w których wyżej wymienione biologiczne właściwości leku mogą dawać pozytywny efekt, a więc : w przewlekłych chorobach o etiologii zapalnej, miażdżycowej i zwyrodnieniowej oraz w chorobach infekcyjnych ( szczególnie w przewlekłych , nawracających zakażeniach dróg oddechowych ). W ostatnich latach, w próbach klinicznych spełniających warunki GMP, potwierdzono skuteczność Padmy 28 jako leku naczyniowego, zarówno leczącego jak i zapobiegającego w miażdżycowej patologii obwodowego i centralnego układu naczyniowego.

Badając biologiczne właściwości Padmy 28 ostatnio zwrócono uwagę, że niektóre ze składników roślinnych wchodzących w jej skład mogą zwiększać niespecyficzną zdolność przystosowawczą organizmu ( rezystencję ) i podwyższać jego siły obronne przeciw negatywnym aspektom stresu endogennego i egzogennego. Takie środki nazywane są obecnie adaptogennymi albo przeciwstresowymi. Oczywiście samo pojęcie stresu jest znacznie szersze. Obejmuje również pozytywne aspekty stresu, który zgodnie z definicją Saylego, określić można jako reakcję ustroju na zaburzenia środowiskowe, mobilizujące poprzez układ nerwowy, czynnościowo układ endokrynny. Z kolei ostatnie dziesięciolecia dostarczyły dowodów na czynnościowe powiązania pomiędzy układem neuroendokrynnym a odpornościowym ( neuroendocrine - immune network).

Wiadomo obecnie, że stres uruchamia kaskadę negatywnych zjawisk w układzie immunologicznym i neuroendokrynnym, które w sytuacji stresu przewlekłego, mogą doprowadzać do nieodwracalnych zmian chorobowych. Między innymi, stwierdzono negatywny wpływ na organizm człowieka stresu, wynikającego z nadmiernych obciążeń wysiłkowych. Ze względu na znaczenie sportu wyczynowego, skala problemu jest bardzo duża. Toteż intensywne badania prowadzone w tym zakresie w ostatnich latach starają się po pierwsze, lepiej poznać procesy zachodzące w organizmie pod wpływem stresu z nadmiernego wysiłku. Po drugie, znaleźć najlepsze metody przeciwstawienia się negatywnym fizycznym i psychicznym skutkom stresu.

Stosunkowo najlepiej poznaną reakcją immunologiczną na stres wysiłkowy są zmiany w obrazie białokrwinkowym, zależnym przede wszystkim od wywołanych nadmiernym wysiłkiem, zmian w stężeniu katecholamin ( głównie adrenaliny ) i kortyzolu. Zaburzenia przebiegu odpowiedzi immunologicznej wynikają natomiast, z wywołanego nadmiernym wysiłkiem stresu oksydacyjnego, którego negatywny wpływ na organizm jest wielokierunkowy. W odniesieniu do odpowiedzi immunologicznej, powoduje on przede wszystkim zaburzenia we współdziałaniu cytokin- hormonopodobnych peptydów, bardzo istotnych dla inicjowania i przebiegu reakcji immunologicznych. Pod wpływem produkowanych w nadmiernej ilości aktywnych cząsteczek tlenu ( wolne rodniki ),następuje nasilenie ekspresji cytokin zapalnych ( IL-1, IL-10, IL-6, TFN- ) i wzmożenie produkcji białek ostrej fazy CRP. W konsekwencji, po zakończeniu pracy mięśniowej, może dojść do uszkodzenie komórek mięśniowych i zmian tkankowych, charakterystycznych dla zapalenia.

Chroniczny, nadmierny i nie rekompensowany wysiłek może zatem doprowadzić do schorzeń układ szczególnie wrażliwych na działanie stresu : naczyniowo- sercowego i immunologicznego.

Oczywiste jest zatem, że zwiększenie odporności adaptacyjnej w sytuacjach stresogennych jest niezwykłe pożądane u osób, u których ze względu na intensywne obciążenie wysiłkowe, dochodzi do zmniejszenia wydolności mechanizmów przystosowawczych organizmu . Środki adaptogenne to takie które pomagają w adaptacji człowieka w niekorzystnych warunkach( zagrożeniach), odbijających się wyjątkowo ujemnie na jego kondycji zdrowotnej.

Padma 28 lek naturalny, który może być stosowany przez dłuższy okres czasu nie dając istotnych skutków ubocznych, może znaleźć zastosowanie w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu z nadmiernego wysiłku. Wynika to z szerokiego zakresu jej biologicznych właściwości, o których już wspomniano uprzednio. W patogenetycznych uwarunkowaniach stresu Padma 28 może być skuteczna poprzez działanie : - immunomodulujące, to znaczy zdolność normalizowania odpowiedzi immunologicznej ( nieswoistej i swoistej) , poprzez jej wzmacnianie w sytuacji niedoboru i hamowanie odpowiedzi nadmiernej, wymykającej się z pod kontroli mechanizmów regulujących. przeciwzapalne i anty-oksydacyjne, związane głównie z obecnością bioflawonoidów które posiadają właściwości hamowania metabolizmu kwasu arachidonowego oraz zmniejszania produkcji i aktywności prozapalnych prostoglandyn i leukotreinów. Ponadto są silnymi inhibitorami lipooksygenazy i cykloksygenazy i fosfolipazy. Padma 28 wykazuje również zdolność hamowania produkcji lub/ i zwiększenia wychwytywania ("zmiatania") wolnych rodników tlenowych. anty-peroksydacyjne i anty-proteolityczne, cytoprotekcyjne – w rezultacie tych działań, Padma 28 wykazuje silne właściwości zabezpieczające komórki przed uszkodzeniem zarówno błony komórkowej przez czynniki cytotoksyczne jak i struktur wewnątrzkomórkowych. Wykazano "in vitro" silne działanie cytoprotekcyjne tego leku, zależne od dawki, w stosunku do komórek fibroblastycznych i sródbłonkowych naczyń, mięśniowych, komórek mięśnia sercowego i wątrobowych. W badaniach laboratoryjnych wykazano potencjalizację zaburzonych funkcji systemu endokrynologicznego u zwierząt. Stwierdzono normalizację poziomu testosteronu, estradiolu i insuliny.

Podsumowując:

Padma 28 jest cennym, naturalnym lekiem adaptogennym, aktywizującym i normalizującym procesy odbudowy materii, podwyższającym siły odpornościowe organizmu, który można wykorzystać w zapobieganiu lub łagodzeniu szkodliwych wpływów na organizm stresu wynikającego z nadmiernych obciążeń wysiłkowych

Autor: Barbara Dąbrowska - Centrum Medyczne im. Rocha Brzosko - Warszawa

Piśmiennictwo dostępne u autora.

Źródło: www.tymofarm.pl

 


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow