licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma posta─ç nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis lek├│w baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Polecamy

PADMA 28 - Lek ro┼Ťlinny o dzia┼éaniu Immunomoduluj─ůcym, adaptogennym (przeciwstresowym) i anabolicznym

23.08.2007


Padma 28 jest lekiem ro┼Ťlinnym sporz─ůdzonym wed┼éug unikalnej receptury tybeta┼äskiej, produkowanym w specjalistycznym zak┼éadzie w Szwajcarii gdzie zosta┼éa zarejestrowana w latach 90, podobnie jak i w kilku innych krajach europejskich . W Polsce, Padma 28 otrzyma┼éa rejestr leku ro┼Ťlinnego w 1992 roku ( w┼éa┼Ťciciel rejestru polska firma Tymofarm ) i od tego czasu dost─Öpna jest na rynku polskim jako lek OTC. Padma 28 sk┼éada si─Ö z 20 ró┼╝nych zió┼é leczniczych, w których badania fitofarmakologiczne wyró┼╝ni┼éy trzy zasadnicze grupy substancji czynnych : bioflawonoidy, garbniki, i olejki eteryczne. Ponadto preparat zawiera : polisacharydy, saponiny, alkaloidy( akonityna), mikro i makroelementy, witaminy, wolne i zwi─ůzane aminokwasy, glikoproteiny, glikoaminoglikany. Poszczególne komponenty ro┼Ťlinne znajduj─ůce si─Ö w Padmie 28, w ilo┼Ťciach kilka lub kilkana┼Ťcie razy mniejszych od dawek leczniczych , dzia┼éaj─ů w specyficzny dla siebie sposób jako zestaw wspó┼épracuj─ůcych ze sob─ů sk┼éadników, a nie jako ich prosta suma. Tak wi─Öc dzia┼éanie biologiczne i lecznicze Padmy 28, jest niejako wypadkow─ů synergistycznego lub antagonistycznego wspó┼édzia┼éania pomi─Ödzy ró┼╝nymi sk┼éadnikami, daj─ůcego w konsekwencji, stymuluj─ůcy lub hamuj─ůcy wp┼éyw na mechanizmy regulacyjne wiele procesów metabolicznych ustroju.

Potwierdzi┼éy to wyniki bada┼ä laboratoryjnych, które zapocz─ůtkowane w Europie i Polsce we wczesnych latach 80, kontynuowane s─ů do dzisiaj. Stwierdzono szerokie spektrum dzia┼éania biologicznego Padmy 28 , a mianowicie : dzia┼éanie immunomoduluj─ůce, silny efekt przeciwzapalny, anty-oksydacyjny, anty-peroksydacyjny, cytoprotekcyjny i anaboliczny. Ponadto istotne znaczenie dla praktycznego zastosowania Padmy 28 ma jej korzystny, reguluj─ůcy wp┼éyw na metabolizm t┼éuszczowy i cukrowy, realizowany poprzez normalizowanie i wspomaganie dzia┼éania enzymów w─ůtrobowych i efekt os┼éaniaj─ůcy komórki w─ůtrobowe. Próby kliniczne wykaza┼éy du┼╝─ů skuteczno┼Ť─ç Padmy 28 zarówno w leczeniu jak i profilaktyce wielu jednostek chorobowych, w których wy┼╝ej wymienione biologiczne w┼éa┼Ťciwo┼Ťci leku mog─ů dawa─ç pozytywny efekt, a wi─Öc : w przewlek┼éych chorobach o etiologii zapalnej, mia┼╝d┼╝ycowej i zwyrodnieniowej oraz w chorobach infekcyjnych ( szczególnie w przewlek┼éych , nawracaj─ůcych zaka┼╝eniach dróg oddechowych ). W ostatnich latach, w próbach klinicznych spe┼éniaj─ůcych warunki GMP, potwierdzono skuteczno┼Ť─ç Padmy 28 jako leku naczyniowego, zarówno lecz─ůcego jak i zapobiegaj─ůcego w mia┼╝d┼╝ycowej patologii obwodowego i centralnego uk┼éadu naczyniowego.

Badaj─ůc biologiczne w┼éa┼Ťciwo┼Ťci Padmy 28 ostatnio zwrócono uwag─Ö, ┼╝e niektóre ze sk┼éadników ro┼Ťlinnych wchodz─ůcych w jej sk┼éad mog─ů zwi─Öksza─ç niespecyficzn─ů zdolno┼Ť─ç przystosowawcz─ů organizmu ( rezystencj─Ö ) i podwy┼╝sza─ç jego si┼éy obronne przeciw negatywnym aspektom stresu endogennego i egzogennego. Takie ┼Ťrodki nazywane s─ů obecnie adaptogennymi albo przeciwstresowymi. Oczywi┼Ťcie samo poj─Öcie stresu jest znacznie szersze. Obejmuje równie┼╝ pozytywne aspekty stresu, który zgodnie z definicj─ů Saylego, okre┼Ťli─ç mo┼╝na jako reakcj─Ö ustroju na zaburzenia ┼Ťrodowiskowe, mobilizuj─ůce poprzez uk┼éad nerwowy, czynno┼Ťciowo uk┼éad endokrynny. Z kolei ostatnie dziesi─Öciolecia dostarczy┼éy dowodów na czynno┼Ťciowe powi─ůzania pomi─Ödzy uk┼éadem neuroendokrynnym a odporno┼Ťciowym ( neuroendocrine - immune network).

Wiadomo obecnie, ┼╝e stres uruchamia kaskad─Ö negatywnych zjawisk w uk┼éadzie immunologicznym i neuroendokrynnym, które w sytuacji stresu przewlek┼éego, mog─ů doprowadza─ç do nieodwracalnych zmian chorobowych. Mi─Ödzy innymi, stwierdzono negatywny wp┼éyw na organizm cz┼éowieka stresu, wynikaj─ůcego z nadmiernych obci─ů┼╝e┼ä wysi┼ékowych. Ze wzgl─Ödu na znaczenie sportu wyczynowego, skala problemu jest bardzo du┼╝a. Tote┼╝ intensywne badania prowadzone w tym zakresie w ostatnich latach staraj─ů si─Ö po pierwsze, lepiej pozna─ç procesy zachodz─ůce w organizmie pod wp┼éywem stresu z nadmiernego wysi┼éku. Po drugie, znale┼║─ç najlepsze metody przeciwstawienia si─Ö negatywnym fizycznym i psychicznym skutkom stresu.

Stosunkowo najlepiej poznan─ů reakcj─ů immunologiczn─ů na stres wysi┼ékowy s─ů zmiany w obrazie bia┼éokrwinkowym, zale┼╝nym przede wszystkim od wywo┼éanych nadmiernym wysi┼ékiem, zmian w st─Ö┼╝eniu katecholamin ( g┼éównie adrenaliny ) i kortyzolu. Zaburzenia przebiegu odpowiedzi immunologicznej wynikaj─ů natomiast, z wywo┼éanego nadmiernym wysi┼ékiem stresu oksydacyjnego, którego negatywny wp┼éyw na organizm jest wielokierunkowy. W odniesieniu do odpowiedzi immunologicznej, powoduje on przede wszystkim zaburzenia we wspó┼édzia┼éaniu cytokin- hormonopodobnych peptydów, bardzo istotnych dla inicjowania i przebiegu reakcji immunologicznych. Pod wp┼éywem produkowanych w nadmiernej ilo┼Ťci aktywnych cz─ůsteczek tlenu ( wolne rodniki ),nast─Öpuje nasilenie ekspresji cytokin zapalnych ( IL-1, IL-10, IL-6, TFN- ) i wzmo┼╝enie produkcji bia┼éek ostrej fazy CRP. W konsekwencji, po zako┼äczeniu pracy mi─Ö┼Ťniowej, mo┼╝e doj┼Ť─ç do uszkodzenie komórek mi─Ö┼Ťniowych i zmian tkankowych, charakterystycznych dla zapalenia.

Chroniczny, nadmierny i nie rekompensowany wysi┼éek mo┼╝e zatem doprowadzi─ç do schorze┼ä uk┼éad szczególnie wra┼╝liwych na dzia┼éanie stresu : naczyniowo- sercowego i immunologicznego.

Oczywiste jest zatem, ┼╝e zwi─Ökszenie odporno┼Ťci adaptacyjnej w sytuacjach stresogennych jest niezwyk┼ée po┼╝─ůdane u osób, u których ze wzgl─Ödu na intensywne obci─ů┼╝enie wysi┼ékowe, dochodzi do zmniejszenia wydolno┼Ťci mechanizmów przystosowawczych organizmu . ┼Ürodki adaptogenne to takie które pomagaj─ů w adaptacji cz┼éowieka w niekorzystnych warunkach( zagro┼╝eniach), odbijaj─ůcych si─Ö wyj─ůtkowo ujemnie na jego kondycji zdrowotnej.

Padma 28 lek naturalny, który mo┼╝e by─ç stosowany przez d┼éu┼╝szy okres czasu nie daj─ůc istotnych skutków ubocznych, mo┼╝e znale┼║─ç zastosowanie w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu z nadmiernego wysi┼éku. Wynika to z szerokiego zakresu jej biologicznych w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o których ju┼╝ wspomniano uprzednio. W patogenetycznych uwarunkowaniach stresu Padma 28 mo┼╝e by─ç skuteczna poprzez dzia┼éanie : - immunomoduluj─ůce, to znaczy zdolno┼Ť─ç normalizowania odpowiedzi immunologicznej ( nieswoistej i swoistej) , poprzez jej wzmacnianie w sytuacji niedoboru i hamowanie odpowiedzi nadmiernej, wymykaj─ůcej si─Ö z pod kontroli mechanizmów reguluj─ůcych. przeciwzapalne i anty-oksydacyjne, zwi─ůzane g┼éównie z obecno┼Ťci─ů bioflawonoidów które posiadaj─ů w┼éa┼Ťciwo┼Ťci hamowania metabolizmu kwasu arachidonowego oraz zmniejszania produkcji i aktywno┼Ťci prozapalnych prostoglandyn i leukotreinów. Ponadto s─ů silnymi inhibitorami lipooksygenazy i cykloksygenazy i fosfolipazy. Padma 28 wykazuje równie┼╝ zdolno┼Ť─ç hamowania produkcji lub/ i zwi─Ökszenia wychwytywania ("zmiatania") wolnych rodników tlenowych. anty-peroksydacyjne i anty-proteolityczne, cytoprotekcyjne – w rezultacie tych dzia┼éa┼ä, Padma 28 wykazuje silne w┼éa┼Ťciwo┼Ťci zabezpieczaj─ůce komórki przed uszkodzeniem zarówno b┼éony komórkowej przez czynniki cytotoksyczne jak i struktur wewn─ůtrzkomórkowych. Wykazano "in vitro" silne dzia┼éanie cytoprotekcyjne tego leku, zale┼╝ne od dawki, w stosunku do komórek fibroblastycznych i sródb┼éonkowych naczy┼ä, mi─Ö┼Ťniowych, komórek mi─Ö┼Ťnia sercowego i w─ůtrobowych. W badaniach laboratoryjnych wykazano potencjalizacj─Ö zaburzonych funkcji systemu endokrynologicznego u zwierz─ůt. Stwierdzono normalizacj─Ö poziomu testosteronu, estradiolu i insuliny.

Podsumowuj─ůc:

Padma 28 jest cennym, naturalnym lekiem adaptogennym, aktywizuj─ůcym i normalizuj─ůcym procesy odbudowy materii, podwy┼╝szaj─ůcym si┼éy odporno┼Ťciowe organizmu, który mo┼╝na wykorzysta─ç w zapobieganiu lub ┼éagodzeniu szkodliwych wp┼éywów na organizm stresu wynikaj─ůcego z nadmiernych obci─ů┼╝e┼ä wysi┼ékowych

Autor: Barbara D─ůbrowska - Centrum Medyczne im. Rocha Brzosko - Warszawa

Pi┼Ťmiennictwo dost─Öpne u autora.

┼╣ród┼éo: www.tymofarm.pl

 


Pole─ç znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma posta─ç nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis lek├│w baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow