licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Co to jest choroba?
 

 

Zdrowie – zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego; a więc stan, w którym budowa i czynność wszystkich tkanek i narządów jest nie tylko prawidłowa, ale zapewnia także wewnętrzną równowagę i zdolność przystosowania się do otaczających warunków, również społecznych.

 

 

Najstarszą teorię choroby stworzył Hipokrates z Kos (III-IV w. p.n.e.). Za podstawowe substancje organizmu (których ilość bezwzględnie powinna się u zdrowego człowieka równoważyć, a u chorego jest zachwiana) uznawał on: krew, żółć, czarną żółć i śluz. Wiedza medyczna i odkrycia naukowe na przestrzeni wieków wymusiły transformację tej teorii. Współczesna medycyna jest daleka od tej koncepcji.

 

Każdy stan wykraczający poza powyższą definicję z punktu widzenia medycyny jest chorobą.

 

Choroba – stan dynamiczny organizmu, w którym dochodzi do nieprawidłowej reakcji narządów lub układów na bodźce zewnętrzne/wewnętrzne.

Patologia - nauka o zaburzeniach czynności organizmu oraz o zmianach powstających w przebiegu chorób. 

 

 

KLASYFIKACJA CHORÓB:

 • choroby zakaźne i niezakaźne
 • choroby poszczególnych narządów lub układów
 • choroby wieku dziecięcego, podeszłego, kobiece
 • choroby dziedziczne, wrodzone i nabyte
 • choroby alergiczne, zwyrodnieniowe, nerwicowe
 • choroby ostre - zaczynają się nagle i silnymi objawami, trwają od kilku do kilkunastu godzin
 • choroby podostre - mają łagodniejszy przebieg i mniej nasilone objawy; są przejściową formą między chorobami ostrymi i przewlekłymi
 • choroby przewlekłe - cechują się niewielkim nasileniem objawów, jednak często prowadzą do trwałych zmian w narządach; mogą trwać nawet kilka lat, a wyzdrowienie nie zawsze kończy się odzyskaniem pełnej sprawności.
 

 

PRZEBIEG CHOROBY:

 • okres utajenia - przy chorobach zakaźnych tzw. okres wylęgania (inkubacji) - okres choroby bez jej objawów. 
 • okres zwiastunów - okres, w którym pojawiają sie pierwsze objawy; przy dobrze rozwiniętych mechanizmach obronnych choroba może się zakończyć na tym etapie.
 • okres jawny - rozpoczyna sie od pojawienia się objawów klinicznych. 
 • zejście choroby - zakończenie; może być pomyślne (wyzdrowienie) lub niepomyślne (kalectwo lub śmierć).

 

ŚMIERĆ - ustanie procesów życiowych wszystkich tkanek i narządów. 

Śmierć kliniczna - ustanie krążenia i/lub oddychania przy zachowanej jeszcze czynności mózgu. Ta faza poprzedza śmierć biologiczną i jest odwracalna dzięki reanimacji.

Śmierć biologiczna - występuje w momencie ustania czynności wszystkich komórek, także mózgu, jest nieodwracalna.      

 
 

Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow