licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Układ kostny - Anatomia i fizjologia

NARZĄDY RUCHU:

 • kości
 • stawy
 • więzadła
 • mięśnie

Wszystkie kości łącznie składają się na szkielet człowieka.

 • szkielet – konstrukcja nośna narządów ruchu i miejsce przyczepów ścięgien i więzadeł; pod wzgledem czynnościowym dzielimy na: kościec osiowy i kościec obwodowy
 • ścięgna połączenia mięsniowo-kostne zbudowane z tkanki łącznej
 • więzadła połączenia kostno-kostne zbudowane z tkanki łącznej 
 • kościec osiowy czaszka, kregosłup i części kostne klatki piersiowej
 • kościec obwodowy kości kończyn górnych i kosci kończyn dolnych

 


 

Każda kość ma strukturę blaszkową o wartswowym ułożeniu.

 • warstwa korowa kości – zbita; utworzona z cylindrycznie ułożonych blaszek
 • warstwa gąbczasta kości – beleczkowa; utworzona z blaszek ułożonych w trójwymiarową, nieregularną sieć beleczek

 

Okostna:

 • błona włóknista będąca ściśle przylegającą zewnętrzną powierzchnią kości (oprócz stawów)
 • bogato unaczyniona i unerwiona
 • dzięki niej następuje zgrubienie kości poprzez odkładanie się jej nowych warstw na powierzchni kości

 

Podział kości ze względu na kształt:

 • kości długie, np. kość ramienna, kości przedramienia, kości śródręcza
 • kości płaskie, np. kości czaszki, żebra, mostek
 • kości róznokształtne, np. kości nadgarstka, kręgi, kości stopy

 

Kości długie:

 • zbudowane głównie z warstwy korowej
 • na obu ich końcach znajdują się naturalne maczugowate zgrubienia, wypełnione warstwą gąbczastą
 • między nasadami a trzonem kości znajduje się tzw. przynasada – to miejsce, gdzie odbywa się wzrost kości na długość

 

Kości płaskie:

 • utworzone są z blaszek zewnętrznych i wewnętrznych mających strukturę warstwy korowej, przedzielonych cienką warstwą gąbczastą

 

Kości różnokształtne:

 • otoczone są warstwą korową
 • wypełnione warstwą gąbczastą

 

Tkanka kostna:

 • 70% stanowią elementy nieorganiczne
 • 30% stanowią elementy organiczne (komórki kostne + włókna kolagenu i innych białek niekolagenowych)

 

Komórki kostne: 

 • osteocyty – ostateczna forma komórek dojrzałej kości; powstają z przemiany osteoblastów wskutek mineralizacji
 • osteoblasty – komórki kościotwórcze; występują w miejscach wzrostu lub przebudowy kości; wytwarzają część organiczną macierzy kostnej, w której odkładają się kryształy fosforanów wapnia
 • osteoklasty – komórki resorbujące kości; uczestniczą w procesie przebudowy tkanki kostnej

 

BUDOWA I CZYNNOŚCI MIĘŚNI SZKIELETOWYCH:

 • masa mięśniowa u człowieka stanowi ok. 40% jego całkowitej masy wagowej
 • anatomicznie można wyróżnić 400 mięśni.
 • są zależne od woli człowieka
 • są odpowiedzialne za wykonanie odpowiedniego ruchu
 • dzięki odpowiedniej budowie tkankowej mają zdolność kurczenia się
 • ze względu na budowę są nazywane mięśniami poprzecznie prążkowanymi
 • mięśnie szkieletowe zbudowane są z włókien mięśniowych i tkanki łącznej
 • na określony staw działają grupy antagonistyczne mięśni (grupy o przeciwnych kierunkach działania); dzięki osiągniętej różnicy napięcia między zginaczami i prostownikami albo przywodzicielami i odwodzicielami możliwy jest ruch stawu    
 • przedłużeniem mięśni są ścięgna – łączniki mięśni z kośćmi; błony otaczające pasma mięśni i tworzące pasma łączące)
 • skurcz mięśnia następuje w wyniku pobudzenia komórki mięśniowej przez impuls nerwowy
 • rozkurcz mięśnia następuje po przeminięciu stanu pobudzenia

 

 

W wykonaniu ruchu biorą udział cztery grupy mięśniowe:

 • podstawowa grupa mięśni, których skurcz powoduje dany ruch w stawie (mięśnie protagonistyczne)
 • mięśnie ułatwiające ten ruch i zwiększające jego skuteczność (mięśnie synergistyczne)
 • mięśnie, które wywierają na dźwignie kostne siłę skierowaną przeciwnie do kierunku ruchu, w ten sposób ograniczają zakres i szybkość ruchu (mięśnie antagonistyczne
 • mięśnie, które stabilizując stawy zapewniają utrzymanie określonej postawy ciała lub pozycji kończyn w czasie wykonywania ruchu (mięśnie stabilizujące)

 

STAWY:

 • ruchome połączenia między kośćmi, połączone chrząstką i wzajemnie dopasowujące anatomicznie co najmniej 2 kości
 • stałym elementem budowy stawu jest torebka stawowa, utworzona z tkanki łącznej, w obrębie której znajduje się jama stawowa (wypełniona mazią stawową)
 • staw stabilizują więzadła – połączenia kostno-kostne z tkanki łącznej

Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow