licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi

 

 

BENZYNA:

 • bezbarwna, nierozpuszczalna w wodzie ciecz, o charakterystycznym zapachu
 • stosowana jako rozpuszczalnik i materiał pędny
 • wchłania się przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe i skórę
 • niewielka dawka benzyny na ogół powoduje jedynie wymioty i zawroty głowy
 • miejscowo benzyna drażni skórę i śluzówkę
 • przy długotrwałym kontakcie może dojść do oparzeń

Objawy zatrucia:

 • zaburzenia równowagi
 • zamroczenie
 • senność
 • utrata przytomności

Pierwsza pomoc:

 • zapewnić choremu dopływ świeżego powietrza
 • w przypadku skażenia skóry zdjąć odzież i zmyć skórę – jeśli nie ma poparzeń
 • skażone oczy popłukać dużą ilością wody – najlepiej pod bieżącym strumieniem
 • nie wywoływać wymiotów
 • nie podawać mleka ani tłuszczów
 • jeżeli chory jest zamroczony ułożyć go w pozycji bezpiecznej bocznej
 • wezwać lekarza
 
 

 

TRI:

 • trójchloroetylen
 • ciecz bezbarwna o zapachu podobnym do chloroformu
 • stosowany jako rozpuszczalnik
 • zatrucie może nastąpić drogą wziewną lub pokarmową, a w wysokim stężeniu nawet przez skórę
 • miejscowo drażni skórę i śluzówkę

Objawy zatrucia:

 • zapach rozpuszczalnika z ust
 • zamroczenie
 • senność
 • śpiączka
 • rozszerzone źrenice
 • przyspieszona czynność serca
 • po kilku godzinach następuje pozorna poprawa stanu chorego, po której zapada on w śpiączkę

Pierwsza pomoc:

 • zapewnić choremu dopływ świeżego powietrza
 • w przypadku skażenia skóry zdjąć odzież i zmyć skórę – jeśli nie ma poparzeń
 • skażone oczy popłukać dużą ilością wody – najlepiej pod bieżącym strumieniem
 • nie wywoływać wymiotów
 • nie podawać mleka ani tłuszczów
 • jeżeli chory jest zamroczony ułożyć go w pozycji bezpiecznej bocznej
 • wezwać lekarza
 
 

 

TETRA:

 • czterochlorek węgla
 • bezbarwna, lotna ciecz
 • stosowana jako rozpuszczalnik, składnik gaśnic przeciwpożarowych
 • może być przyczyną ciężkiego zatrucia po kontakcie wziewnym
 • wchłania się również przez przewód pokarmowy i skórę

Objawy zatrucia:

 • objawy mają przebieg dwufazowy

po kilku godz.:

po 1-2 dniach:

 • zmniejszenie ilości oddawanego moczu aż do całkowitego bezmoczu

Pierwsza pomoc:

 • zawsze konieczne jest wezwanie lekarza i leczenie szpitalne

Przy zatruciu wziewnym:

 • zapewnić choremu dostęp świeżego powietrza
 • sztuczne oddychanie
 • podawanie tlenu

Przy zatruciu kontaktowym:

 • zdjąć ubranie i umyć ciało wodą z mydłem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow